Yrittäjä kertoo, miksi nosti YEL-työtuloaan
Eläkevakuutusyhtiöt aloittivat loppukesällä YEL-vakuutettujen yrittäjien työtulojen tarkistukset. Yrittäjiä on lähestytty sähköisesti ja paperisilla kirjeillä. Kuva: Getty Images

YEL-työtulojen tarkistuksissa yllättävä ilmiö: ”Suurin osa valinnut korotuksen 4 000 eurolla” – Yrittäjä kertoo, miksi nosti työtuloa selvästi

Eläkevakuuttajan mukaan yrittäjät ovat suhtautuneet YEL-työtulon tarkistuksiin rauhallisesti.

Eläkevakuutusyhtiöt aloittivat loppukesällä YEL-vakuutettujen yrittäjien työtulojen tarkistukset. Yrittäjiä on lähestytty sähköisesti ja paperisilla kirjeillä.

Tarkistusten taustalla on vuoden alusta voimaan astunut lakimuutos, joka pakottaa eläkeyhtiöt tarkistamaan kaikki vähintään kolme vuotta voimassa olleet YEL-vakuutukset, joiden työtuloihin ei ole tehty oleellisia muutoksia. Eläkevakuuttajat tekevät tarkistuksen jälkeen yrittäjälle suosituksen uudesta työtulosta.

Eläkevakuuttaja Elo on lähestynyt useita tuhansia yrittäjiä loppukesän ja alkusyksyn aikana. Yhteydenotot ovat poikineet Elolle päin ”joitakin satoja” yhteydenottoja.

– Yleisvire on varsin positiivinen eli negatiivista palautetta on tullut vähän, Elon vakuutusjohtaja Harri Kangaskoski kertoo.

Samaan aikaan YEL-keskustelu velloo sosiaalisessa mediassa. Osa yrittäjistä on ilmaissut tyytymättömyytensä vallitsevaan YEL-järjestelmään ja YEL-työtulon mahdollisiin korotuksiin.

– Meille tulleissa yhteydenotoissa on varsin eri sävy. Keskustelu ei näy yksittäisiä tapauksia lukuun ottamatta lainkaan sellaisena, mitä sosiaalisen median perusteella voisi ymmärtää, Kangaskoski jatkaa.

”Asiakas voi ryhtyä toimenpiteisiin”

Eläkevakuuttajat tarkistavat parhaillaan alle 15 000 euron suuruisia YEL-työtuloja. Ensi vuonna ovat vuorossa työtulot välillä 15 000–25 000 euroa.

Työtuloa saa ensimmäisessä tarkistusvaiheessa nostaa enintään 4 000 eurolla, mikä tarkoittaa YEL-maksun nousemista noin 80 eurolla kuukaudessa.

Kangaskosken mukaan työtulojen korotuksiin on suhtauduttu myönteisesti.

– Suurin osa asiakkaista on valinnut työtulon korottamisen 4 000 eurolla, hän sanoo.

– Sitten on asiakkaita, jotka ovat valinneet myös sitä isomman työtulon. Ja niitä, jotka ovat halunneet pitää työtulon ennallaan.

Yrittäjien kysymykset ovat Kangaskosken mukaan liittyneet pääosin YEL-työtulon tarkistusprosessiin ja siihen, miten omaan YEL-työtuloon voi vaikuttaa. Lain mukaan eläkeyhtiön on kuunneltava yrittäjää ja arvioitava yrittäjän esittämien seikkojen vaikutus hänen työtuloonsa.

– Asiakas voi ryhtyä toimenpiteisiin jos katsoo, että siihen on syytä. Elo hoitaa kuulemisen sähköisesti ja paperikirjeellä, mutta asiakas ohjataan vastaamaan ehdotukseen Elon verkkopalveluun, Kangaskoski opastaa.

Yrittäjä: Rinnastan YELin palkan sivukuluihin

Rekrytointialan konsulttina toimiva Digital Minds Oy:n yksinyrittäjä Juho Toivola pitää liian alhaista YEL-työtuloa eräänlaisena vastuun pakoiluna.

– Isoin ongelma tällaisessa toiminnassa on se, ettei tältä osin osallistuta yhteisen työeläkejärjestelmän ylläpitoon. Jos yritystoiminta ei ole kannattavaa, niin ei se ole YEL-järjestelmän vika.

Toivolan oma YEL-työtulo on tällä hetkellä asetettu 84 000 euroon. Hän suhtautuu maksuun samalla tavoin kuin palkkatyön sivukuluun.

– Odotan saavani samoja hyötyjä eli eläkettä suhteessa eläkemaksuihin sekä muita Kelan korvauksia kuten vanhempainrahaa ja kuntoutustukea. Pyrin olemaan miljonääri viisikymppisenä ja sitä ennen toivon, etten sairastu kovin pahasti.

Toivolan mukaan hänen YEL-työtulonsa on summa, jonka hän nostaa palkkana yrityksestään.

Yrittäjien varapuheenjohtaja nosti työtuloa tuntuvasti

Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtaja, Kiffel Pesulan yrittäjä ja toimitusjohtaja Jenni Parpala on seurannut YEL-keskustelua ristiriitaisin tuntein. 

– YEL-järjestelmään liittyy kokonaisuudessaan paljon väärinkäsityksiä. Välillä tuntuu, että keskustelua aiheesta on vaikea käydä, Parpala sanoo ja viittaa etenkin sosiaaliseen mediaan. Hän huomauttaa, että Suomen Yrittäjät sai lakiuudistukseen läpi vaatimuksen, jonka mukaan yrittäjän oma selvitys työpanoksestaan ja sen arvosta tulee huomioida osana kokonaisharkintaa. Lisäksi eläkeyhtiöiden on perusteltava, mitä seikkoja työtulon määrittämisessä on arvioitu ja miten ne ovat vaikuttaneet lopputulokseen.

Parpala on itse nostanut äskettäin YEL-työtuloa tuntuvasti. Hän kävi asiaa läpi eläkevakuuttajan kanssa.

– Halusin työtulon 10 000 euroa korkeammalle tasolle, koska kroppani on kovilla pesulatyössä. Halusin etupainotteisesti sosiaaliturvani kuntoon, jos joudun nostamaan sairauspäivärahaa.

Parpala kertoo havahtuneensa asiaan nostaessaan sairauspäivärahaa 2,5 kuukauden ajan.

– Minulla on myös yksityinen vakuutus, mutta siitä saa rahaa vasta 30 päivän omavastuuajan jälkeen. Siihen asti jouduin sinnittelemään hyvin pienellä tuella, koska YEL-työtuloni oli asetettu liian alas. Sain kuukaudessa käteen vain noin 600 euroa eikä sillä tietenkään elä. Jos yrittäjä suunnittelee perheenlisäystä, kannattaa tarkastaa, että YEL on oikealla tasolla, Parpala sanoo ja viittaa YELin perusteella maksettavaan vanhempainpäivärahaan.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen