16.12.2019 klo 11:37
Uutinen

Yhteinen intressi

Kiitos luottamuksesta puheenjohtajaksi.

Kuuntelin viisaita sanoja eräässä tilaisuudessa Kotkassa. Ne sanoi entinen valtakunnansovittelija Juhani Salonius. Hänen otsikkonsa oli ”intressien yhteensovittaminen on tärkeintä tulosten saavuttamisessa”.

Kun haluamme päästä tavoitteeseen, pitää kaikilla osapuolilla olla yhteinen intressi päästä sinne. Mikäli halua yhteiseen intressiin ei ole, pitää mennä takaisin kotiin ja palata, kun ollaan valmiita hakemaan yhteistä tulosta.

Tilaisuudessa pohdittiin Kymenlaakson yhtenäisyyttä. Se on tärkeä asia ja edellyttää maakunnan sisällä yhtenäisyyden. Vain siten Kymenlaakso voi nousta ja kasvaa. Meidän eri toimijoilla täytyy olla yhteinen intressi vahvistua suhteessa ympärillä olevaan Suomeen, Eurooppaan ja maailmaan. Vain yhteistyöllä elinvoima lisääntyy, yrittäjyys voimistuu ja tulevaisuus on valoisampi.

Haluan nähdä yhteisen intressin Kymen Yrittäjien keskuudessa ja laajemmin Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan Yrittäjien yhteistyön vahvistamisessa. Yrittäjät voivat näyttää politiikan vaikuttajille tien toimia yhdessä.

Jokainen paikallisyhdistys on tärkeä koko vaalipiirin alueella. Niitä on nyt neljäkymmentä. Se ei ole vähän, vaan valtavasti voimaa. Voimaa, joka on näytettävä ja saatava palvelemaan jäsenten etuja.

Haluan kannustaa kaikkia paikallisyhdistyksiä vahvistamaan omaa edunvalvontaansa, vuorovaikutustaan ja vaikuttavuutta omalla paikkakunnallaan. Haluan kannustaa pyytämään aluejärjestöä avuksi paikalliseen työhön. Kymen Yrittäjät on nyt kymmenen yhdistyksen aluejärjestö, joka on juuri niin vahva kuin sen persoonalliset paikallisyhdistykset.

Aluejärjestön on jalkauduttava maakunnassa ja koko vaalipiirissä. Jalkauduttava tukemaan paikallisyhdistyksiä ja niiden jäseniä.

Yhteisen intressin nimissä,

Hannu Lehtinen