1.1.2021 klo 12:28
Uutinen

Yhteisen vaikuttamistyömme tuloksia 2020

Vuosi 2020 jää historiaan haastavana vuotena. Koronakriisi on ohjannut myös Satakunnan Yrittäjien vaikuttamistyötä maaliskuun puolivälistä alkaen. Täältä voit lukea vaikutustyöstämme eri yhteistyötahojen kanssa.

Satakunnan Yrittäjät on myös omalta osaltaan tukenut Suomen Yrittäjien tekemää vaikuttamistyötä, jotta yritykset selviäisivät yli koronakriisin.

Suoraa tukea yksinyrittäjille ja työnantajayrittäjille. Suomen yrittäjät vaati suoraa tukea yksinyrittäjille, ja se myös saatiin. Kunnat jakoivat tukea kesällä ja alkusyksystä. Olimme mukana kuntien apuna ja viestimme yrittäjille tuen hakemisesta ja neuvoimme yrittäjiä hakemuksien täyttämisessä ja kriteereissä.

Yrittäjät esitti myös nopeita uudistuksia työllistävien yritysten rahoituksen turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi. Yrittäjille oli tarjolla kehittämistukea Ely-keskuksilta (1-5 henkilöä työllistävät) ja Business Finlandista (6 henkilöä tai enemmän työllistävät). Myös tässä neuvoimme yrityksiä tukien hakemisessa sekä veimme viestiä Suomen Yrittäjiin tuen hakemiseen liittyvistä haasteista. Vuoden aikana on otettu yhteyttä yli 1500 jäsenyritykseen.

Suomen Yrittäjien eteenpäin vietävien asioiden listalla oli useita yrittäjien tilannetta helpottavia asioita, joista löytyy yhteenveto yrittajat.fi sivustolta.

Satakunnan Yrittäjät teki yhteistyössä Porin kaupungin kanssa 10 webinaarin infosarjan. Webinaareissa tuotiin esille eri tukimuotojen neuvontaa ja ohjeistusta: Lisäksi vuoden aikana on pidetty koronasta selviytymiseen ja yrittäjän jaksamiseen liittyviä webinaareja sekä järjestetty ”Auta pientä yrittäjää” -markkinointikampanja.

Pidimme myös kuntien johtajille ja paikallisyhdistysten puheenjohtajille infotilaisuuden. Toimme esiin asioita, joissa kunnat voivat tukea yritystoiminnan jatkuvuutta, antamalla mm. vuokrahelpotuksia kuntien omistamiin kiinteistöihin ja tontteihin, maksuaikojen pidennystä kuntien laskuihin sekä kiirehtimällä kuntien maksuja yrityksiin päin. Lisäksi kannustettiin kuntia tekemään suunnitellut investoinnit aikataulujen mukaisesti.

Olemme osallistuneet säännöllisesti Satakunnan korovaikutusten seurantaryhmän kokouksiin. Siellä olemme tuoneet esiin yritysten haasteet ja ajankohtaisen tilanteen. Kokoukset ovat olleet kesätaukoa lukuun ottamatta joka toinen viikko tai koronan kiihtymisvaiheessa jopa viikoittain. Kokouksissa ovat läsnä maakunnan eri toimijat sekä maakunnan kansanedustajat. Tilaisuuksissa on käsitelty maakunnan koronatilannetta sekä terveydellisten ja taloudellisten asioiden kannalta.

Kasvun mahdollisuus – Satakunnan selviytymissuunnitelman rakentaminen. Selvitymisuunnitelmaa on tehty koronan ajalle sekä kasvun käynnistämiseksi koronan jälkeiseen aikaan. Satakunnan Yrittäjät ehdotti maakuntaliitolle, että voisiko Satakuntaliitto ottaa vetovastuulleen ja rakentaakseen Satakunnan selviytymissuunnitelman yhteisesti Elyn, kuntien, oppilaitosten sekä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Kasvun mahdollisuus -suunnitelmassa hyödynnetään Satakunnan vahvuuksia ja pyritään vahvistamaan niitä entisestään. Olemme olleet aktiivisesti mukana rakentamassa suunnitelmaa, jota jo osin nyt toteutetaan, mutta vahvemmin vielä ensivuoden puolella.

Yrittäjien kuntabarometri: Satakunta on #yrittäjyysmaakunta. Keväällä 2020 lähetettiin uusittu Yrittäjien kuntabarometri -kysely (aiemmin Elinkeinopoliittinen mittaristo) yrittäjille. Kysely selvittää yrityksiltä, miten oma kunta on toiminut yrityksien toimintaedellytyksien parantamiseksi. Satakunta tuli maakuntana jo toista kertaa toiselle sijalle, ja näin päätimme nimittää maakuntamme yrittäjyysmaakunnaksi kruunaamalla maakuntakarhumme hopeakruunulla. Yrittäjyysmaakuntaa markkinoimme laajasti tämän vuoden aikana maakunnan sisällä ja myös ulkopuolella lisäämällä sitä kautta maakunnan elinvoimaisuutta.

Tämän lisäksi kävimme Yrittäjien kuntabarometrin tulokset läpi kuntien elinkeinotiimeissä ja mietimme yhdessä kehityskohteita, joilla parannamme yritysten toimintaedellytyksiä. Tätä yhteistyötä jatkettiin myös syksyllä, kun kunnat täyttivät Satakunnan oman Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyn ja pohtivat siinä asioita yhdessä yrittäjien kanssa.

SOTE-uudistus ja yritysten rooli siinä nyt ja tulevaisuudessa. Kesällä Porin perusturva lakkasi sijoittamasta vanhuksia yksityisiin palvelukoteihin tehostettuun palveluasumiseen. Vaikutimme asiaan Sote-projektiryhmämme kautta ja toimme esiin vaikutukset niin yrityksille kuin vanhuksillekin. Asia on osittain korjaantunut, mutta työtä on jatkettava vielä. Sotepuolella myös koronan vaikutukset näkyvät myös kustannusten kasvuna. Suojavarusteiden käyttö on lisännyt yritysten kustannuksia ja vaikuttanut yritysten kannattavuuteen. Asiasta on tehty esitys, että kunnat korvaisivat yritysten suojavarustekustannukset

Onnistuneiden omistajanvaihdosten merkitys on maakunnalle suuri. Yritysten ikärakenne aiheuttaa haasteita yritysten jatkajien löytymiseen. Järjestimme yhteistyössä valtakunnallisen omistajanvaihdoshankkeen toimijoiden kanssa omistajanvaihdoskonferenssin verkossa. Tavoitteena oli edistää onnistuneita omistajanvaihdoksia.

Aloittavan yrittäjän neuvontapalvelu jokaiseen maakunnan kuntaan. Satakunnan Yrittäjät on valmistellut yhteistyössä Prizztechin ja TE-toimiston kanssa aloittavan yrittäjän neuvontapalvelun laajentamista niihin kuntiin, joissa ei ole tällä hetkellä omaa erillistä neuvontapalvelua. Palvelua tullaan toteuttamaan Uusyrityskeskus Enter Satakunta konseptilla. Mukaan tässä vaiheessa ovat lähdössä Huittinen, Eurajoki, Merikarvia, Nakkila ja Pomarkku. Jo aiemmin konseptoitua palvelua toteuttanut Prizztech jatkaa palvelun tuottamista omille kokonaisasiakkailleen sekä Rauman kaupunki Raumalle ja Kankaanpään kaupunki. Tavoitteena on saada yrityksen alkuvaihe mahdollisimman hyvin käynnistettyä, riippumatta missä kunnassa aloittava yrittäjä asuu.

Kiitämme jokaista yhteistyötahoamme yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi tehdystä työstä vuonna 2020!

Satakunnan Yrittäjät
Markku Kivinen