23.11.2020 klo 13:46
Uutinen

Yksin- ja pienyrittäjille videovälitteinen hyvinvointiryhmä keväällä 2021

Ryhmä on tarkoitettu yksin- ja pienyrittäjille, jotka haluavat ylläpitää ja vahvistaa omaa jaksamistaan ja selviytymiskykyään muuttuneessa tilanteessa.

Toteutus

Ryhmä kokoontuu torstaisin 7.1.–18.2. paitsi 4.2. ei kokoontumista. Ryhmä kokoontuu klo 9.30–11.00, yhteensä 6 kertaa.

Ryhmä on valtakunnallinen, voit osallistua miltä tahansa paikkakunnalta. Kokoontumiset toteutetaan videokeskusteluina Teamsin kautta. Ryhmä on ammatillisesti ohjattua vertaistukea. Osallistuminen on maksutonta.

Järjestäjä

Ryhmän järjestää MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Ryhmätoiminnat sekä Yrittäjän Kriisikeskus. Ryhmänohjaajina toimivat Hannele Lehtonen ja Tiina Kylväjä.

Keskusteluteemat tarkentuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden perusteella. Teemoja mm.

· Muuttunut elämäntilanne, huolenaiheet ja toivo tulevaisuudesta
· Omien selviytymiskeinojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
· Oman toimijuuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen
· Hankalien ja stressaavien ajatusten ja tunteiden käsitteleminen
· Yrittäjäidentiteetti
· Rohkeus etsiä apua, avun ja tuen mahdollisuudet

Hae ryhmään

TÄMÄN LINKIN KAUTTA 27.11.2020 mennessä. Hakijat haastatellaan. Ryhmään valinta tapahtuu haastattelun jälkeen. Ryhmään otetaan 6–8 henkilöä.

Lisätietoja
Tiina Kylväjä 050 3538372, tiina.kylvaja@tukitalo.com
Hannele Lehtonen 040 3548040, hannele.lehtonen@mieli.fi