Yrittäjä kertoo, että myyntisaatavien myöhästymisen takia hän joutui maksamaan arvonlisäveronsa myöhässä.
Yrittäjä kertoo, että myyntisaatavien myöhästymisen takia hän joutui maksamaan arvonlisäveronsa myöhässä. Kuva: Getty Images

Yksinyrittäjä odotti saataviaan hyvinvointialueelta 23 päivää: ”En pystynyt maksamaan veroja” 

Erityisen pahasti laskujen maksaminen näyttää takkuavan Pohjois-Savon hyvinvointialueella. 

Hämeenlinnalainen yrittäjä Janne Kinnunen ehti odottaa runsaan 2000 euron myyntisaataviaan Pohjois-Savon hyvinvointialueelta 23 päivän ajan. Laskun mukainen maksuaika yrityksellä on 14 päivää netto.

Kinnusen yritys Kindman Ky myy optiikkaa suurennuslaseista vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettuihin teknisiin tuotteisiin. Yritys on toiminut alalla 20 vuotta.

Ongelmat laskujen maksussa alkoivat vuodenvaihteessa, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa.

– Saatavia on tällä hetkellä myöhässä kahdelta hyvinvointialueelta, mutta ylivoimaisesti eniten pakka näyttää olevan sekaisin Pohjois-Savossa, Kinnunen sanoo.

Keski-Suomen hyvinvointialueelta hän odottaa 13 000 euron myyntisaatavia.

”Kyseenalaistan Monetran roolin”

Useiden eri hyvinvointialueiden laskutusta hoitaa kuntien yhdessä omistama Monetra-konserni. Kinnunen on ollut yhteydessä Monetraan, mutta apua ei ole juuri herunut.

– Kun kerroin asiani, sain Monetrasta vastaukseksi, että he vain maksavat hyväksytyt laskut. Minua pyydettiin ottamaan yhteyttä tilaajiin, jotka ovat sekä optikoita että kuntoutusohjaajia ja hyvinvointialuuen palveluksessa. En minä heiltä voi rahaa periä. Kyseenalaistan erittäin vahvasti Monetran roolin, Kinnunen ihmettelee. Hän on keskustellut maksamattomista laskuista muiden saman alan yrittäjien kanssa.

– Vastaavia ongelmia on muillakin. Laskut ovat erityisen pahasti myöhässä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Monetrasta vahvistettiin Kinnuselle sähköpostitse, että laskujen maksussa on haasteita.

– Sain tietää, että laskujen kierrätyksessä on ongelmia ja että kierrossa on vielä helmikuussa erääntyneitä laskuja.

Arvonlisäverot maksuun myöhässä

Janne Kinnunen kertoo, että myyntisaatavien myöhästymisen takia hän joutui maksamaan arvonlisäveronsa myöhässä.

– Myyntisaatavien myöhästymisten takia en pystynyt maksamaan veroja ajallaan. Maksoin maaliskuun verot kymmenen päivää myöhässä ja huhtikuun arvonlisäveron sain maksettua kahdeksan päivää myöhässä. Kyllä tämä alkaa jo vaikuttaa henkilökohtaiseen elämiseen.

Kinnusen mukaan yksittäinen myöhässä oleva maksu ei ole vielä merkittävä ongelma. Nyt näyttää siltä, ettei saatavien odottelu hänen kohdallaan jää yhteen laskuun.

”Kyllä tämä alkaa jo vaikuttaa henkilökohtaiseen elämiseen.”

Janne Kinnunen, yrittäjä

Suomessa on kaikkiaan 21 hyvinvointialuetta. Kinnunen myy optiikan tuotteita useimmille niistä. Hänen mukaansa suurin osa alueista on hoitanut asiansa hyvin. Täysin asianmukaisesti laskunsa ovat hoitaneet vuoden alusta lukien muun muassa Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson hyvinvointialueet.

– Yrittäjänä pitäisi löytää jokin keino minimoida oma luottoriskinsä. Tarvittaessa lopetan kaupankäynnin tai vaadin toimituksesta maksun etukäteen, Kinnunen kertoo.

Olemme aikaisemmin kertoneet pitkien maksuaikojen aiheuttamista ongelmista täällä.

”Jos homma ei pelaa, prosessia ei hoideta oikein”

Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari pitää hyvinvointialueiden kohdalla oleellisena sitä, että ne pysyvät maksuaikataulussa.

”Yritykset eivät voi toimia pankkeina.”

Harri Jaskari, Yrittäjät

– Etenkin pienemmät yritykset voivat olla kassansa suhteen tilanteessa, että myyntisaamiset on saatava ajallaan velvoitteiden hoitamiseksi. Yritykset eivät voi toimia pankkeina.

Monetran rooli herättää Jaskarin mukaan kysymyksiä siitä, pitäisikö maksuliikenteen hoito kilpailuttaa, jotta se toimisi paremmin.

– Jokin toinen yksityisen sektorin toimija voisi kenties hoitaa asian paremmin. Yleensä markkinatalous hoitaa sen, että palveluihin löytyvät parhaat tekijät. Kyse on kokonaisvastuusta hyvinvointialueella. Hyvinvointialueiden johdon täytyisi pitää huolta siitä, että prosessi pelaa ja laskut etenevät sujuvasti maksatukseen. Jos homma ei pelaa, prosessia ei johdeta oikein, Jaskari huomauttaa.

Näin Monetra vastaa

Yrittajat.fi tiedusteli Monetralta ja Pohjois-Savon hyvinvointualueen taloushallinnosta syitä myyntisaatavien viivästymiselle.

”Ostolaskuprosessissa hyvinvointialueelle kuuluvat ostolaskut saapuvat Monetran ostolaskujärjestelmään. Ostolaskujen tulee sisältää aina toimittajan tiedot, hyvinvointialueen tiedot sekä laskun sisältöä koskevat tiedot. Monetran rooli hyvinvointialueen ostolaskuprosessissa on välittää saapuneet ostolaskut hyvinvointialueelle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen Monetra laittaa kyseiset ostolaskut maksuun. Jotta Monetra voi hoitaa ostolaskujen maksatuksen, tulee niiden olla hyvinvointialueen tarkastamia ja hyväksymiä sovitun aikataulun mukaisesti ennen niiden eräpäivää. Jotta maksut menevät oikea-aikaisesti maksuun toimittajille (yrittäjille), järjestelmissä täytyy olla hyvinvointialueen hyväksymät sopimukset tai tilaukset, täydelliset laskutustiedot viitteineen ja kustannuspaikkatietoineen sekä niiden hyväksymisketjut. Mikäli jokin näistä tiedoista puuttuu, maksusuoritus saattaa viivästyä”, Monetran kirjallisessa vastauksessa todetaan.

Syitä maksujen viivästymiselle on Monetran mukaan useita. Vastauksen mukaan Llskuja saapuu  edelleen vanhojen organisaatioiden tiedoilla tai muulla tavoin väärillä tiedoilla, mikä vaikeuttaa ostolaskujen ohjautumista oikeille käsittelijöille ja hidastaa niiden käsittelyä.

”Mikäli toimittajan (yrittäjän) ilmoittama verkkolaskuosoite ei ole oikea, lasku saattaa ohjautua ensin hyvinvointialueen väärälle toimintayksikölle, mikä viivästyttää laskun käsittelyä ja maksuunpanoa. Luonnollisesti myös toimintatavat ostolaskuprosessissa ovat osin vielä muotoutumassa uusilla, vuodenvaihteessa käynnistyneillä hyvinvointialueilla”, vastauksessa todetaan.

Monetra kertoo lisänneensä hyvinvointialueiden ostolaskujen käsittelijöiden koulutuksia. Samalla järjestelmien toimivuutta on hiottu ohjelmatoimittajien kanssa. Monetra kertoo lisäksi kontaktoineensa hyvinvointialueen ostolaskujen toimittajia ja opastanut heitä laskujen sisällön oikeellisuudessa.

”Olemme sopineet määräaikaisesta järjestelystä, joka mahdollistaa sen, että yrittäjä voi kevään aikana olla suoraan yhteydessä Monetraan maksun viivästyessä, jolloin Monetra selvittää asiaa hänen puolestaan, ja on tarvittaessa yhteydessä hyvinvointialueeseen”.

Monetra korostaa, että sen hyvinvointialueille tuottama, ostolaskujen kierrätystä ja käsittelyä koskeva palvelu on osa kokonaisprosessia, joka sisältää sekä Monetralle että hyvinvointialueelle ja sen toimittajille (yrittäjille) kuuluvia tehtäviä.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen