Kuvituskuva, jossa henkilö istumassa ikkunan ääressä.
4.8.2022 klo 12:31
Uutinen

Yksinyrittäjäkysely: Helsinkiläisistä yksinyrittäjistä puolet on kokenut haasteita jaksamisessaan

Helsinkiläisistä yksinyrittäjistä runsas puolet (52 %) on kokenut yrittäjäuransa varrella haasteita jaksamisessaan, selviää kolmen vuoden välein toteutetusta Yksinyrittäjäkyselystä. Jaksamiseensa apua tarvinneista yksinyrittäjistä 24 prosenttia on apua hakenut ja myös saanut.

Tuoreen Yksinyrittäjäkyselyn mukaan helsinkiläisistä yksinyrittäjistä 17 prosenttia työskentelee keskimäärin yli 50 tuntia viikossa ja 38 prosenttia työskentelee yli 40 tuntia viikossa.

Yksinyrittäjistä piti vuoden aikana vähintään 22 lomapäivää vajaa puolet (47 %). Lomapäiviä ei pitänyt vuoden aikana lainkaan 5 prosenttia ja enintään viikon loman piti 12 prosenttia vastaajista. Edelliseen vuoden 2019 kyselyyn verrattuna yksinyrittäjät pitävät hieman aiempaa paremmin lomia, mutta edelleen melko vähän. Vaikka yrittäjille työnteko usein on voimavara, tulisi myös palautumiselle löytää riittävästi aikaa. Varsinkin yksinyrittäjillä yrittäjän oma hyvinvointi on edellytys myös toimivalle yritystoiminnalle.

Sairaana työskentely yleistä

Sairastuminen on yksinyrittäjille yksi suurimmista riskeistä, sillä sijaista on usein vaikeaa saada. Helsinkiläisistä yksinyrittäjistä 21 prosenttia kertoi, että heillä oli tiedossa henkilö, joka voi sijaistaa yritystoiminnassa erilaisten poissaolojen aikana. Muilla sellaista ei ollut.

Sairaana olikin työskennellyt viimeisen vuoden aikana peräti 66 prosenttia vastaajista. Heistä 46 prosenttia oli työskennellyt sairaana 1–6 päivää, yhdeksän prosenttia 7–10 päivää ja 12 prosenttia yli 10 päivää.

Yksinyrittäjien jaksamisessa haasteita

Helsinkiläisitä yksinyrittäjistä jaksamisen haasteita ei ollut kokenut vajaa puolet (48 %). Hieman yli puolet vastanneista sen sijaan oli kokenut jaksamisen haasteita jossakin vaiheessa yritystoimintaansa. 24 prosenttia vastasi kokeneensa jaksamisen haasteita, mutta ei ollut kuitenkaan hakenut apua. Syinä tälle ovat tyypillisesti, ettei tiedetä miten ja mistä voisi apua hakea tai siihen ei koeta olevan aikaa. 24 prosenttia yksinyrittäjistä ilmoitti kokeensa jaksamisen haasteita ja saaneensa siihen apua. Vastaajista 4 prosenttia on kokenut jaksamisen haasteita, mutta ei ole saanut apua tai tukea.

– Yksinyrittäjät ovat saaneet eniten apua läheisiltään (66 %) ja yrittäjäkollegoiltaan (40 %). Koronakriisi on ollut monelle yrittäjälle niin taloudellisesti kuin henkisesti raskasta aikaa, jossa läheisten ja yrittäjäkollegoiden tuen merkitys on korostunut entisestään, sanoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Yrittäjät ovat saaneet apua jaksamiseensa myös työterveyshuollosta (29 %) ja julkiselta sektorilta (26 %). Yrittäjän työterveyshuolto oli käytössä 39 prosentilla yksinyrittäjistä. Yksityinen sairauskuluvakuutus oli käytössä puolella (50 %) vastaajista.


Näin kysyttiin

  • Suomen Yrittäjät toteuttaa Yksinyrittäjäkyselyn joka kolmas vuosi. Kyselyyn vastasi 138 helsinkiläistä yksinyrittäjää ja koko maassa yhteensä 2 290 yksinyrittäjää. Kyselyn vastausaika oli 19.4.–3.5.2022.
  • Helsinkiläisistä vastaajista 54,8 prosenttia oli miehiä ja 44,5 prosenttia naisia, muu 0 prosenttia ja 0,7 prosenttia ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan.
  • Alle 45-vuotiaita oli 17 prosenttia, 45–54-vuotiaita 69 prosenttia ja 65 tai yli oli 14 prosenttia.
  • Yli 10 vuotta yrittäjänä toimineita oli 47 prosenttia, 3–10 vuotta toimineita 41 prosenttia ja alle kolme vuotta toimineita 12 prosenttia.
  • Kokoaikaista/päätoimista yrittäjyys oli 87 prosentilla, ja 82 prosenttia toimi palvelualoilla.
  • Korkeakoulututkinto oli 70 prosentilla ja ammatillinen tai muu tutkinto 30 prosentilla.

Lisätietoja:

Tiina Oksala

Tiina Oksala

Toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät

Kuva Adobe Stock

Muita kiinnostavia aiheita