22.8.2019 klo 09:25
Uutinen

Yksinyrittäjäkysely: Nuoret yksinyrittäjät hakevat voimakasta kasvua – Satakunnassa yli puolella yksinyrittäjistä on jaksamisessa haasteita

Palvelualalla toimiva korkeakoulutettu toiminimiyrittäjä, joka ansaitsee korkeintaan 2000 euroa kuukaudessa, mutta hakee kasvua. Työviikko on yli 40-tuntinen ja lomaa pari viikkoa vuodessa. Siinä on suomalainen keskivertoyksinyrittäjä, käy ilmi Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkyselystä, johon vastasi lähes 2000 yksinyrittäjää.

Yksinyrittäjyyden yleistyminen on ollut työ- ja yrityselämässä 2000-luvun merkittävin trendi. Vuosituhannen alussa yksinyrittäjiä oli Tilastokeskuksen mukaan 123 000 ja viime vuonna jo 182 000. Suomen Yrittäjien jäsenistä noin 58 prosenttia on yksinyrittäjiä.

90 prosenttia nuorista yksinyrittäjistä haluaa kasvattaa yritystään

Yksinyrittäjät ovat halukkaita kasvattamaan yritystään. Erityisen voimakasta kasvuhalukkuus on alle 35-vuotiaiden yksinyrittäjien joukossa: heistä 90 prosenttia ilmoittaa tavoittelevansa kasvua. Tärkeimpinä kasvun keinoina yksinyrittäjät mainitsevat verkostoitumisen kumppaneiden kanssa, uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraamisen ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen.

Kyselystä selvisi, että satakuntalaisista yksinyrittäjistä 45 prosenttia hakee kasvua verkostoitumisen avulla.

– Olen havainnut, että Satakunnassa moni yksinyrittäjä toimii läheisessä yhteistyössä muiden yksinyrittäjien kanssa esimerkiksi niin, että kukin tekee osansa palvelukokonaisuudessa tai hankkii tukipalveluja yrittäjäkollegalta esimerkiksi markkinointiin tai taloushallintoon. Näin yksinyrittäjä työllistää välillisesti muita yrittäjiä, toteaa Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen.

Suomen Yrittäjien toimialapäällikön, Mika Hämeenniemen mukaan kasvuhalukkuutta hillitsee usein se, että yritystoiminta henkilöityy yrittäjään itseensä, eikä omaa työaikaa voi rajattomasti lisätä. Lisäksi työllistäminen koetaan kalliiksi ja riskialttiiksi.

– Päättäjien kannattaa helpottaa työllistämistä. Yksinyrittäjä kokee edelleen työllistämisen suurena riskinä, sillä jos ensimmäisen työntekijän palkkaaminen epäonnistuu, vaarantuu koko yrityksen toiminta. Onhan se puolet koko yrityksen henkilövahvuudesta, Kivinen lisää.

Puolet tienaa alle 2000 euroa kuukaudessa

Keskimäärin yksinyrittäjien tulot ovat edelleen pienet: 48 prosenttia kyselyyn vastanneista yksinyrittäjistä ansaitsee kuukaudessa alle 2 000 euroa. Kolme vuotta sitten tehdyssä edellisessä kyselyssä heitä oli 51 prosenttia, eli osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä.

Korkeasti koulutettuja yrittäjiä

Satakunnassa 48 prosentilla vastaajista on ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu tutkinto. Ammatillinen tutkinto on 42 prosentilla vastaajista.

– Yksinyrittäjällä yrityksen koko tietotaito on vain yrittäjän varassa. Esimerkiksi digitalisaation ja automaation kehitys on nopeaa, joten on tärkeää kehittää osaamistaan yrityksen tuottavuuden säilyttämiseksi ja parantamiseksi, Kivinen arvioi.

Pitkät työajat ja vapaiden puute näkyy jaksamisessa

Noin joka neljäs kaikista vastanneista kertoo tekevänsä töitä keskimäärin yli 50 tuntia viikossa. Satakunnan vastaajista ainoastaan 11 prosenttia kertoo pitävänsä lomaa vähintään neljä viikkoa vuodessa, kun koko maassa lukema on 19 prosenttia. Vastaajista 68 prosenttia ilmoitti tehneensä töitä myös sairaana viimeisen 12 kuukauden aikana.

– Yksinyrittäjän on vaikea saada työlleen tuuraajaa. Silloin on kaksi vaihtoehtoa: joko toiminta pysähtyy sairauden ajaksi tai sairaana mennään töihin, Kivinen avaa tuloksia.

Kyselyn mukaan satakuntalaisista yksinyrittäjistä peräti 57 prosenttia kokee jaksamisessa haasteita. Heistä 30 prosenttia ei ole hakenut apua jaksamisen ongelmiin. Moni vastaaja totesi, että eivät tiedä, mistä apua voisi hakea. Toisaalta avun hakemista pidetään myös häpeällisenä ja kalliina. Tukea yksinyrittäjät kertoivat saavansa läheisiltä ja yrittäjäkollegoilta.

– Tulokset ovat huolestuttavaa luettavaa. Satakunnan Yrittäjien on jatkossa panostettava enemmän sekä palvelujen tarjontaan että niistä viestimiseen. Meillä on jäsenistön käytettävissä kattava mentoriverkosto, josta osa on erikoistunut yrittäjän hyvinvointiin ja jaksamiseen. Nopea apu on parin klikkauksen päässä, Kivinen muistuttaa.


Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjät on toteuttanut jäsenyrittäjilleen suunnatun Yksinyrittäjäkyselyn kolmen vuoden välein, edellisen kerran vuonna 2016. Kysely toimitettiin sähköpostikyselynä Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäjäsenille, jotka ovat antaneet luvan tutkimuskäyttöön. Kyselyyn vastasi 1874 yksinyrittäjää. Satakunnasta vastaajia oli 107.

Lisätietoja:

Lue Suomen Yrittäjien tiedote ja koko raportti >>

Markku Kivinen, toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät | 050 377 8006 | markku.kivinen(a)yrittajat.fi

Mika Hämeenniemi, toimialapäällikkö, Suomen Yrittäjät | 050 372 4804 |mika.hameenniemi(a)yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 63 toimialajärjestöstä.

Satakunnan Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestöstä toimialueena koko Satakunnan maakunta. Satakunnan Yrittäjät parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen edellytyksiä omalla alueellaan. Tavoitteena on menestyvien yritysten ja yrittäjien määrän lisääntyminen ja yrittäjien taloudellisen ja sosiaalisen aseman kohentuminen.

Lisätietoa: www.yrittajat.fi / www.satakunnanyrittajat.fi