20.4.2020 klo 16:57
Uutinen

Yksinyrittäjän tuki/2000€: haku auennut

Osoitteesta https://www.oulainen.fi/yksinyrittajan-koronatuki löydät nyt hakulomakkeen ja ohjeet.

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 €:n toimintatukea Oulaisten kaupungilta koronavirustilanteessa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjäksi määritellään päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Avustuksen suurus (2000 €) on kaikille sama.

Avustuksen ehtona on yksinyrittäjän osoittama heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 16.3.2020 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.

Tukihakemukseen tarvitset seuraavat liitteet:

Tilinpäätös 2019 (tai viimeisin tilinpäätös) TAI veroilmoitus 2019 (tai viimeisin veroilmoitus)Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

Muita kiinnostavia aiheita