19.3.2019 klo 13:45
Uutinen

Yksinyrittäjien asemaa pitää parantaa

Yrittäjien vaalikiertueella Kouvolassa keskusteltiin yrittäjäjärjestön vaalikauden tavoitteista ja teemoista. Mukana Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Yksinyrittäjyyden yleistyminen on työelämässä 2000-luvun hyvin merkittävä trendi. – Moni yrittäjä nimenomaan haluaa tehdä töitä itsenäisesti, mutta joutuu tulemaan toimeen erittäin pienillä tuloilla. Yksinyrittäjien asemaa pitää ehdottomasti parantaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomessa on maatalousyrittäjät mukaan lukien yli 215 000 yksinyrittäjää. Suuri osa heistä tulee toimeen erittäin vähällä. Kymenlaaksoon Yrittäjien vaalikiertueelle saapunut Mikael Pentikäinen muistuttaa, että joukko on niin iso, että sillä on merkitystä vaaleissa. Yksinyrittäjien asia on vahvasti esillä Suomen Yrittäjien Kasva Suomi -tavoiteohjelmassa seuraavalle hallituskaudelle.

– Peräti 90 prosenttia Kantar TNS:n tekemään Yrittäjägallupiin vastanneista yksinyrittäjistä kertoi aikovansa äänestää kevään eduskuntavaaleissa. Ehdokkaiden kannattaa siis kuunnella heidän viestiään, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjä tarvitsee työterveyshuollon

Suuri työkyvyn tuen tarve on yksinyrittäjillä ja yrittäjillä, joiden työssä ja toimialalla esiintyy runsaasti henkistä ja ruumiillista kuormitusta.

– Työterveyshuoltoon tarvitaan kevyitä ja joustavia toimintamalleja tukemaan yrittäjien työkykyä sekä vastaamaan muuttuvan yrittäjyyden ja työn uusien muotojen haasteisiin, Pentikäinen kertoo Yrittäjien vaalitavoitteista.

Yrittäjäperheet huomioon perhevapaauudistuksessa

– Moni yrittäjäperhe ei pysty tällä hetkellä hyödyntämään perhevapaita kuten palkansaajat. Erityisen vaikeaa perhevapaan pitäminen on yksinyrittäjälle. Moni joutuu ajamaan alas yritystoimintansa joustamattomien sääntöjen vuoksi. Pitää luoda järjestelmä, jossa voi sekä pitää perhevapaita että pyörittää yritystä, Pentikäinen kertoo.

Suomen Yrittäjien mukaan tarvitaan nykyistä joustavampi mahdollisuus yhdistää yrittäjyys ja lapsen hoito vanhempainpäivärahalla.

– Etuusjärjestelmää tulisi joustavoittaa siten, että yrittäjä-äitien olisi mahdollista jaksottaa päivärahapäiviä nykyistä selvästi useampaan osaan ja pidemmälle ajanjaksolle. Päivärahajärjestelmän joustavoittamisen vuoksi lastenhoidon tukijärjestelmän tulee olla käytettävissä jo raskausrahajakson päättymisen jälkeen, Pentikäinen tiivistää yrittäjäjärjestön tavoitteet tulevaan perhevapaauudistukseen.

Verotus vaikuttaa kasvuhaluihin

Yrittäjävähennys tuli voimaan 2017. Se auttaa erityisesti pienituloisia yrittäjiä, joista monilla on mahdollisuus kasvattaa yritystoimintaansa. Vähennys kannustaa yritystoiminnan harjoittamiseen.

– Yrittäjävähennys pitää säilyttää. Se on toiminut suunnitelmien mukaisesti. Yrittäjälle on tärkeää, että verotus on ennakoitavaa eikä vähennyksiä perusteta ja poisteta jokaisten vaalien jälkeen, Pentikäinen sanoo.

– Lisäksi arvonlisäverollisen toiminnan alarajaa tulee nostaa, jotta pienten yrittäjien tilanne helpottaa ja tie yrittäjyyteen tasoittuu, Pentikäinen kertoo yksinyrittäjälle tärkeät verotavoitteet tulevalle vaalikaudelle.

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan alaraja pitäisi yrittäjäjärjestön mukaan nostaa nykyisestä 10 000 eurosta 20 000 euroon ja liukuen poistuvan alarajahuojennuksen yläraja 30 000 eurosta 50 000 euroon.

– Näin kannustettaisiin yritysten perustamiseen ja kasvuun nykyistä arvonlisäverorajaa laajemmalla alueella. Se on aivan olennaista työllisyystavoitteen saavuttamisen vuoksi.

Katso Kasva Suomi -bussikiertueen aikataulu täältä.
Lue Suomen Yrittäjien vaalitavoitteet täältä.
Yrittäjägallup