9.4.2020 klo 13:27
Uutinen

Yksinyrittäjien tuki pian jakoon – Katso tästä jutusta tärkeät kysymykset ja vastaukset hakemista varten

Yksinyrittäjät voivat pian hakea yritystensä kotikunnista 2000 euron koronatukea. Ministeriöltä lähti ohjeet kunnille keskiviikkoiltana. Kunnat tiedottavat alueensa yrittäjille, kun tuki on haettavissa. Kuntien on tarkoitus avata tuen haku yksinyrittäjille mahdollisimman pian.

Hallitus käsitteli asian keskiviikkona ja asetus yksinyrittäjien tuesta astui voimaan tänään torstaina 9.huhtikuuta. Se on voimassa 30.9. saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö laittoi ohjeet kunnille eilisiltana. Tukeen tuli 150 miljoonaa lisää eli yhteensä 250 miljoonaa.

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron tukea yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

– Toivomme, että jokainen kunta käyttää tämän mahdollisuuden ja huolehtii, että alueensa yksinyrittäjät saavat tämän tuen nopeasti, sanoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

– Yksinyrittäjien huolta on kuultu. On tärkeää, että rahaa lisättiin nyt sadasta miljoonasta 250 miljoonaan. Toivotaan, että tukea riittää kaikille hakijoille – jos ei riitä, hallituksen pitää lisätä sitä, Kujala korostaa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on laadittu kunnille tuen myöntämiseen ohjeet sekä valmis hakulomake. Nämä ohjeet ja materiaalit lähtivät kunnille keskiviikkoiltana. Voi olla, että hakuprosessi etenee eri kunnissa hieman eri tahtiin.

– Suomen Yrittäjät on vaikuttanut asian valmisteluun ja voi sanoa, että parempaan suuntaan on menty yrittäjien kannalta. Esimerkiksi saimme aikaan muutoksen, että yksinyrittäjätuki ja työttömyysturva eivät ole toisiaan poissulkevia. Lisäksi vältettiin kuittisulkeiset. Varmasti prosessi voi sisältää vielä joitakin byrokratian kukkasia ja haasteita tulee olemaan kuntien toimeenpanossa, Anssi Kujala sanoo.

– Yrittäjät odottavat tätä tukea nyt heti. Kuntien pitää pystyä tekemään nopeasti päätöksiä ja saamaan rahat yksinyrittäjien tilille, Kujala painottaa.

Osa kunnista ilmoittanut jo hausta

Monet kunnat olivat torstai-iltapäivään mennessä jo ilmoittaneet hausta. Esimerkiksi Mäntsälä avasi haun jo torstaina aamupäivällä ja sai iltapäivällä jo yli 20 tukihakemusta yksinyrittäjiltä. Myös Kontiolahti avasi haun ja kertoi sivuillaan, että kunnalla on käytettävissään 205 525 euroa yhteensä 412 yksinyrittäjän tukemiseen. Suurista kaupungeista Pori ilmoitti, että haku avautuu pääsiäisen jälkeen. Nurmijärven kunta ilmoitti ensimmäisten joukossa tuen hakemisesta näin:

”Nurmijärvellä yksinyrittäjien tuki toteutetaan yhteistyössä seitsemän Uudenmaan kunnan (Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Karkkila, Tuusula, Järvenpää ja Kerava) kanssa. Tämän hetken aikataulun mukaan haku käynnistyy pääsiäisen jälkeisellä viikolla, kun haun edellyttämä tietojärjestelmä on toimintakunnossa.”

Yksinyrittäjätuki ei vaikuta työttömyysturvaan

Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan laajennetun työttömyystuen kanssa.

Lue nämä tärkeät kysymykset ja vastaukset

Alle on koottu joukko tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tukeen liittyen. Tukea hakevan yksinyrittäjän kannattaa lukea ne huolella. Samat kysymykset löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Kuinka suuri yksinyrittäjän tuki on ja mihin sitä voi käyttää?

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Mitä ehtoja tuella on? Miten niitä arvioidaan?

Avustuksen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Ehtona on myös, että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia ja kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.

Kuka tukea voi saada?

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Mille yritysmuodoille tukea voidaan myöntää?

Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Onko kyseessä yksinyrittäjä, jos on irtisanonut kaikki työntekijänsä?

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1–5 henkilöä, mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Entä jos yritykselläni on useampi omistaja, mutta olen itse ainoa, joka työskentelee ja ainoa YEL-vakuutettu?

Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.

Mistä yksinyrittäjä voi hakea tukea?

Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta yrittäjille.

Miten avustusta myönnetään, jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä?

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Entä jos ei työllisty missään yrityksessään päätoimisesti, mutta kun kaikissa yrityksissä tehty työ lasketaan yhteen, niin on esimerkiksi YEL-vakuuttamisvelvollinen ja hyvinkin päätoiminen yrittäjä?

Yrittäjä voi hakea tukea kerran yhden yrityksen kautta, mutta ei kaikkien yritysten osalta.

Mitä jos yrityksessä on useita yrittäjiä, mutta ei yhtään työntekijää?

Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.

Mitä tietoja yksinyrittäjän pitää toimittaa tuen hakemista varten?

Hakua varten täytyy täyttää lomake, jossa on seuraavat tiedot:

  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet (=julkiset tuet) kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen yhteyteen tarvitaan seuraavat liitteet:

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitusJäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse. Tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Kunnat tiedottavat yrittäjiä siitä, miten ja missä lomakkeen voi täyttää ja minne se pitää toimittaa.

Milloin tuen hakeminen avautuu ja miten nopeasti tukipäätöksiä tehdään?

Kunnat avaavat haun yksinyrittäjille mahdollisimman pian. Kukin kunta järjestää hakemisen sopivalla tavalla joko sähköisenä tai paperilomakkeilla. Kunnat käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Mistä yksinyrittäjä saa lisätietoja hakumenettelystä?

Kunnat tiedottavat haun avautumisesta yksinyrittäjille.

Myöntävätkö kaikki kunnat tukea?

Tehtävä on kunnille vapaaehtoinen, mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulee valmistelussa turvaamaan sen, että yksinyrittäjä ei jää ilman tukea. Kunnat voivat myös tehdä yhteistyötä tukien myöntämisessä. Kunnat tiedottavat yrittäjille, mistä ja milloin tukea voi hakea.

Voiko yksinyrittäjä hakea ja saada koronavirustilanteessa sekä kunnalta haettavaa tukea että työttömyysetuutta? Miten tuet vaikuttavat toisiinsa?

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Voiko yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea useasta yrityksestä?

Ei voi saada, koska yksinyrittäjä ei voi olla päätoiminen yrittäjä kuin yhdessä yrityksessä.

Voiko sivutoiminen yksinyrittäjä saada yksinyrittäjäntukea?

Ei voi saada, koska tuen myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä.

Mitä toimialoja tuki koskee? Koskeeko se maatalousyrittäjiä?

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Kauanko kestää, että rahan saa tilille?

Kunnat tiedottavat yrittäjille tarkemmin haun avautumisesta. Kunnilta tulee tarkemmat ohjeet aikataulusta.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi