15.12.2017 klo 08:35
Uutinen

Yksinyrittäjissä vahvaa kasvupotentiaalia

Suomalaisista yrityksistä yli 60 prosenttia toimii yksinyrittäjinä. Yksinyrittäjien jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen ovat olleet kuluvana vuonna asioita, joihin Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat halunneet erityisesti kiinnittää huomiota. Yksinyrittäjissä on myös vahvaa kasvupotentiaalia ja tätä tukeaksemme käynnistimme keväällä North Solo -koulutusprojektin, jonka tavoitteena oli lisätä yksinyrittäjien tietoa yrityksen kasvumahdollisuuksista, omien vahvuuksien tunnistamisesta ja auttaa verkostoitumisessa. Kaikki nämä omalta osaltaan tukevat yrittäjän jaksamista omassa työssään, kertoo järjestöpäällikkö Kirsi Anttila Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Projektin aikana pilotoitiin toimintamalli yksinyrittäjien liiketoiminnan kehittämiseksi. Pilottiryhmään järjestettiin haku helmikuussa ja hakijoista ryhmään valittiin 15 yrittäjää. Ryhmä kokoontui maaliskuusta lähtien kerran kuussa kesäkuukaudet pois lukien (8 kpl) yhteisiin tapaamisiin, joissa oli aiheena jokin yritystoiminnan kehittämisen osa-alueista.

Osallistujat toteuttivat jokaisesta jaksosta omaan yritystoimintaansa liittyviä kehittämistehtäviä, joiden ohjauksesta vastasivat kyseisen aihealueen kouluttajat, toteaa pilottiryhmän toimintaa koordinoinut yrittäjä Piia Innanen Palvelumuotoilu Palo Oy:stä.

VERKOSTOITUMISTA JA SPARRAUSTA

Yksi keskeisimmistä projektin vaikutuksista liittyi osallistujien muodostamaan verkostoon, joka tuki oppimista ja kehittymistä. Yrittäjien keskinäinen sparraus ja asioiden jakaminen auttoivat osallistujia omalta osaltaan tekemään päätöksiä omassa yritystoiminnassaan, muistuttaa yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

TULOKSIA

Loppupalautteen mukaan opintojaksot koettiin hyödyllisiksi, kouluarvosanoilla 4-10, keskiarvo oli 8.95. Erityisesti yksilöohjaukset koettiin tärkeiksi ja hyödyllisiksi, näiden keskiarvo oli 9,27. Kysyttäessä osallistujien liiketoiminnan kehittymistä projektin aikana, seitsemän vastasi, että liikevaihto on kasvanut ja neljä vastaajaa oli palkannut tai palkkaamassa henkilökuntaa. Yhdelläkään osallistujalla liiketoiminta ei ollut supistunut vuoden kuluessa. Osalla liikevaihto oli kasvanut voimakkaasti. Vastaavasti osalla työntekijätarve oli kasvanut useampaan henkilöön. Uusia työpaikkoja näyttäisi syntyvän vuoden 2017 loppuun mennessä kuudesta kahdeksaan.

Osallistujat kokivat, että koulutuskokonaisuus oli vaikuttanut positiivisesti yrityksen kehitystavoitteiden toteutumiseen. He olivat saaneet rohkaisua ja löytäneet uusia kasvun mahdollisuuksia. Koulutuksen koettiin olleen hyödyllinen, kaikki vastaajat olivat tätä mieltä. Tässä pilottiprojektissa oli hienoa se, että yrittäjät sitoutuivat omista yrityskiireistään huolimatta kiitettävästi projektiin.

Pilottiryhmän kautta saadut kokemukset vahvistavat sen, että yrittäjien yhteiset koulutusryhmät ovat tehokas tapa vahvistaa osaamista ja tukea yritysten kasvua, tiivistää Anttila.

Yritykset tarvitsevat myös jatkossa tilaisuuksia, tilanteita ja paikkoja, missä heillä on mahdollista tavata kollegoitaan ja pohtia yrityselämään liittyviä kysymyksiä. Me kaikki yritysten kanssa rajapinnassa toimivat henkilöt ja organisaatiot voimme myös omalta osaltamme tukea yritysten mahdollisuuksia ponnistaa vielä hieman pidemmälle.

Lisätietoja:

Kirsi Anttila, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, 0500 685 148
Piia Innanen, Palvelumuotoilu Palo Oy, 040 541 0274
Sari Reinikainen-Laine, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, 0500 686 174