25.9.2020 klo 14:40
Uutinen

Yksityiset palveluntuottajat otettava paremmin huomioon sote-uudistuksessa

Lausuntoaika hallituksen esitysluonnoksesta sote- ja pelastustoimen uudistuksesta päättyy 25.9. klo 16. Esitysluonnos on aiheuttanut kritiikkiä muun muassa sen vuoksi, että se käytännössä unohtaa sosiaali- ja terveyspalveluyritysten ja niiden työntekijöiden tekemän työn merkityksen ja kehittämisen. Pirkanmaan Yrittäjät jätti oman lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta – se mukailee Suomen yrittäjien lausuntoa, mutta tuo esiin myös maakunnallisia erityispiirteitä.

Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen summaa hallituksen esitysluonnoksen suurimmat ongelmakohdat, joihin Pirkanmaan Yrittäjien lausunnossa puututtiin:

– Hallituksen esitysluonnos ei huomioi sote-palveluiden tuottamisen työllisyysvaikutuksia eikä kuntien elinvoiman kehittämistä. Nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa olemme erittäin huolestuneita Pirkanmaan elinvoimaisuuden ja asukkaiden palveluiden puolesta. Nykymuotoinen esitys johtaisi toteutuessaan siihen, että paikallinen monipuolinen palveluverkosto kuihtuu ja sen seurauksena palveluiden saatavuus heikkenee erityisesti syrjäseuduilla, Virtanen sanoo.

– Hallituksen esitysluonnoksessa näkyy selvästi pyrkimys suosia pääkaupunkiseutua ja keskittää sinne erityisosaamista. Keskittämisellä on eittämättä vaikutusta alueemme yliopistollisen sairaalan, oppilaitosten ja yritysten toimintaedellytyksiin, kehitykseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen, hän jatkaa.

Pirkanmaan Yrittäjät peräänkuuluttaa toimijoiden välistä yhteistyötä

Aiemmassa, Pirkanmaan omassa sote-valmistelussa panostettiin asianosaisten osallistamiseen, vuoropuheluun, yhteissuunnitteluun ja tiedonkulun sujuvuuteen eri toimijoiden välillä.

– Nyt tällaisesta ei ole ollut mitään havaintoa. Valmisteluun ja kehittämistoimintaan tulee ottaa mukaan kaikki palveluntuottajatahot, koska nekin ovat asianosaisia. Nykytilanteessa yksityinen sektori on tehokkaasti suljettu pois valmisteluista kaikilla tasoilla, Virtanen huomauttaa.

Pirkanmaan Yrittäjät pitää myös tärkeänä, että sote-uudistuksen yhteydessä valmistellaan ja otetaan käyttöön laki, joka tuo samalle viivalle julkisen ja yksityisen palveluntuotannon sääntelyn.

– Näemme eri toimialojen palveluiden kehittymisen ja alojen palvelumarkkinoiden kannalta suuria ongelmia siinä, että hallituksen esitysluonnoksessa painotetaan julkisen tuotannon ensisijaisuutta – ja että julkisen tuotannon ensisijaisuutta painotetaan myös sellaisissa palveluissa, joita julkinen sektori ei nykytilanteessa tosiasiallisesti tuota lainkaan. Näemme, että monituottajamalli on ainoa mahdollisuus turvata sotepalveluiden monipuolinen tarjonta ja saatavuus jatkossakin, Virtanen sanoo.

Lue lisää:

Suomen Yrittäjien yleiset linjaukset sote-lausunnosta

Yrittäjien sote-lausunto, vastaukset kysymyksiin

Suomen Yrittäjät julkaisi helmikuussa 2020 Yrittäjien sote -ohjelman, jossa esitettiin näkemykset sote-uudistukselle. Tutustu >