5.6.2017 klo 13:35
Uutinen

Yrittäjä Executive MBA opinnoista strategista vahvuutta ja uudistumiskykyä

Yrityksen pitäminen kilpailukykyisenä, strategisesti ketteränä ja vetovoimaisena vaatii jatkuvaa uudistumiskykyä ja toiminnan kehittämistä. Erinomaisia eväitä, tietoa ja käytännön työkaluja tähän tarjoaa yrittäjille räätälöity Tampereen teknillisen yliopiston järjestämä ylemmän johdon koulutusohjelma.

Kommentti: Sari Toivonen

Yrittäjä päättää omasta tulevaisuudestaan. Hän on laivansa kapteeni, jonka tulee tunnistaa maailman muutostuulien mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Hän päättää mihin kompassi suunnataan ja millaisilla resursseilla sekä miehistöllä seilataan kohti määränpäätä. Kun mukana on myös hyviä yhteistyökumppaneita, niin matkanteko vaihtelevassa aallokossa on vakaampaa. Yrittäjän ensisijainen tehtävä on itsensä johtaminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Kun ne ovat kunnossa, syntyy kyvykkyys motivoida ja johtaa myös muita, innostua uudesta ja vahvistaa yrityksen menestymismahdollisuuksia epävarmuudenkin keskellä.

Mahdollisuuksien merelle vai myrskyn silmään?

Jatkuva koulutus on tehokas keino pitää tiedot ja taidot ajan tasalla. Kun yrittäjä malttaa hetkeksi pysähtyä pohtimaan, mistä positiiviset resurssit, tulevaisuuden kantokyky ja merkityksellisyys omassa toiminnassa syntyvät, ollaan yritystoiminnan kehittämisen ytimessä. Koulutus auttaa myös suunnittelemaan yrityksen toimintaa tehokkaammaksi. Monen yrittäjän aamupalasta iltapalaan rytmityksellä etenevä työpäivä ja vuosia ilman kesälomaa mentaliteetilla rullaava toimintamalli on julma, uuvuttava ja näköalaton. Innovatiivisimmat yritykset johtavat hyvinvointistrategialla, jonka vaikuttavuus ja myötätuuli syntyvät siitä, että se on sisäänrakennettu jokapäiväiseen tekemiseen.

Vahvoja eväitä ja innostusta

Minulle koulutus tarjosi innostusta ja vahvoja eväitä oman yritystoiminnan kehittämiseen. Yli 15 vuotta kaupan ja hallinnon alan opettajana ja yritysvalmentajana toimineena pidin erityisen tärkeänä löytää tasokas koulutus, jossa opettajina ovat eri alojen parhaat asiantuntijat ja matkaoppaina innostavat professorit. Motivaatiotani lisäsi myös koulutusohjelman monipuolinen sisältö, joka tarkasteli strategisesta näkökulmasta liikkeenjohdon keskeisimpiä osa-alueita: tulevaisuuden ennakointia, teknologiaa ja innovaatioita, talousjohtamista sekä asiakkuuksia ja ihmisten johtamista. Kaikissa opintoihin liittyvissä tehtävissä pystyin kehittämään samalla myös omaa yritystoimintaani ja pohtimaan ratkaisuja arjen haasteisiin. Koulutus kehitti omaa kriittistä ajatteluani, priorisointikykyäni ja yritystoiminnan suunnittelua. Mukavat muistijäljet jätti myös opintoihin sisältynyt viikon opiskelu Prahan yliopistossa yritysvierailuineen.

Idea omaan tuoteideaan syntyi koulutuksen aikana

Uudistumiskyky ja muutosketteryys ovat jokaiselle yritykselle tärkeitä. Menestyksen ratkaisee se, miten hyvin yritys kykenee toiminnassaan huomioimaan meneillään olevan teknologiamyllerryksen, markkinointiviestinnän rytmihäiriön ja uudenlaisen asiakasymmärryksen. Koulutus innosti minua kehittämään moniaistista virtuaaliteknologiaa, joka toimii laaja-alaisesti erilaisissa markkinointi-, viestintä- ja valmennusmateriaaleissa. Sain virtuaalikirjateknologiaan asiantuntija-apua päättötyöni ohjaajalta, Jari Multisillalta. Pääsin mukaan Pulmaperjantaihin, jossa asiantuntijatiimi sparraa ja pohtii kriittisesti kehitteillä olevaa tuoteideaa. Uudesta teknologiasta kiinnostui heti Ensi- ja turvakotien liitto, jolle yritykseni Idearäätäli Oy suunnitteli ja toteutti virtuaalikirjan. Se toimii samalla valtakunnallisen järjestön ammattilaisten työkalupakkina. Samaa teknologiaa on käytetty pohjana myös kiinalaisille investointisijoittajille suunnitellussa markkinointiesitteessä, Sydänliiton projektissa, Satakunnan turvallisuusalan tutkimuksen ja osaamisen verkosto -hankkeessa (SATTUKO) sekä yksittäisten yritysten viestintämateriaaleissa.

Verkostoja, yhteistyötä ja uusia asiakkuuksia

Koulutus rakensi myös paikallista asiantuntija- ja yhteistyöverkostoa. Oli ilo huomata, että aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, sillä asiakkuus- ja yhteistyökumppanuuksia syntyi luontevasti jo opintojen aikana. Pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan erään kouluttajamme kahden eri yrityksen verkkosivut ja visuaalisen yritysbrändin. Idearäätälin kädenjälki näkyy myös Tampereen teknillisen yliopiston SATTUKO-hankkeen ja Edupointin markkinointivestinnässä, sekä opiskelukavereiden myötä tulleissa suunnittelutöissä. Liikkeenjohdon oppeja ja kokemusta on tarvittu mm. Rauman kansalaisopiston ja Pyhäjärviseudun aikuisopiston johdon ja opettajien asiantuntijakonsultoinneissa ja koulutuksissa.

Opinnäytetyö synnytti asiakkuuden ja päätöksen lisäopinnoista

Opinnäytetyötä on pystynyt hyödyntämään omassa toiminnassa, sillä Eurajoen entinen ja Ruskon kunnan nykyinen kunnanjohtaja Harri Hiitiö innostui siitä. Yhteistyö alkoi kuntabrändin, verkkoviestinnän ja palvelumuotoilun uudistamistöistä ja jatkuu nyt uusin haastein. MBA-päättötyöni tein aiheesta tarinoiden hyödyntäminen liiketoiminnassa. Tarinat ja tarinalähtöinen palvelumuotoilu pitävät minua otteessaan. Tutkijoiden mukaan olemme siirtyneet tietoyhteiskunnasta tarinayhteiskuntaan. Olen päättänyt taas teroittaa lisää työvälineitäni ja aloittaa tulevana syksynä yliopistossa luovan kirjoittamisen opinnot. Näin into pysyy yrittämisessä ja kilpailukyky leivänmurusten hankkimisessa.

Kirjoittaja on Idearäätälin toimitusjohtaja, yrittäjä eMBA

Yrittäjä EMBA

– Alkaa syksyllä 2017
– Monialainen, paikallinen ja arvostettu
– Kouluttajina eri alojen parhaat asiantuntijat
– Ohjelman kesto n. 2 vuotta työn ohella
– 35 lähiopetuspäivää Porin yliopistokeskuksessa
– Mentori apuna yrityksen kehittämisessä
– Lisätietoja www.tut.fi/yrittajamba