12.10.2018 klo 09:44
Uutinen

Yrittäjä, haluatko mukaan Oulun yliopiston mentoripooliin?

Haluaisitko tukea opiskelijaa hänen urapohdinnoissaan?

Ilmoittaudu Oulun yliopiston mentoripooliin täyttämällä tämä lomake.

Mitä mentorointi on?

Mentoroinnissa työelämään siirtynyt Oulun tai jonkun muun korkeakoulun alumni (mentori) ja valmistumisvaiheen opiskelija tai tohtoriopiskelija (aktori) tapaavat puolen vuoden aikana noin kerran kuukaudessa pari tuntia kerrallaan. Keskustelunaiheet liittyvät opiskelijan opintoihin ja toiveisiin, suunnitelmiin ja mahdollisiin huoliin tulevalla työuralla. Mentorin tärkein tehtävä on siis tukea opiskelijaa hahmottamaan osaamistaan ja selkiyttämään urasuunnitelmia.

Mentorin rooli on jakaa kokemustaan opiskelijalle kahdenkeskisissä keskusteluissa. Opiskelijan vastuulla on suunnitella kunkin tapaamisen keskusteluaiheet. Mentorointiohjelma starttaa joulukuussa ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka. Mentori tapaa opiskelijaa noin puolen vuoden kestävän mentoroinnin aikana vähintään kolme kertaa. Yleensä tapaamisia on noin kerran kuukaudessa ja yhden tapaamisen kesto on pari tuntia.

Kuka voi hakea?

Mentoriksi ryhtymiseen riittää halu tukea opiskelijaa hänen ura- ja opiskelupohdinnoissaan omien kokemusten pohjalta. Mentorilla toivotaan olevan korkeakoulututkinto ja valmistumisen jälkeistä työkokemusta noin viiden vuoden ajalta. Mitään erityisosaamista ei vaadita; mentori osallistuu omana itsenään, omaa kokemustaan ja asiantuntemustaan jakaen. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen eikä siitä makseta palkkioita. Mentoreille käydään lyhyesti läpi heidän toimenkuvansa ennen ensimmäistä yhteistä tapaamista.

Mukaan voi ilmoittautua, vaikka asuisi muualla kuin Oulussa huomioiden kuitenkin, että jos silloin tällöin vierailee Oulussa: kasvokkaistapaamiset opiskelijan kanssa ovat tärkeitä, mutta tapaamisista ainakin osa voi olla esimerkiksi Skypessä. Myös osa aktoreista voi asua muualla kuin Oulussa.

Mentoroinnin 2018-2019 aikataulu sekä lisätietoja: http://www.oulu.fi/yliopisto/mentorointi
Ilmoittautuminen mentoripooliin: https://bit.ly/2IMJOOF

HUOM! Jätä hakemuksesi 2.11. mennessä, jos haluat olla valinnoissa mukana lukuvuonna 2018-2019. Mikäli hakijoita on paljon, on mahdollista, ettei kaikille mentorille / aktoreille löydy paria. Jos haluat osallistua toimintaan myöhemmin, voit jättää hakemuksesi koska tahansa.

Lisätietoja:
Riitta Arffman, alumnikoordinaattori
riitta.arffman@oulu.fi
p. 0294484039

Tohtorikoulun mentorointiin liittyen lisätietoja:
Teemu Pennanen
teemu.pennanen@oulu.fi
p. 0294487429

Are you a university graduate with a few years working experience? Are you interested in supporting a student in career management?
Sign up to the University of Oulu mentor pool by filling in this form.

What is mentoring?

As a mentor, you will have the opportunity to share your expertise, views and opinions as well as network with a Master’s degree or doctoral student (mentee) during 6 months mentoring programme. The topics in the meetings often include finding the first job after graduation, career path and how to make the most of the remaining studies.

Mentors need to be willing to openly share their expertise and experiences with the mentee. Mentor-mentee meetings are planned by the mentee, who draws an agenda for each meeting. The mentoring programme starts in December with a training session for mentors combined with the first meeting with your mentee. After that, you will meet your mentee according to a schedule you agree on; the minimum number of mentor-mentee meetings is 3. In general mentor-mentee meetings take place once a month and an average duration is about 2 hours. The mentoring programme will end in April with a meeting organized by the university.

Who can apply?

We would like you to have at least 5 years of work experience after completing your last academic higher education degree. You can come as you are, no other experience or qualities apart from work experience are required. Mentoring is based on voluntary and mentors don’t get a compensation. There will be a short info session for mentrs before the first meeting.

You do not necessarily have to live in the Oulu area as Skype etc. meetings are possible. However, experience shows that face-to-face meetings are most likely to lead to a successful mentoring experience.

Mentoring schedule for 2018-2019 and more info: http://www.oulu.fi/university/mentoring
Sign up to the mentor pool: https://bit.ly/2IMJOOF

NB! Please sign up by November 2nd . if you wish to be matched with a mentee in the academic year 2018-2019. Depending on the number of applicants, it’s possible that everyone cannot be matched with a mentee / mentor. If you wish to participate later, you may sign up at any time.

The Mentoring Programme is organised by Alumni Relations, Tellus Innovation Arena and the University of Oulu Graduate School (UniOGS) in cooperation with the faculties.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us:
Riitta Arffman, Alumni Coordinator
riitta.arffman@oulu.fi
p. 0294484039

In case of questions concerning UniOGS mentoring:
Teemu Pennanen
teemu.pennanen@oulu.fi
p. 0294487429