14.6.2023 klo 13:42
Uutinen

Yrittäjä, hengähdä hetkeksi!

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen…kesä on lopultakin alkanut ja juhannuskin jo ensi viikolla.

Tässä pääkirjoituksessa haluan käsitellä muutamia ajankohtaisia aiheita, jotka koskevat meitä yrittäjiä ja yritystoimintaa.

Ensinnäkin haluan korostaa yrittäjien merkitystä ja roolia taloudellisen kasvun ja työllisyyden luomisessa. Yrittäjät ovat keskeinen voima innovaatioiden, työpaikkojen ja taloudellisen vaurauden luomisessa yhteiskunnassamme. Teidän ponnistelunne ja sitoutumisenne ansaitsevat suuren kiitoksen.

Toiseksi haluan korostaa jatkuvaa tarvetta tukea ja kannustaa yrittäjiä. Yrittäjyyteen liittyy monia haasteita, kuten byrokratiaa, sääntelyä ja taloudellisia paineita. On tärkeää, että hallitukset ja sidosryhmät luovat suotuisan ympäristön yrittäjille, jotta he voivat menestyä ja kasvaa. Tarvitsemme yrittäjäystävällisiä politiikkoja, jotka edistävät yritysten perustamista ja kasvua sekä tarjoavat tukea ja resursseja yrittäjille.

Kolmanneksi haluan mainita digitalisaation merkityksen yrittäjille. Yritykset ovat yhä enemmän hyödyntämässä teknologiaa ja digitalisaatiota liiketoiminnassaan. Esimerkiksi tekoäly, koneoppiminen, lohkoketjuteknologia ja automaatio tarjoavat uusia mahdollisuuksia tehokkuuden parantamiseen, asiakaskokemuksen kehittämiseen ja uusien liiketoimintamallien luomiseen.

Etätyön ja digitaalisten työkalujen kehittyminen on mahdollistanut joustavammat työskentelymallit. Monet yrittäjät ja yritykset ovat siirtymässä kohti hybridimallia, jossa työntekijät voivat työskennellä osittain etänä ja osittain toimistolla. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia työn ja yksityiselämän tasapainon parantamiseen sekä globaalin työvoiman hyödyntämiseen.

Yrittäjien on tärkeää pysyä ajan tasalla uusimmista digitaalisista trendeistä ja hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassaan. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikilla yrittäjillä on mahdollisuus saada tarvittavaa koulutusta ja tukea digitalisaation hyödyntämiseen.

Yhdessä voimme vaikuttaa ja edistää yrittäjyyttä sekä luoda kestävää taloudellista kehitystä.

Haluan lähettää teille lämpimät kesäterveiset tässä aurinkoisessa ja energisoivassa ajankohdassa. Kesä on aika, jolloin voimme (toivottavasti) hieman hidastaa tahtia ja nauttia ansaitusta lepohetkestä. Se on myös loistava mahdollisuus löytää inspiraatiota ja uusia ideoita tulevaa liiketoimintaa varten.

Kesä tarjoaa monia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Hyödyntäkää näitä hetkiä luodaksenne arvokkaita kontakteja muiden yrittäjien ja ammattilaisten kanssa. Kesän tapahtumat, seminaarit ja keskustelutilaisuudet voivat avata uusia ovia yhteistyölle ja liiketoiminnan kehittämiselle.

Muistakaa myös ottaa aikaa itsellenne, ystäville ja perheellenne. Kesä tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen ja latautumiseen, mikä on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Tehkää aikaa lomalle ja harrastuksille, jotka antavat teille iloa ja tuovat tasapainoa elämäänne. Näillä hetkillä voi olla suuri merkitys luovuuden ja energian palauttamisessa.

Kesä voi myös olla hyvä aika arvioida ja päivittää liiketoimintastrategiaanne. Käyttäkää tätä aikaa tarkastellaksenne yrityksenne tavoitteita, arvoja ja suunnitelmia. Kehittäkää uusia ideoita ja innovaatioita, jotka auttavat teitä erottumaan markkinoilla ja vastaamaan asiakkaidenne tarpeisiin.

Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia siitä työstä, jota teette yrittäjinä. Olemme merkittävä voima taloudellisessa kehityksessä ja työllisyyden luomisessa; sitoutumisemme ja panoksemme yhteiskunnan hyväksi pitäisi nostaa arvoonsa!

Toivotan teille kaikille iloista ja rentouttavaa kesää. Nauttikaa aurinkoisista päivistä, virkistävästä luonnosta ja läheistenne seurasta. Toivottavasti saatte voimaa ja inspiraatiota tulevaa liiketoimintavuotta varten. Muistakaa myös ladata akkujanne, jotta palaatte syksyllä täynnä uutta energiaa ja intoa.

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Taina Kunttu
hallituksen jäsen
Lohjan Yrittäjät ry