8.1.2021 klo 12:00
Uutinen

Yrittäjä, hyödynnä johdon kriisiohjeiden opas niin koronan kaltaisissa tilanteissa kuin kyberhyökkäyksessä

Yrityksille maksuttomissa johdon kriisiohjeissa neuvotaan, miten tartuntavaaraan tai muuhun kriisiin voi varautua sekä neuvotaan koko kriisin hallinnan toimenpiteet. Työhyvinvoinnin johtamisen -hankkeen ohjeet soveltuvat tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilöistä aiheutuvien kriisien sekä liiketoimintamuutosten hallintaan.

FOKUS-hanke on tuottanut kriisiohjeet johdon ja lähijohtajien käyttöön ja tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille. Ohjeet ohjaavat kriisitilanteisiin varautumiseen sekä toimintaan niin kriisin alussa, sen aikana kuin kriisin jälkeenkin.

Ohjeissa voi paikoin olla kohtia, joita ei esiinny yksinyrittäjillä ja pienimmissä yrityksissä, jolloin ne voi jättää vähemmälle huomiolle.

Vaasan yliopiston hankepäällikkö Paula Naumasen mukaan ohjeet on testattu ja lakiasiantuntijan tarkistamat sekä niissä on huomioitu yrityksiltä saatu palaute.

Ohjeet ovat yrityksille maksuttomat ja saatavissa pdf-versiona ja digisovelluksena (tulossa vuoden 2021 puolella) hankkeen nettisivuilta fokukseen.fi. Sieltä löytyy myös aihetta täydentäviä videoita ja menestystarinoita. Yritys voi hyödyntää ohjeita omaan tarkoitukseen sopivalla tavalla.

Selkeäsanaiset ohjeet auttavat kriisitilanteissa niin kriisin alussa, sen aikana kuin kriisin jälkeenkin

Oppaan alussa kehotetaan varmistamaan yrityksen kestokyky. Parhaiten kriiseistä selviytyy, kun seuraavat asiat ovat kunnossa: toimitusjohtaja osallistaa kehittämiseen ja johtamiseen laajasti muita, jolloin heidän toimintakykynsä ja osaamisensa vahvistuvat. Lisäksi se, että toimitusjohtajalla on tukenaan aktiivinen ja systemaattisesti toimiva johtoryhmä, vahvistaa kestokykyä.

Sitten opas neuvoo, miten toimia ensimmäisestä viikosta eteenpäin. Huomioitavia asioita ovat muun muassa: lähijohtamiskäytännöt, turvallisuusohjeistusten noudattamisen valvonta, etätyöjohtaminen, työterveysyhteistyö, sekä tartuntavaaratilanteen pitkittyessä on myös varauduttava henkilöstöjärjestelyihin. Henkilöstöjärjestelyihin liittyy mm. riskiryhmäläisten kartoittaminen ja varahenkilöiden nimeäminen.

Kyberturvaongelmien hallinta -kappaleessa kerrotaan, mitä yrityksen pitää tehdä, jos yritys joutuu tietoturvahyökkäyksen kohteeksi, ja toisaalta, mitä työntekijän ja asiakkaan tulee tehdä tilanteessa.

Ohjeet on tuotettu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä ESR-tuella ja ne on tehty yhteistyössä Vaasan, Turun, Lapin, Oulun ja Jyväskylän yliopistojen sekä Oulun, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Tästä Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen -oppaan ja hankkeen sivuille.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi