2.6.2018 klo 13:33
Uutinen

Yrittäjä ja opiskelija: Teimme win-win-sopimuksen!

Ravintolayrittäjä Tiia Piiroinen suosittelee lämpimästi muille yrittäjille opiskelijoiden ottamista töihin uudella koulutussopimuksella tai joustavalla oppisopimuksella. – Nuoret oppivat ja siinä oppii samalla itsekin, win-win -tilanne kaikille, Piiroinen kehuu.

Ravintola Medicin Manissa Hyvinkäällä on ollut työssä oppijoita ja oppisopimuslaisia aina ravintolan perustamisvuodesta 1994 lähtien. Ravintolan osakas Tiia Piiroinen suosittelee muille yrittäjille opiskelijoiden ottamista koulutus- ja oppisopimuksella.

Vuoden 2018 alussa astui voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Amisuudistuksen merkittävimpiä asioita yrittäjien kannalta ovat aiempaa joustavammat tavat oppimiseen työpaikalla.
Tiia Piiroinen ei näe uudistuksessa suurta muutosta entiseen verrattuna:

– Samalla tavalla koulutamme täällä opiskelijoita kuin aiemminkin. Opettaja käy oppimisen suunnitelmia tehdessä läpi sen, mitä opiskelija jo osaa, mitä pitää oppia ja miten esimerkiksi vakuutusasiat menevät.

Paperisotaa voisi kuitenkin Piiroisen mielestä vähentää:

– Suunnitelma- ja muissa papereissa olevia päällekkäisiä asioita saisi kyllä vähentää ja termejä selkiyttää, Piiroinen heittää toiveen.

Monesti työnantajat nostavat yhdeksi haasteeksi kouluttamisessa ajan puutteen ja pienet resurssit. Tiia Piiroinen painottaa, että koko työyhteisö ohjaa opiskelijoita.

– Ohjaustilanne voi olla vaikkapa veitsien käsittelyn opastaminen. Täytyy sanoa, että opiskelijat ovat olleet todella oppivaisia ja lisäksi yhteistyö Hyrian (Hyvinkään ja Riihimäen alueella toimiva koulutuksen järjestäjä) opettajan kanssa on sujunut hyvin, Piiroinen kiittää.

Hyriassa on käytössä HyriaRekry, joka yhdistää mobiilisovellus Tiituksen avulla koulutus- ja oppisopimuspaikkoja hakevat opiskelijat ja paikkoja tarjoavat työnantajat.

Aina kaikki ei ole yhtä ruusuilla tanssimista. Haastaviksi tilanteiksi Piiroinen kuvailee vilivilpertit, jotka eivät tottele tai tule ajoissa töihin. Nämä tapaukset ovat onneksi kuitenkin vähemmistössä.

”Opin todella paljon”

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkintoa ensimmäistä vuotta Hyriassa opiskeleva Miikka Inkinen, 16, oli Medicin Manissa koulutussopimuksella opiskelemassa viime tammikuun.

– Opin todella paljon, enemmän kuin koulussa. Koulu antaa rungon oppimiselle, mutta ravintolassa opin ammattikeittiömäistä toimintaa ja sain ikään kuin yksityisopetusta.

Inkinen kokee oppivansa paremmin työssä kuin koulun penkillä.

– Olemme jo vähän puhuneet, että jatkaisin täällä jossain vaiheessa oppisopimuksella, Inkinen sanoo.

Medicin Man on työllistänyt toimintansa aikansa opiskelijoita myös oppisopimuksella, heidän joukossaan paljon maahanmuuttajia. Kaikki heistä ovat Tiia Piiroisen mukaan saaneet valmistuttuaan heiltä tai muualta työpaikan, eikä kukaan ole jäänyt työttömäksi.

Piiroisella on hyviä kokemuksia oppisopimustyönantajana toimimisesta.

Miksi sitten lähteä koulutussopimus- tai oppisopimustyönantajaksi? Tiia Piiroisen mukaan Medicine Man haluaa antaa nuorille mahdollisuuden oppia ja kehittyä.

– Siitä tulee itselle tosi hyvä olo, kun näkee, miten lyhyessä ajassa joku kehittyy ja oppii.

– Tärkeintä opiskelijoilla on motivaatio ja nöyryys. Ilman niitä ei pärjää”, Piiroinen lisää.

Suositteletko muille yrittäjille koulutussopimus- ja oppisopimusopiskelijoiden ottamista?

– Ehdottomasti! Nuoret oppivat ja siinä oppii samalla itse ja saa paljon apua, win-win -tilanne kaikille, Piiroinen kehuu.

Koulutussopimus

Opiskelija ei saa palkkaa eikä työnantaja koulutuskorvausta. Miten koulutussopimus sitten eroaa entisestä työharjoittelusta?

Koulutussopimus on kestoltaan joustavampi. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista on juuri niin paljon kuin opiskelija tarvitsee ja miten hänen koulutussopimuspaikalleen sopii.

Toisin kuin monet luulevat, kyse ei ole opiskelijoiden ”sysäämisestä” työpaikoille, vaan nämä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot sovitaan yksilöllisesti opiskelijan ja työnantajan tarpeista käsin ja ne ovat pituudeltaan joustavampia kuin aiemmin.

Oppisopimus

TES:n mukainen palkka ja vähintään 25 tuntia töitä viikossa. Merkittävä muutos oppisopimuksessa on se, että sopimuksia voi solmia uudistusten myötä myös tutkinnon osiin tai siitä pienempiin kokonaisuuksiin.

Aina ei siis tarvitse lähteä liikkeelle 1,5–2,5 vuoden sitoutumisesta, mikä on ollut usein esteenä oppisopimuksen solmimiselle.

Yrittäjä Tiia Piiroinen pitää opiskelijoiden ohjaamista antoisana. Opiskelija Miikka Inkinen oppii parhaiten asiat työtehtävien yhteydessä.

Teksti ja kuva:

Terhi Haapaniemi
terhi.haapaniemi(at)yrittajat.fi

Lisää tietoa aiheesta: www.yrittajat.fi/amis