25.2.2021 klo 14:03
Uutinen

Yrittäjä, kuntasi tarvitsee Sinun osaamistasi

Tätä kirjoittaessa maan hallitus pitää koronainfoa. Puoluesihteerit tullaan kutsumaan koolle miettimään kuntavaalien järjestämisen ajankohtaa, tiedossa on kolmen viikon sulku ravintoloille perustason alueita lukuun ottamatta ja lisärajoituksia kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueille. Korona-ajasta on tullut Ironman-kilpailu, mutta josko tämä olisi viimein se viimeinen osuus.

Olipa vaalit sitten 18.4. tai myöhemmin, kunnat tarvitsevat yrittäjien osaamista päätöksenteossa ja kuntakehittämisessä. Mitä enemmän yrittäjiä on ehdolla, sitä enemmän elinvoimateemat ovat kuntavaalien keskustelun keskiössä. Ja mitä enemmän yrittäjiä on ehdolla, sitä todennäköisempää on saada yrittäjiä luottamushenkilöpaikoille. Puhun tarkoituksella kaikista luottamushenkilöpaikoista, sillä ei tarvitse päästä läpi valtuustoon, jotta saa vaikuttajapaikan esimerkiksi lautakunnassa tai tytäryhtiöissä.

Miksi yrittäjäpäättäjiä tarvitaan?

Ajatelkaa mennyttä vuotta. Kuka olisi parempi päättäjä arvioimaan esimerkiksi sitä, miten kunta pystyy olemaan yrittäjien tukena koronatilanteessa. Kuka ymmärtää paremmin kuin yrittäjä, mitä kunnallisten palveluiden taksankorotukset merkitsevät paikalliselle tai alueelliselle kilpailukyvylle. Tai kuka ymmärtää paremmin kuin yrittäjä, millainen yritystonttivaranto ja muu maankäyttöpolitiikka tukee parhaiten paikallista elinvoimaa. Yrittäjäpäättäjä ymmärtää myös sen, millaista koulutuksellista tukea omalta kunnalta toivotaan – eli käytännössä yhteistyön sisältöjä oppilaitosten kanssa.

Kunnat tarvitsevat parempaa yritysvaikutusten arviointia päätöksenteon yhteyteen. Väitän tämän olevan enemmän toimintakulttuurikysymys kuin tekninen kysymys siitä, millaisella lomakkeella homma hoidetaan. Eteläsavolaisilla kunnilla olisi tässä yhteisen ”kehitysprojektin” paikka, sillä alueena pärjäsimme kuntabarometrissa surkeasti. Tarvitsemme tukiopetusta.

Yrittäjä on myös äiti, isä, harrastaja, palveluiden käyttäjä tai järjestötoimija. Yrittäjä ymmärtää sen, millaiset varhaiskasvatuksen palvelut tukevat yrityksen ja sen työntekijöiden arjen sujuvuutta tai millainen vapaa-aikatoiminta on omiaan ylläpitämään toimintakykyä. Elämä on kokonaisuus ja arjen sujuvuus sen keskiössä.

Rohkaisen ja pyydän Sinua yrittäjä asettumaan ehdolle kuntavaaleissa. Jäsenyrittäjänä saat yrittäjäjärjestöltä näkyvyyttä ja koulutusta sekä tukea oman kampanjan suunnitteluun.

Kuntavaikuttajaterveisin,

Niina Kuuva, aluejohtaja