27.2.2018 klo 12:32
Uutinen

Yrittäjä, muista koulutussopimus kouluttaessasi työntekijöitä – Tarjolla neuvontaa

Yrittäjät eivät vielä kovin hyvin tiedä amisreformin tuomista mahdollisuuksista yrittäjille ja yrityksille.

Näin sanoo Suomen yrittäjien asiantuntija Terhi Haapaniemi, joka vie yrittäjille amisreformin viestiä eteenpäin. Tavoitteena on auttaa yrittäjiä hyödyntämään ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia ja perehdyttää heitä ammatillisen koulutuksen uusiin toimintamalleihin, kuten koulutussopimukseen ja oppisopimuksen uudistuksiin.

– Uudistuksen myötä muun muassa lyhyet oppisopimukset ovat mahdollisia. Oppisopimus voidaan solmia vain siihen koulutuksen osaan, johon oikeasti on tarvetta. Se voi palvella molempia osapuolia hyvin, ja on käytännöllinen myös kesätyön näkökulmasta.

Oppisopimuskoulutuksen alaikäraja on 15 vuotta. Yläikärajaa ei ole, eikä jo hankittu toisen asteen tutkinto enää estä lyhyeen, esimerkiksi tutkinnon osaan solmittavaan, oppisopimuskoulutukseen pääsyä.

Lyhyet, täsmäoppisopimukset mahdollisia

Haapaniemen kanssa helmikuussa amisreformihankkeessa Suomen Yrittäjissä aloitti toinenkin asiantuntija Merja Paloniemi, joka toimii Pohjois-Suomessa. Haapaniemi ja Paloniemi ovat käytettävissä erilaisiin tilaisuuksiin ja antavat aiheesta myös yrityskohtaista neuvontaa. SY on saanut hankkeeseen rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Koulutussopimuksella yritykset voivat kouluttaa omiin tarpeisiinsa työntekijöitä.

– Siinä voi ensin katsoa, että miten homma toimii. Se on hyvä väylä oppisopimukseen, jos yritys haluaa sitouttaa henkilön työhön ja homma toimii puolin sun toisin. Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen, oppisopimus perustuu työsuhteeseen ja TES:n mukaiseen palkkaukseen, Terhi Haapaniemi kertoo.

Suomessa peräti 17 prosentilla alle 29-vuotiaista ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Se tarkoittaa noin 116 000 nuorta ilman koulutusta.

Haapaniemi on työskennellyt aiemmin pitkään Omniassa ja on erikoistunut yrittäjien oppisopimuksiin ja työelämäyhteistyöhön.

Yrittäjien kannalta merkittävimpiä uudistuksia ovat koulutussopimuksen käyttöönotto, niin että ammatilliset opiskelijat pääsevät yhä joustavammin työpaikoille oppimaan. Olennainen uudistus on myös oppisopimusmahdollisuudet pelkkiin tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin.

Koulutussopimuksessa opiskelija voi suorittaa opintojaan pala kerrallaan työpaikalla oppien. Siinä ei synny työsuhdetta, vaan opiskelija on oppilaitoksen kirjoilla ja voi saada opintotukea. Koulutussopimuksessa opiskelijalle ei makseta palkkaa ja työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.

Muista myös yrittäjän oppisopimus

Haapaniemi kävi 16 helmikuuta Riihimäen Yrittäjien verkostoitumisiltamassa kertomassa ammatillisen koulutuksen vaihtoehdoista ja amisreformin mukanaan tuomista mahdollisuuksissa. Päijät-Hämeessä Lahdessa järjestetään 6. huhtikuuta yrittäjien aamukahvitilaisuus, jonka aiheena on amisreformin vaikutukset työelämässä tapahtuvalle oppimiselle (etenkin koulutussopimusasiat) ja yrittäjän omat oppisopimuskoulutusmahdollisuudet.

– Yrittäjät voivat hyödyntää yrittäjän oppisopimusta. Se on pääasiassa maksuton. Sopimus solmitaan koulutuksenjärjestäjän ja yrittäjän välille.

Haapaniemen mukaan ilmassa on paljon vääriä käsityksiä.

– Luullaan, että opiskelijoita sysätään työpaikoille. Näin ei ole. Julkisesta keskustelusta on ehkä sellaisen käsityksen saanut, mutta tosiasiassa uudistuksilla pyritään monipuolistamaan ja lisäämään työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tämä on hyvä asia.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi