Suomen Yrittäjät ja Valtiokonttori järjestävät sulkemiskorvauksesta ja kustannustuesta infotilaisuudet.
8.3.2022 klo 14:32
Uutinen

Yrittäjä, muista näiden koronatukien ja -korvausten haku kevään aikana − Tarjolla maksuttomia infoja

Koronapandemian kurittamille yrittäjille ja yrityksille on kevään aikana haussa kustannustuki, sulkemiskorvaus, tartuntatautipäiväraha ja yrittäjien työmarkkinatuki.

Sulkemiskorvaus

Valtiokonttorin on tarkoitus käynnistää sulkemiskorvauksen uusi hakukierros viikolla 12 eli 21. maaliskuuta alkavan viikon aikana. Sulkemiskorvauksen tukikausi on 21.12.2021.−28.2.2022.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia ovat yritykset, joiden tilat suljettiin kokonaan tai osin tai joiden järjestämä yleisötilaisuus kiellettiin pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei ole laissa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuulu tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta. Sulkemiskorvaus on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille.

Suomen Yrittäjät ja Valtiokonttori järjestävät 14. maaliskuuta kaikille avoimen ja maksuttoman tietoiskun sulkemiskorvauksesta. Voit ilmoittautua mukaan tästä.

Kustannustuki

Kustannustuen kuudennen kierroksen haun valtiokonttori käynnistänee viikolla 17 eli huhtikuun viimeisellä viikolla. Kustannustuen tukikausi on 1.12.2021−28.2.2022.

Kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu lähinnä matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yrityksille sekä eräille muille satunnaisesti valittujen toimialojen yrityksille, jotka ovat joutuneet kärsimään lievemmistä rajoitustoimista. Kustannustukea ei ole rajattu yrityksen koon perusteella. Sulkemiskorvaus vähennetään mahdollisesta kustannustuesta.

Myös muulle kuin laissa luetelluilla toimialoilla toimivalle yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys pystyy osoittamaan hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt tukikaudelle kohdistuneesta viranomaisrajoituksesta. Kustannustukea voi niin ikään hakea yritys, jonka merkittävään osaan asiakaskunnasta on kohdistunut viranomaisrajoituksia. Viranomaissuositus, kuten etätyösuositus ei kuitenkaan oikeuta tukeen.

Kustannustuen haussa vertailukautena ovat kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta puolestaan marraskuu 2021. Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti on 25 prosenttia.

Isojen yritysten kustannustuki eli kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin tullee hakuun toukokuun ensimmäisellä viikolla.

Suomen Yrittäjät ja Valtiokonttori järjestävät 6. huhtikuuta maksuttoman ja kaikille avoimen tietoiskun kustannustuesta. Voit ilmoittautua mukaan tästä.

Yrittäjän työmarkkinatuki

Yrittäjien työmarkkinatuki ja omavastuupäivien poisto päättyivät helmikuun lopussa. Työttömyysturvassa oli tammi-helmikuussa voimassa väliaikaisia lakimuutoksia, joiden perusteella yrittäjät olivat oikeutettuja työmarkkinatukeen poikkeusehdoin koronaepidemian takia. Työttömyyden alussa ei myöskään ollut omavastuupäiviä. Nämä muutokset päättyvät helmikuun lopussa.

Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika tammi-helmikuulta on kolme kuukautta. Jos työttömyysetuutta hakee menneeltä ajalta, Kela voi soveltaa hakemuksen käsittelyssä päättyneitä lakeja.

Maaliskuun alusta lähtien yrittäjä voi taas saada työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta vain, jos yrittäjä on jäänyt työttömäksi eli jos yritystoiminta on päättynyt.

Työttömyyden alun omavastuupäivät otettiin takaisin käyttöön maaliskuun alusta lähtien. Omavastuuaika tarkoittaa, että työttömyyden alussa on viisi päivää, joilta työttömyysetuutta ei voida maksaa.

Tartuntatautipäiväraha

Koronan leviämisriskin vuoksi pois töistä jääville on oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä ajalle 1.1.−30.6.2022.

Tartuntatautipäivärahaa Kelasta haettaessa tulee esittää todistus siitä, millä ajalla ansiotyöhön osallistuminen ei ole ollut suositeltavaa koronan tartuntariskin vuoksi.

Todistuksen voi saada julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta, myös työterveyshuollosta. Todistuksen voi lääkärin lisäksi antaa sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Todistuksesta tulee ilmetä tieto siitä, että henkilöllä tai huoltajan alle 16-vuotiaalla lapsella on todettu covid-19 -tartunta. Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmistettua PCR- tai antigeenitestiä.

Lisäksi tulee ilmetä yksiselitteisesti, mistä lukien ja mihin saakka työstä, varhaiskasvatuksesta tai oppilaitoksesta poissaoloa suositellaan.

Ansionmenetyksestä ja sen määrästä on myös esitettävä luotettava selvitys.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan myöntää vain sellaisen työstä poissaolon ajalta, joka liittyy koronavirustartunnan leviämisen ehkäisemiseen. Jos sairaus pitkittyy, kyse on normaalista sairauspoissaolosta, jonka ajalle voi hakea sairauspäivärahaa.

Edit 11.3.2022 klo 9.00: Lisätty tieto siitä, että sulkemiskorvaus on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille

Toimitus
Toimitus