Lue ohjeet työtaisteluun varautumiseen
Lue jutusta, miten palkanmaksu hoidetaan työtaistelutilanteessa. Kuva: Getty Images
2.2.2023 klo 07:01
Uutinen

Yrittäjä, näin varaudut työtaisteluun

Työntekijän ei ole pakko osallistua työtaisteluun. Työnantajalla on oikeus tiedustella työntekijän osallistumista lakkoon.

Kolmipäiväiset lakot teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa alkoivat keskiviikkona. Lakon uhka on lisäksi muun muassa kaupan alalla.

Teollisuusliitto hylkäsi perjantaina sovintoehdotuksen noin kuuden prosentin korotuksesta kahdessa vuodessa. Teknologiateollisuuden työnantajat olisivat hyväksyneet sopimuksen.

Yrittäjien johtaja Janne Makkula korostaa, ettei kenenkään ole pakko osallistua työtaisteluun.

– Ammattiyhdistysliike käyttää retoriikkaa ”työt ovat lakossa”. Työt eivät ole lakossa, vaan yrityksellä on oikeus pyrkiä pitämään liiketoiminta käynnissä. Työntekijällä on oikeus tehdä työtä, vaikka lakko on julistettu. Mikään mahti maailmassa ei voi estää työntekijää menemästä töihin, jos hänellä on työpaikka. Tästä voi toki seurata se, että liitto antaa kenkää ammattiyhdistyksestä, mutta muita seurauksia siitä ei tule.

– On myös syytä muistaa, että järjestäytymätöntä työntekijää lakko ei sido mitenkään.

”Mikään mahti maailmassa ei voi estää työntekijää menemästä töihin, jos hänellä on työpaikka.”

Janne Makkula, Yrittäjät

Makkula on ay-liikkeen kanssa eri linjoilla myös väitteestä, ettei työnantaja saisi kysyä, kuka on tulossa töihin.

– Tämäkään väite ei perustu mihinkään. Tottakai työnantaja saa tiedustella, osallistuuko työntekijä lakkoon, koska sillä voi olla vaikutusta yritystoiminnan järjestämiseen ja siihen, miten tuotantoa pystytään pitämään käynnissä.

”Mikään ei muutu”

Makkula pitää suomalaisten työmarkkinoiden nykyjärjestelmää toimimattomana.

– Tuppaa olemaan niin, että vuosi toisensa jälkeen työmarkkinat kriisiytyvät ja yrityksiä kiristetään työtaistelutoimenpiteillä. Mikään ei muutu. Nykymalli ei selvästikään toimi.

Ongelman juurisyynä ovat Makkulan mukaan yritysten näkökulmasta keskitetty työehdoista sopiminen ja ylisuuret palkankorotusvaatimukset, jotka toteutuessaan aiheuttavat lopulta työttömyyttä ja hankaloittavat työntekijöiden asemaa.

– Ongelman voisi poistaa sillä, että asioista voidaan sopia työpaikkatasolla ja tehdä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja verrattuna liittojen työehtosopimuksiin.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

– Ammattiliittoihin kuuluvat työntekijät saavat halutessaan tehdä ylitöitä myös ylityökiellon aikana, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg muistuttaa.

Ylityökielto on työntekijäpuolen käyttämä työtaistelumuoto, jossa noudatetaan pelkästään säännöllistä työaikaa eikä ylityötä tehdä. Ylityökielto koskee sen julistamien työntekijäliittojen jäseniä ja ylityökiellon aikana työntekijöillä on muutoin velvollisuus työskennellä työsopimuksensa mukaisesti.

– Työnantajalla on oikeus teettää ylityötä ylityökieltoilmoituksesta huolimatta, mikäli työntekijä siihen suostuu, Rytkönen-Sandberg jatkaa.

Työtaisteluun, kuten myös ylityökiellon noudattamiseen osallistuminen, on työntekijälle täysin vapaaehtoista, eikä työntekijöitä voida pakottaa osallistumaan ylityökieltoon.

– Jos järjestäytynyt työntekijä ei noudata liiton julistamaa ylityökieltoa, voi noudattamatta jättämisellä olla ainoastaan yhdistysoikeudellisia seuraamuksia. Järjestäytymättömiä työntekijöitä liiton julistama ylityökielto tai esimerkiksi vuoronvaihtokielto ei velvoita millään tavalla, Rytkönen-Sandberg kertoo.

Näin laki sanoo ylityöstä

Lain mukaan ylityötä on työnantajan aloitteesta, työaikalain tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan lisäksi tehty työ.

Työaikalain mukaan ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen.

Ylityön tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja ylityön tekemisestä on siis sovittava työnantajan ja työntekijän välillä aina erikseen.

Työnantajan on syytä suunnitella, millaisia vaikutuksia ylityökiellolla voi olla ja miten työt järjestellään ylityökiellon aikana. Jos ylityökielto vaikeuttaa yrityksen töiden valmistumista asiakkaiden kanssa ennakkoon sovittujen aikataulujen mukaisesti, asiakkaalle on syytä ilmoittaa asiasta viipymättä ja pyrkiä sopimaan ratkaisuista mahdollisten työtaistelun vaikutusten huomioimiseksi.

Näin palkka maksetaan työtaistelun aikana

Työnantajalla on työsopimuslain nojalla lähtökohtaisesti velvollisuus maksaa palkkaa sellaisille työntekijöille, jotka eivät osallistu työtaisteluun. Jos työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelun takia eikä näillä henkilöillä ole riippuvuussuhdetta työntekijän työehtoihin tai työoloihin, työntekijällä on oikeus saada palkkansa työnteon estymisen ajalta. Palkkaa saa kuitenkin enintään seitsemältä päivältä. Lue lisää palkanmaksusta täältä.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen