18.5.2021 klo 17:29
Uutinen

Yrittäjä, ota askel kohti viisaampaa rahasuhdetta

Raha herättää meissä jokaisessa erilaisia tunteita ja ajatuksia. Osalle suhde rahaan on jopa ongelmallinen, ja pelkästään rahasta puhuminen voi tuntua haastavalta. Terveyspsykologian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Maarit Lassander kuitenkin uskoo, että jokaisesta meistä voi tulla rahaviisas.

Hyvät taloustaidot eivät Maarit Lassanderin mukaan ole minkään erityisen ryhmän yksinoikeus vaan ovat kaikkien halukkaiden saavutettavissa. Lassander määrittelee rahaviisauden tietoisuudeksi siitä, mikä on itselleen paras mahdollinen taloudellinen todellisuus ja ymmärrys siitä, mistä ihmisen oma rahasuhde muodostuu. Rahaviisaus on paketti rahaan liittyviä teknisiä taitoja ja tunnetaitoja.

– Rahaviisaus on tietoisuutta omista arvoista, tavoitteista ja ymmärrystä siitä, miten tavoitteisiin pääsee. Rahaviisas ihminen kykenee tekemään itselleen oikeita valintoja, Lassander kertoo.

Rahaviisautta esiintyy Lassanderin mukaan kaikilla tulo- ja vauraudentasoilla, eli viisas suhde rahaan ei ole kiinni ihmisen tulotasosta.

Suhde rahaan syntyy usein lapsuudessa. Tapa, jolla rahasta on puhuttu kotona, periytyy ja saattaa kulkea mukana pitkälle aikuisuuteen. Ihmiset jäävät usein kiinni opittuun käsitykseensä siitä, millaisia he ovat rahankäyttäjinä.

Lassanderin mukaan rahasuhteeseen liittyvät tekniset taidot on suhteellisen helppo oppia, mutta tunnetaidot voivat joskus aiheuttaa haasteita.

– Suhdetta rahaan voi kuitenkin muuttaa olemalla kosketuksissa omiin arvoihin sekä olemalla läsnä ja tiedostamalla omia tunteita.

Idea viime vuoden elokuussa julkaistun Rahaviisaus-kirjan kirjoittamiseen lähti liikkeelle Lassanderin ollessa mukana tutkimusryhmässä, joka arvioi Suomen perustulokokeilun vaikutuksia. Tutkimusryhmässä työskentely sai Lassanderin kiinnostumaan siitä, kuinka hyvinvointi ja tulonsiirrot vaikuttavat toisiinsa.

– Rahan ja hyvinvoinnin suhteesta on Suomessa kirjoitettu hyvin vähän, vaikka aiheesta on yleisesti oltu kiinnostuneita. Länsimaissa yleensäkin pohditaan nykyään paljon sitä, millainen taloudellinen tilanne on onnellisuuden kannalta paras ja millaisia ovat optimaaliset tulomallit.

Yrittäjyys ja raha

Maarit Lassanderin mielestä yrittäjälle olisi tärkeää tuntea ja tunnistaa omaa rahasuhdettaan. Yrittäjyydessä usein innostus vie eteenpäin, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Yrittäjälle suunnittelu ja budjetointi ovat todella tärkeitä.

– Yrittäjyyden polulla olisi hyvä tunnistaa omat sokeat pisteet ja uskomukset, jotka ovat ajan kanssa syntyneet.

Itsekin yrittäjänä toimiva Lassander tietää, että itsensä työllistävät joutuvat törmäämään ja toimimaan talouden kanssa monesta eri näkökulmasta. Tämä ei varsinaisesti välttämättä tee yrittäjistä muita rahaviisaampia, mutta tarkoittaa sitä, että rahasuhde on yrittäjälle hyvin tärkeä. Yrittäjä kun on itse vastuussa yrityksen taloudesta.

Lassanderin mukaan rahaviisaus voi tukea yrittäjää myös koronan kaltaisessa kriisitilanteessa.

– Koronatilanne voi tarjota myös mahdollisuuden pysähtymiselle ja omien voimavarojen pohtimiselle. Talous on yksi merkityksellisyyttä luova tekijä, mutta merkityksellisyys voi syntyä muidenkin tekijöiden kautta. Yrittäjien olisi hyvä pysähtyä pohtimaan, mitkä muut asiat palauttavat ja auttavat eteenpäin tässä vaikeassa tilanteessa.

Kriisitilanteessa on tärkeää korostaa sosiaalisen tuen merkitystä. Vertaistuki, mentorointi ja niiden rinnalla taloudellinen tuki. Avun ja tuen polkuja pitää olla paljon ja niiden pitää olla kaikkien käytettävissä.

– Yrittäjien tukeminen on erityisen tärkeää tässä tilanteessa, mutta myös tulevaisuudessa, Lassander sanoo.

Säästäminen ja sijoittaminen

Lassanderin mielestä rahaviisas voi olla ilman muhkeaa osakesalkkuakin. Säästäminen ja sijoittaminen eivät varsinaisesti ole rahaviisauden keskiössä, mutta monille ihmisille ne ovat keino lisätä hyvinvointia. Sijoittaminen voi olla yksi tapa pitää huolta omasta taloudesta.

Lassander haluaa myös korostaa, että kaikkia taloudentaitoja voi opetella ja niissä on mahdollista kehittyä.

– On tavallista olla epävarma ja murehtia omaa talouttaan. Taloustaidot eivät ole yhden erityisen ryhmän yksinoikeus vaan kuuluvat kaikille. Elämästä on mahdollista tehdä hyvinvoivaa ja taloustaidot tukevat tätä hyvinvointia. Rahaviisaus on kaikkien ulottuvilla.


Vinkki: Ota askel parempaan rahasuhteeseen rahapäiväkirjan avulla

Jos haluaa kehittää oma rahasuhdettaan, rahapäiväkirjan pitäminen on hyvä ensiaskel. Päiväkirjaan kannattaa Maarit Lassanderin mukaan merkitä tulot, menot ja niihin liittyvät ajatukset. Avaamalla omaa rahankäyttöäsi rahapäiväkirjaan saat selville sen, millainen on todellinen suhteesi rahaan.


Kuka?

Maarit Lassander on yrittäjä, käyttäytymistieteilijä, terveyspsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti ja valtiotieteen maisteri Helsingistä. Lassander julkaisi viime syksynä Rahaviisaus-kirjan, joka käsittelee mielen hyvinvoinnin ja rahankäytön yhteyttä. Maarit Lassander avaa puheenvuorollaan Yritystä Stadiin -verkkotapahtuman 25.5.2021 klo 10.00.

Ilmoittaudu Yritystä Stadiin -tapahtumaan ja tule kuuntelemaan Maarit Lassanderin puheenvuoro >

Teksti: Lotta Teivaala
Kuvat: Jaana Tihtonen