Tavaroiden alennetut hinnat on ilmoitettava nykyistä tarkemmin vuodenvaihteesta lähtien. Kuva: Pixhill
28.9.2022 klo 14:51
Uutinen

Yrittäjä, ovatko alennuksesi kunnossa? – Aikaisempi alin hinta ilmoitettava jatkossa tarkemmin

Tavaroiden hinnanalennukset on ilmoitettava nykyistä tarkemmin vuodenvaihteesta lähtien.

Vuodenvaihteessa tulee voimaan muutos tavaroiden hinnanalennusilmoituksia koskevassa sääntelyssä.  Muutos koskee kuluttajille suunnattuja hinnanalennusilmoituksia, ja lakimuutos toteutetaan kuluttajansuojalaissa.

Vuodenvaihteesta lähtien markkinoitaessa tavaraa alennuksella tai alennettuun hintaan on jatkossa ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

– Aikaisemman alemman hinnan ilmoitusvelvollisuus koskee siis tilanteita, jossa tavaraa markkinoidaan alennuksella tai alennettuun hintaan. Jos myyjä ilmoittaa alennuksesta, on samalla myös ilmoitettava alin aikaisemmin peritty myyntihinta, asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Merkitystä ei ole sillä ilmoitetaanko hinnanalennus euromääräisenä, prosentuaalisesti, sanallisesti tai numeraalisesti. Toisin päin siis alimman hinnan ilmoittamisvelvollisuus ei koske sellaista hintojen vaihtelua tai laskua, johon ei liity hinnanalennusta koskevaa ilmoitusta, Katila jatkaa.

Muutoksien taustalla on EU-direktiivin täytäntöönpano. Direktiivin mukaisia uusia sääntöjä olisi pitänyt alkaa soveltaa jo toukokuussa, mutta eduskunta päätti antaa elinkeinonharjoittajille lisäaikaa toteuttaa muutokset toiminnassaan. Tämän vuoksi lakimuutos tulee voimaan vasta ensi vuoden alusta.

Koska muutos perustuu EU-direktiiviin, myös monissa monikansallisissa verkkokaupoissa on jo toteutettu vaaditut muutokset alennushinnoilla myytävien tuotteiden osalta.

Ei koske ruokakaupan ”punalapputuotteita”

Aiemmin hinnanalennusilmoituksia koskeva säännös koski kulutushyödykkeitä eli sekä palveluita että tavaroita, mutta uusi säännös koskettaa vain tavaroita. Palveluiden hinnanalennusilmoittelun arvioinnin perusteena ovat jatkossa kuluttajansuojalain ne säännökset, joissa kielletään totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antaminen markkinoinnissa.

Aikaisemman alimman hinnan ilmoitusvelvollisuudesta on myös poikkeuksia. Velvollisuutta ei sovelleta nopeasti pilaantuviin elintarvikkeisiin. Tälläisella tuotteella tarkoitetaan maataloustuotetta tai elintarviketta, josta voi tulla luonnostaan tai sen jalostusvaiheessa myytäväksi kelpaamaton 30 päivän kuluessa korjaamisesta, tuottamisesta tai jalostamisesta. Nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden poikkeuksella on haluttu mahdollistaa päivittäistavarakaupoissa käytetty ns. punalappumenettely, jossa viimeinen käyttöpäivä lähestyy.

Toinen poikkeus koskee yhtäjaksoista enintään 60 päivää kestävää markkinointikampanjaa, jossa hinnanalennus kasvaa asteittain. Tällaisissa yhtäjaksoisissa alennuskampanjoissa alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos markkinointikampanja kestää kauemmin kuin 60 päivää, on kuitenkin sovellettava 30 päivän pääsääntöä.

Miten valmistautua?

Miten yrittäjä voi valmistautua muuttuvaan sääntelyyn? Yrittäjien kannattaa tutustua muutokseen ja vuodenvaihteessa toteuttaa vaaditut muutokset hinnanalennusilmoittelussa.

– Tulkinta-apua saa kuluttaja-asiamiehen päivitetystä linjauksesta, jossa käytännön esimerkkien avulla on kuvattu uutta hinnanalennusilmoitussäännöstä, Katila sanoo.

Kuluttaja-asiamiehen päivitettyihin linjauksiin voi tutustua tästä. Kuluttaja-asiamies on myös alennushinnoittelua valvova taho. Seuraamuksena säännösten rikkomisesta voi olla kiellon asettaminen, jota voidaan tehostaa uhkasakolla, mutta jatkossa myös seuraamusmaksun asettaminen.

Toimitus
Toimitus