20.3.2020 klo 19:02
Uutinen

Yrittäjä, tässä ovat rahoituslähteet koronakriisin yli

Suomen Yrittäjien ekonomistit listasivat rahoituslähteet koronakriisissä.

Koronaviruksen aiheuttamaa kriisiä tukemaan on valjastettu useita eri tapoja rahoittaa yrityksiä. Hallituksen tiedotustilaisuudessa kerrottiin tänään, että tavoite on turvata elinkelpoisten yritysten toiminnan jatkuvuus ja toimintaedellytykset.

Pankit ovat ensiaskel

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli.

Yrittäjän tulee olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulee olla yhteydessä ensin omaan rahoittajapankkiin ja selvittää millaisia tuotteita heillä on tarjota akuuttiin tilanteeseen.

Finnvera toimii vain pankkien kautta

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa johtuen Finnvera ei käsittele suoria lainahakemuksia tällä hetkellä. Tällä hetkellä Finnveran rahoitustuotteista on käytössä vain pankkien kautta käytettävät alkutakaus ja pk-takaus sekä Finnvera-takaus.

Business Finland avasi kaksi uutta rahoituspalvelua

Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.

Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin, eli matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Yhteensä näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu 150 miljoonaa euroa.

Lue lisää Näin haet uutta Business Finlandin rahoitusta

ELY-keskukset tarjoavat kehittämisavustuksia

ELY-keskukset saavat lisätalousarviossa 50 miljoonan euron lisätukiresurssin elinkeinorahoitukseen. Rahoitus on kehittämisavustusten muodossa jaettavaa rahoitusta ja se suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen mukaan kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan. Tavoitteena on, että uutta rahoitusta voisi hakea viikosta 13 alkaen. Lisäksi ELY-keskukset nopeuttavat tukien maksatuksia.

TyEL-takaisinlaina nousee

Yritysten TyEL-takaisinlainausta helpotetaan nostamalla Finnveran takaus 80 prosenttiin. Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan rahastoon. Takaisinlainaus edellyttää vakuutta, joka voi olla pankin, Finnveran tai Garantian takaus.

Teollisuussijoituksen jatkorahoitus asiakkailleen yhdessä muiden rahoittajien kanssa

Teollisuussijoitus on varautunut jatkorahoittamaan pääomasijoitusrahastoja ja kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Muut rahoituslähteet ovat käytettävissä

Koronakriisissä on hyvä muistaa, että käytettävissä on kaikki normaalit rahoituslähteet, kuten rahoitusyhtiöt ja pääomarahoitus.

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja ohjeistaa, miten toimia koronakriisin aiheuttamissa tilanteissa.

toimitus (at) yrittajat.fi

Lisätietoa Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustolta >>