Näin yritys voi varata työntekijöitään poikkeusoloihin
Yksittäisen yrityksen ”kriittisyys” arvioidaan Huoltovarmuuskeskuksessa, josta tieto tulee Puolustusvoimille. Kuva: Getty Images

Yrittäjä, tiesitkö tämän? Näin varaat työntekijäsi sodan ajan tehtäviin

Työnantaja voi varata henkilöstöään kriittisiin töihin poikkeusoloissa.

Puolustusvoimat tarjoaa yrityksille mahdollisuutta varata työntekijöitään sodan ajan tehtäviin.  Tällöin työntekijän sodan ajan tehtävä on toimia työnantajansa palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

– Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan jälkeen volyymit henkilövaraushakemuksissa kasvoivat voimakkaasti, kun eri yhteiskunnan organisaatiot, viranomaiset mukaan lukien, heräsivät tarkentamaan varaustarpeitaan poikkeusoloja varten, Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan.

Varaushakemuksen tekee työnantaja. Asevelvollisia koskevat työntekijöiden varaushakemukset ratkaistaan puolustusvoimien aluetoimistoissa. Siviilipalvelusvelvollisten hakemukset käsitellään siviilipalveluskeskuksessa.

Ukrainan sodan aloittama yritysten aktivoituminen on näkynyt käsittelyajoissa.

– Sekä yritykset että julkinen sektori aktivoituivat Ukrainan sodan alettua ja varausesityksiä tuli tuolloin varsin paljon, mikä aiheutti käsittelyaikojen venymisen. Tällä hetkellä yritykset päivittävät tasaisesti varauksiaan ja huolehtivat hyvin varaustensa ajantasaistamisesta, maavoimien esikunnasta kerrotaan Yrittajat.fille.

Yksittäisen yrityksen ”kriittisyys” arvioidaan Huoltovarmuuskeskuksessa, josta tieto tulee Puolustusvoimille. Puolustusvoimat määrittää ne yritykset, joiden henkilöstöä voi varata.

Varaushakemuksen tekee työnantaja. Asevelvollisia koskevat työntekijöiden varaushakemukset ratkaistaan puolustusvoimien aluetoimistoissa.

Tällainen on yrityksen vastuu

Yritysten varautuminen perustuu lakiin huoltovarmuuden turvaamisesta. Lain tarkoituksena on turvata väestön toimeentulon, talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät poikkeusoloissa. Asevelvollisuuslaki antaa mahdollisuuden varata henkilön poikkeusoloissa yrityksen käyttöön.

Lain mukaan yrityksen työntekijä voidaan työnantajan hakemuksesta jättää kutsumatta palvelukseen, jos kyseessä on henkilö, jonka palvelukseen kutsuminen ”saattaisi vaarantaa puolustusvoimien varustamista tai ylläpitoa, yleistä taloutta tai muita yleisiä etuja.”

– Varatessaan henkilöä yrityksen tulisi tiedostaa myös, että sen tulee vastata myös muusta varautumisesta, jotta se kykenee takaamaan maan talouselämän ja maanpuolustuksen välttämättömät toiminnot. Pelkästään henkilövaraaminen ei vastaa laissa asetettuun vaateeseen, Maavoimien viestinnästä kerrotaan.

Puolustusvoimat muistuttaa, että työnantajan vastuulla on purkaa henkilövaraus esimerkiksi työsuhteen päätyttyä tai tehtävän muututtua olennaisesti.

Työnantaja, toimi näin

Asiasta kiinnostuneen työnantajan tulee tehdä niin sanottu perusvaraus, jos varaushakemus laaditaan ensimmäistä kertaa. Perusvarauksessa henkilö varataan tehtäväänsä viideksi vuodeksi.

Päivitysvaraus tehdään silloin, kun aikaisemmin varatut työntekijät eivät ole enää yrityksen palveluksessa. Samalla ilmoitetaan korvaavat uudet henkilöt. Työnantajan tulee ilmoittaa aluetoimiston päätöksestä varatuille henkilöille.

– Kuten Puolustusvoimille niin yhtälailla yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille henkilöstö voi olla kriittinen voimavara poikkeusoloissa, Tiina Möttönen Pääesikunnan viestinnästä kertoo.

Puolustusvoimat muistuttaa, että työnantajan vastuulla on purkaa henkilövaraus esimerkiksi työsuhteen päätyttyä tai tehtävän muututtua olennaisesti.

Puolustusvoimat tekee tarkastuspyyntöjä varaustietojen ylläpitämiseksi. Pyyntöihin on vastattava, vaikka varaajalla ei olisi tarvetta henkilövarauksiin. Henkilövaraukset puretaan, jos tarkastuspyyntöön ei vastata määräajassa.

Puolustusvoimat voi varata ajoneuvoja ja työkoneita omaan käyttöönsä poikkeusoloissa. Tämä oikeus perustuu lakiin. Huoltovarmuuskriittinen yritys voi ilmoittaa kuljetusverkostonsa täällä, jotta Puolustusvoimat voi ottaa tiedon huomioon ajoneuvojen sijoittamisessa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen