Kuva: Pixhill
13.9.2023 klo 16:11
Uutinen

Yrittäjä tyrmistyi eläkeyhtiön YEL-ehdotuksesta, toimiala ja liikevaihto pahasti pielessä – ”Laskuri ei ole totuus vaan apuväline”

Meneillään olevissa YEL-työtulojen tarkistuksissa on joissain tapauksissa saatu yrittäjille jopa mielivaltaisiksi luonnehdittavia työtuloja.

Suomen Yrittäjien tiedossa on muun muassa esimerkki yrittäjästä, joka omistaa kokonaan yrityksen, jonka ainoa työntekijä hän on.

Yrittäjä tyrmistyi saatuaan vakuutusyhtiöltä ehdotuksen työtuloksi aivan toisen toimialan perusteella. Väärän toimialan yritysten keskimääräinen liikevaihto on määritelty noin miljoonaksi euroksi, ja yrittäjän työtuloksi oli laskettu summa, joka oli yli kaksinkertainen yrittäjän omaan, aivan toisen toimialan yrityksen liikevaihtoon nähden.

Lue myös yhdeksän kohdan lista, joka avaa YEL-uudistuksen taustat

Suomen Yrittäjät on nähnyt kyseisen eläkeyhtiöltä tulleen eläke-ehdotuksen sekä yrittäjän ja vakuutusyhtiön välistä sähköpostikirjeenvaihtoa.

Yrittäjän hämmästellessä ehdotusta vakuutusyhtiöstä vastattiin, että tiedot on saatu verottajalta, eikä niitä voida vakuutusyhtiössä muuttaa. Edelleen vakuutusyhtiö vastasi, että YEL-työtulotarkistuksissa haetaan laskentapalveluun tiedot verottajalta yrittäjän henkilötunnuksella. Mikäli yrittäjällä on useampi toimiala, valikoituu toimialaksi liikevaihdoltaan suurempi.

Kyseisessä tapauksessa yrittäjän toimialan ja liikevaihtoarvion määrittelyssä oli käytetty yritystä, jonka hallituksessa hän oli istunut muutamia vuosia ilman omistusosuutta, palkkiota tai muuta korvausta. Kaiken lisäksi yrittäjä oli jäänyt hallituksesta pois aiemmin tänä vuonna.

Vakuutusyhtiön vastauksen mukaan verohallinnolla ei ole tiedossa yrittäjien omistusosuuksia yrityksistä, ja laskentapalvelu huomioi kaikki yritykset, joihin yrittäjällä on yhteys tarkastelujakson aikana.

– Eläkeyhtiö toimii tässä täysin virheellisesti ja lainvastaisesti. Henkilö ei ole edes YEL-vakuuttamisvelvollinen pelkästään sillä perusteella, että istuu jonkin yhtiön hallituksessa. YEL-vakuuttamisvelvollisuus ei synny edes pelkän omistamisen perusteella, vaan edellyttää lisäksi sitä, että henkilö työskentelee yrityksessä, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

– Eläkeyhtiö ei tietenkään voi mennä Verohallinnosta saatavien tietojen taakse, vaan sen on noudatettava yrittäjän eläkelakia, joka asettaa selvitysvelvollisuuden eläkeyhtiölle. Täysin selvää pitäisi tietysti olla myös se, ettei arvioinnissa tule ottaa huomioon yritystoiminnan ulkopuolista toimintaa. Tämä ei ole lainsäädännön mukaista, Hellstén jatkaa.

– Eläkeyhtiön laskuri ei ole totuus vaan apuväline YEL-työtuloa määriteltäessä, sanoo Hellstén.

Kyseisessä tapauksessa yrittäjä turhauduttuaan hyväksyi lopulta 4 000 euron vuotuisen maksimikorotuksen YEL-työtuloonsa.

Hellstén kehottaakin yrittäjiä olemaan yhteydessä Suomen Yrittäjiin, jos heillä on kysyttävää liittyen eläkeyhtiöltä tulleeseen työtuloehdotukseen tai jokin tarkistusprosessissa ihmetyttää.

Lue lisää aiheesta Yrittäjien Kaikki YEL-vakuutuksesta yrittäjälle -sivustolta

Työtulolaskuri

Eläkeyhtiöt ottivat vuosi sitten käyttöön uuden työtulolaskurin. Kyseessä on Eläketurvakeskuksen ylläpitämä palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa sekä yrittäjiä arvioimaan työtulonsa että eläkeyhtiöitä YEL-työtulojen tarkistusprosessissa.

Kyseessä on Eläketurvakeskuksen ylläpitämä palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä määrittämään työtulonsa.

Yrittäjän eläkelain mukaan YEL-työtulon tulisi vastata palkkaa, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Laskentapalvelussa kysytään kuitenkin arviota yrityksen tulevasta liikevaihdosta sekä toimialaa.

– Ei näillä muuttujilla saada laskettua työtuloksi yrittäjän työpanoksen arvoa laissa edellytetyllä tavalla, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kritisoi.

Hänen mukaansa liikevaihto ei kerro yrittäjän työpanoksesta kuin harvoissa tilanteissa.

– Ulkopuoliselle maksettavaan palkkaan olennaisesti vaikuttava seikka eli yrittäjän työmäärä yrityksessä on unohtunut laskurista kokonaan.

Työtulolaskuri hyödyntää Tilastokeskuksen tietoja eri toimialojen mediaanipalkoista ja liikevaihdoista. Näiden tietojen lisäksi työtulosuosituksen laskennassa käytetään myös yrittäjän omia toimiala- ja liikevaihtotietoja.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus