18.9.2018 klo 13:02
Uutinen

Yrittäjä tyytyväinen Jyväskylän palveluseteliin: Laitoimme somekanavat kuntoon

Jyväskylässä on saatu hyviä kokemuksia 2500 ja 5000 euron yrityspalveluseteleistä. ”Sen avulla saimme toteutettua sosiaalisen median kehittämishankkeen”, iloitsee Vitreo Oy:n Perttu Hietanen.

Jyväskylän kaupunki tuki pk-yritysten kasvua ja kehittämistä myynnin, markkinoinnin ja digitalisaation kehittämiseen suunnatulla yrityspalvelusetelillä keväällä 2018. Setelit olivat suuruudeltaan 2500 euroa ja 5000 euroa.

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä myönsi yrityspalvelusetelin 39 yritykselle 215 hakijan joukosta toukokuussa 2018. Yrityspalvelusetelit myönnettiin myynnin ja markkinoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen tai digitalisaation edistämiseen.

Yrityspalvelusetelin saaneet yritykset ovat arvioineet setelin erittäin hyödylliseksi liiketoiminnalleen.

Seteliä käyttäneet yritykset hyödynsivät yrityspalveluseteliä mm. yrityskuvan uudistamiseen ja brändäykseen, palvelumuotoiluun, sähköiseen markkinointiin, markkinoinnin automatisointiin ja kansainvälisen kaupan avauksiin Ruotsissa ja Venäjällä.

”Otimme somen aktiiviseen käyttöön”

– Yrityspalvelusetelin avulla saimme toteutettua sosiaalisen median kehittämishankkeen. Hankkeen myötä otimme sosiaalisen median kanavat aktiiviseen käyttöön ja ne toimivat nyt systemaattisesti meidän viestinnän ja markkinoinnin välineinä, kertoo toimitusjohtaja Perttu Hietanen Vitreo Oy:stä.

Yritys kalustaa julkisia tiloja ja alueita, esimerkiksi puistoja ja muu kalusteita niihin.

Jyväskylän kaupungin kyselyyn vastanneista yrityksistä kaikki olivat valmiita suosittelemaan seteliä muille ja toivoivat jatkoa palvelulle. Kyselyssä yrityspalveluseteli sai kokonaisarvosanan 4,04 asteikolla 1–5.

– Olemme huomanneet, että yrityksemme tunnettuus on lisääntynyt ja esimerkiksi ammattiasiakaskunnan edustajat löytävät meidät nyt paremmin, Perttu Hietanen sanoo.

Palvelu vastasi hänen mukaansa todella hyvin yrityksen tarpeisiin ja he ovat saaneet palveluntuottajalta apua projektin jälkeenkin. Yrityspalveluseteli on ollut heidän yritykselleen erinomainen väline markkinoinnin kehittämiseen.

– Mielestäni tämä on juuri sellaista elinkeinoelämän tukemista, jota kaupungin kannattaa tehdä, toteaa Vitreon Perttu Hietanen tyytyväisenä.

Yrityssetelistä pysyvä työkalu?

Jyväskyläläiset yritykset arvioivat, että setelin avulla kyettiin toteuttamaan asioita, jotka muuten olisivat jääneet toteuttamatta esimerkiksi vähäisen markkinointibudjetin vuoksi. Kehitysaskeleet olisivat vähintäänkin jääneet odottamaan tulevaisuuteen.

Lisäksi yrittäjät kokivat, että seteli edisti paikallisen yhteistyön syntymistä yritysten välillä.

Suurin osa yrityksistä arveli yrityspalvelusetelin vaikuttavan positiivisesti yrityksen liikevaihdon kehitykseen pitkällä aikajänteellä. Ne arvioivat yrityksen kehittämistoiminnan jatkuvan tai aktivoituvan setelin käytön jälkeen. Niin ikään yhteistyön jatkaminen palveluntuottajan kanssa oli yritysten agendalla ja osa vastaajista arvioi työpaikkojen lisääntymiseen yrityspalvelusetelin myötä.

Kyselyyn vastanneet toivoivat jatkoa yrityspalvelusetelitoiminnalle. Eniten toivottiin jatkettavan myynnin ja markkinoinnin tukemista. Yrityksen kansainvälistymisen tukemiseen, tuotekehitykseen ja IPR-asioihin sekä yrityksen strategiaan ja johtamiseen toivottiin myös apua yrityspalvelusetelistä.

– Pilotin kokemusten perusteella voidaan sanoa, että seteli on ketterä ja tarpeellinen instrumentti aktivoimaan yritysten kehitystyötä myös pidemmällä tähtäimellä, kommentoi Business Jyväskylän yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala.

– Jatkoa ajatellen pyrimme saamaan yrityspalvelusetelistä pysyvän työkalun yritysten kehittämistyöhön, Kovala kertoo.

toimitus@yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita