8.2.2023 klo 16:05
Uutinen

Yrittäjä, vastaa kyselyyn koskien kriisijohtamisvalmiuden kehittämistä

Oletko kohdannut työssäsi kriisejä? Ota osaa tutkimukseen, niin autat pienyritysten kriisiviestintäohjeistuksen rakentamisessa.

Tutkimuksen toteuttaa opinnäytetyönä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija Juni Perttula. Tutkimuksen tavoitteena on kyselyn avulla kartoittaa pienyritysten kriisijohtamis- ja viestinnän nykytilaa sekä pienyrityksille tärkeitä teemoja ja haasteita.

Tutkimuksen tulosten pohjalta kehitetään kevään 2023 aikana kriisiviestintäohjeistus pienyrityksille hyödynnettäväksi.

Kysely on tarkoitettu vastattavaksi yrityksen johdossa toimivalle tai kriisiviestinnästä vastaavalle henkilölle. Mikäli et itse toimi tällaisessa asemassa, kyselyn voi välittää yrityksen sisällä oikealle henkilölle. Vastaaminen vie noin viisi (5) minuuttia. Vastausaikaa kyselyyn on 28.2.2023 saakka.

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja kyselyyn vastataan nimettömänä. Kysely on täysin luottamuksellinen ja tulokset kyselystä julkaistaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Kyselytutkimuksen data (mukaan lukien avoimet vastaukset) hävitetään työn valmistuttua. Opinnäytetyö valmistuu kevään 2023 aikana ja julkaistaan ja on luettavissa www.theseus.fi sivustolla. Tuloksista uutisoidaan myös Helsingin Yrittäjien verkkosivuilla.

Juuri sinun vastauksesi on tärkeä. Lämmin kiitos ajastasi jo etukäteen.

Lisätietoa tutkimuksesta:
Juni Perttula, yamk-opiskelija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
juni.perttula@myy.haaga-helia.fi