5.6.2019 klo 16:09
Uutinen

Yrittäjä – vielä ehdit hyödyntää työllistämispalkkion!

TE-toimisto voi myöntää 4000 euron työllistämispalkkion työnantajalle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömyyden tai osatyökykyisyyden perusteella palkkatuetun työntekijän vakituiseen työsuhteeseen.

Työllistämispalkkio on ollut kokeilussa 1. tammikuuta alkaen, ja kokeilu jatkuu kesäkuun 30. päivään saakka. TE-toimisto voi myöntää 4000 euron työllistämispalkkion työnantajalle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömyyden tai osatyökykyisyyden perusteella palkkatuetun työntekijän vakituiseen työsuhteeseen. Työllistämispalkkio maksetaan kertakorvauksena. Palkkio voidaan hakea jokaisesta myöntämisen ehdot täyttävästä palkkatuetusta työntekijästä.

Työllistämispalkkio voidaan myöntää ja maksaa, jos toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on alkanut kesäkuun 2019 loppuun mennessä ja muut myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Myöntämisen ehdot:

Palkkatuki on myönnetty työnhakijasta, jolla on 12 kk työttömyys edellisen 14 kk aikana, 24 kk työttömyys 28 kk aikana tai palkkatukea on myönnetty vamman tai sairauden perusteella. Palkkatuettu työ on alkanut aikaisintaan 1.9.2018 ja työaika on enemmän kuin 80 % alan kokoaikatyöstä. Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päätyttyä. Työsuhteen tulee olla voimassa palkkiota haettaessa. Työnantaja harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Työllistämispalkkion hakeminen:

Palkkiota haetaan TE-toimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty. Työllistämispalkkiosopimus toimitetaan TE-toimiston kirjaamoon postitse. Sopimus löytyy TE-palveluiden nettisivuilta: Työnantajalle > Tukea rekrytointiin > Työllistämispalkkio.

Lisätietoja työllistämispalkkiosta ja palkkatuesta.

Ota yhteyttä Satakunnan TE-palveluihin puhelimitse 02 95 045 010 (ma–pe klo 9–16.15).