10.3.2022 klo 14:42
Uutinen

Yrittäjä, vielä ehdit vastaamaan Suomen Yrittäjien kuntabarometri 2022 -kyselyyn

Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista. Suomen Yrittäjät on mitannut kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi.
Kyselyyn voi vastata 1.2. – 31.3.2022.

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että mahdollisimman moni yrittäjä kertoo oman näkemyksensä. Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yrittäjä, muista vastata kyselyyn! Klikkaa tätä linkkiä. 

Miksi tämä kysely on tärkeä? 

  • Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa? 
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. 
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa. 
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä? Toteutetaanko julkiset hankinnat pk-yrityksiä huomioiden?