25.8.2020 klo 11:00
Uutinen

Yrittäjägallup: Paikallinen sopiminen tuo työpaikkoja – Urakoitsija: ”Ongelmia pitäisi katsoa etenkin pk-yritysten kannalta”

Paikallinen sopiminen nousi vahvimmin esiin Yrittäjägallupissa, jossa kysyttiin yrittäjiltä parhaita keinoja helpottaa työllistämistä. Yrittäjä Tommi Valtonen korostaa hänkin työelämän rakenteellisten uudistusten välttämättömyyttä.

Yrittäjien Työmarkkinavaltuuskunnan puheenjohtaja Tommi Valtonen näkee hallituksen budjettiriihessä sovittavan työllisyystavoitteen, joka sijoittunee 60 000 uuden työpaikan paremmalle puolelle, melko mahdottomana saavuttaa.

– Työllistämisen problematiikkaa pitäisi katsoa etenkin pk-yritysten kannalta, koska työpaikat syntyvät yrityksiin, ja tällä vuosituhannella pääosin pk-yrityksiin. Jos yhteiskunnassa ei kyetä tekemään rakenteellisia uudistuksia työelämään, lisäämään joustavuutta ja paikallista sopimista, sekä uudistamaan yleissitovuutta, en kykene näkemään mahdollisuutta työpaikkojen lisääntymiseen, TakuuSähkö Oy:n toimitusjohtaja Valtonen sanoo.

Hän kuitenkin pistää merkille, että väliaikaisesti koronan aikana työmarkkinoita koskevista joustoista, kuten yksinkertaisemmista lomautuskäytännöistä, saatiin kolmikannassa sovittua nopeastikin.

– Työpaikkasopimisen lisääminen on tehokas ja edullinen tapa lisätä työpaikkoja ja ehkäistä syrjäytymistä. Se on erinomainen lääke koronakriisin jälkihoitoon, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Paikallisen sopimisen lisäksi vahvaa kannatusta normienpurulle ja määräaikaisten työsopimusten vapaammalle mahdollisuudelle

Syyskuun puolivälin budjettiriihessä yhdeksi pääteemaksi noussee se, miten Suomeen saadaan lisää työpaikkoja.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien pyynnöstä yrittäjiltä, mitkä muutokset auttaisivat heitä tarjoamaan enemmän työpaikkoja. Vastaus on selkeä: paikallista sopimista työehdoista kannatti 56 prosenttia. Seuraavaksi tärkeimmiksi keinoiksi nousi kolme tasavahvaa toimea: vähemmän normeja pk-yrityksille, vapaampi mahdollisuus määräaikaisiin työsopimuksiin ja runsaampi palkkatuki (55 %).

5-9 henkilöä työllistävien yritysten vastaajista 70 prosenttia kertoi työllistävänsä enemmän, jos henkilöperusteinen irtisanominen olisi helpompaa mikroyrityksessä.

Yli 10 työntekijää työllistävät yrittäjät kannattavat muutoksia vahvimmin

Erityisesti yli 10 työllistävät kaipaavat lisää mahdollisuuksia työpaikkasopimiseen. Jopa kolme neljästä yrittäjästä työllistäisi enemmän, jos olisi enemmän mahdollisuuksia sopia paikallisesti työehdoista ja työajoista. Toimialoista muutosta kaipaavat eniten rakennusalan yrittäjät ja teollisuusyrittäjät.

– Tässä taloustilanteessa hallitus ei voi olla lisäämättä työpaikkasopimista, joka etenee tuskallisen hitaasti työehtosopimuksissa. On tehtävä lakimuutoksia. Ensimmäinen askel on poistaa työsopimus-, vuosiloma-, työaika- ja opintovapaalaeista sopimisen kiellot, jotka ovat estämässä monen yrityksen sopimista, Pentikäinen sanoo.

Tärkeä olisi myös helpottaa määräaikaisia sopimuksia ja poistaa takaisinottovelvollisuus. Ne olisi helppo tehdä, ja ne lisäisivät tuntuvasti työllistämishaluja.

Sähköurakoitsija: ”Kun yrittäjä voi hallita yritystään ja sopia työajoista, helpottaa se työllistämistä”

15 työntekijää työllistävässä TakuuSähkö Oy:ssä ei tällä hetkellä voida sopia työajoista eikä käytännössä mistään, sillä yritys on työnantajaliittoihin järjestäytymätön yritys.

– Oikeastaan emme voi sopia mistään, koska meillä ei ole luottamusmiesjärjestelmää. Emme pysty hyödyntämään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Työllistäisitkö enemmän, jos voisitte enemmän sopia paikallisista työehdoista?

– Tällä hetkellä koronatilanne on hiljentänyt kysyntää. Normaalissa tilanteessa pystyisin työllistämään enemmän, jos sopimisen paikkoja olisi enemmän. Kun yrittäjä voi hallita omaa yritystään ja muun muassa sopia työajoista, ilman että se on määrämuotoisesti pakotettua, tällä on työllistämistä lisäävä vaikutus, Tommi Valtonen sanoo.

Määräaikaisten sopimusten helpottamisella voisi olla iso vaikutus työllistämiseen

Valtonenkin kannattaa kyselyn tulosten tavoin normien purkamista.

– Kaikille normeille pitäisi tehdä vaikutusarviointi. Lähtökohtana pitäisi olla, että kun normi tehdään, niin jostain pitäisi poistaa.

55 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista arvioi, että määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottamisella olisi työllistämistä lisäävä vaikutus. Teollisuudessa jopa 73 prosenttia vastasi kysymykseen kyllä.

– Kyllä, ehdottomasti. Kysyntä vaihtelee aika paljon, varsinkin poikkeusaikoina, eikä aina pysty sanomaan, kuinka pitkälle töitä on. Määräaikaiset sopimukset olisivat oiva keino kysynnän vaihteluihin.

TakuuSähkössä ei olla jouduttu lomauttamaan tekijöitä koronan takia.

– Kesään asti on ollut ihan hyvää aikaa, syksystä on tullut haastavampi. Jo voitettuja kohteita on laitettu tilaajien puolelta jäihin.

Yrittäjägallupissa myös se, että palkkatukea olisi tarjolla enemmän, sai reilusti kannatusta.

– Kun on aitoa kysyntää, silloin pystytään maksamaan sovitut palkat ilman tukiakin. Kannatan pikemmin sitä, että poistetaan esteitä kysynnältä ja yhteiskunta pyrkii luomaan mahdollisuuksia.

Yrittäjägallupin vastaajista 52 prosenttia kannatti sitä, että henkilöperusteinen irtisanominen olisi helpompaa mikroyrityksissä.

– Tällä olisi vaikutusta. Virherekrytoinnin pelko toimii jarruna yrityksissä, moni pelkää tehdä rekrytointipäätöstä, jos osoittautuu että rekrytointi oli virheellinen, eikä pysty lopettamaan työsuhdetta.

Kuva: TakuuSähkö Oy

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi