17.8.2020 klo 11:14
Uutinen

Yrittäjägallup: Pankkilainaa varotaan, lyhennysvapaiden kysyntä laski – Näin pankit suhtautuvat nyt

Pankit suhtautuvat edelleen varovaisen myönteisesti lyhennysvapaiden myöntämiseen.

Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan vain 17 prosenttia yrittäjistä on kääntynyt koronan aiheuttamissa talousvaikeuksissa pankin puoleen. Vastaajista 32 prosenttia pitää lainarahoitusta mahdollisena.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen pitää iainarahoitusta yhtenä osana yritysten työkalupakkia.

– Kokonaisuutena tilanne on hyvin kahtiajakoinen. Tässä koronatilanteessa aiempaa suurempi osa pk-yrityksistä on turvautunut lainarahoitukseen. Sillä on rakennettu siltaa kevään kriisin yli. Koronakriisi on myös lisännyt yritysten tarvetta muokata toimintojaan ja tämä näkyy ja tulee näkymään myös jatkossa lainarahoitustarpeen kasvussa.

Pankeilta on haettu ensisijaisesti lykkäyksiä lainojen maksuun. Pankin puoleen kääntyneistä näin on toiminut 62 prosenttia Yrittäjägallupiin vastanneista.

Malisen mukaan monen yrittäjän haluttomuus ottaa pankkilainaa on helposti perusteltavissa.

– On selvää, että lyhyen aikavälin näkymät ovat niin epävarmat, että moni yritys siirtää muita kuin välttämättömiä investointeja eteenpäin. Tämä puolestaan vähentää rahoitustarpeita. Epävarmuus tulevasta vaikuttaa myös siihen, kuinka mielellään lainarahoitukseen tartutaan, mutta toisaalta paremmat takausinstrumentit mahdollistavat lainarahoituksen sitä tarvitseville ja niitä on hyödynnettykin kohtuullisen paljon.

Lyhennysvapaan kysyntä laski kesällä

Kysyimme pankeilta, myöntävätkö ne edelleen lyhennysvapaita yrityksille koronan takia. Yksi näin toimivista pankeista on Handelsbanken.

– Ehdot sovitaan aina tapauskohtaisesti. Handelsbankenissa päätökset tehdään asiakkaan omassa konttorissa, ja ehdot sovitaan asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioon ottaen, pankin viestintäjohtaja Pirjetta Soikkeli kertoo.

Aktialla ei ole vakiintuneita ehtoja yhennysvapaan suhteen.

– Käymme asian aina läpi yrityksen edustajan kanssa ja tutustumme yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Eri yrityksillä on erilaisia tarpeita, joten pyrimme aina löytämään parhaan ratkaisun, pankista kerrotaan.

Nordea sen sijaan myöntää edelleen maksuttomasti lyhennysvapaata yrityslainaan, Nordea Rahoituksen osamaksu- ja leasing-sopimuksiin sekä taloyhtiölainoihin.

OP:n yritys- ja pääomamarkkinarahoituksen johtajan Laura Hakamiehen mukaan lyhennysvapaahakemuksia hyväksyttiin kevään aikana noin 20 000 kappaletta. Niistä hylättiin vähän, noin kaksi prosenttia.

– OP myöntää erityisesti pk-yrityksille lyhennysvapaata koronapandemiasta aiheutuneisiin maksuongelmiin. Lyhennysvapaiden pyyntömäärät ovat laskeneet kesän aikana merkittävästi. Yritysten pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti ja keskeinen kriteeri on, että lyhennysvapaan tarve johtuu koronapandemiasta. Kun pyyntöjen ruuhka on pienentynyt, myös yritysten yksilöllinen tilanne on tällä hetkellä helpompi ottaa huomioon maksuaikoja muutettaessa, Hakamies selvittää.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi