20.4.2020 klo 15:41
Uutinen

Yrittäjägallup: Vähiten YEL-järjestelmään luottavat nuoret – ”Järjestelmän luotettavuutta pitää parantaa”

Vain kolmannes yrittäjistä luottaa yrittäjien eläkejärjestelmään ja valtaosa alivakuuttaa itsensä, kertoo tuore Yrittäjägallup. Nuorista, alle 40-vuotiaista yrittäjistä, vain neljä prosenttia luottaa YEL-järjestelmään täysin ja 20 prosenttia osittain.

– Järjestelmän luotettavuutta pitää parantaa, jotta yrittäjien sosiaaliturva ei romahda, vaatii SY:n työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Kantar TNS toteutti selvityksen SY:n toimeksiannosta. Vain 34 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa YEL-järjestelmään täysin tai osittain. Yrittäjägallup-kyselyyn vastasi 1084 yrityksen edustajaa.

– Yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään on edelleen huolestuttavan alhainen, Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Heikointa luottamus on nuorilla yrittäjillä: 20–39-vuotiaista yrittäjistä vain neljä prosenttia luottaa YEL-järjestelmään täysin ja 20 prosenttia osittain. Myös palkansaajanuorilla luotto eläkejärjestelmään on heikompi kuin työntekijöillä keskimäärin.

– Nuoret keskimäärin huonommin luottavat järjestelmään. Uskon, että se johtuu esimerkiksi viimeisistä eläkejärjestelmämuutoksista, joissa nuorilla alin vanhuuseläkeikä nousee. Nuoret yrittäjätkin kokevat eläkeiän kaukaiseksi asiaksi, ja ajatellaan, että järjestelmään ehtii tulla monta muutosta ennen omaa eläkkeelle jäämistä, Hellstén arvioi.

Yli 60-vuotiaista vastaajista YEL-järjestelmään luottaa täysin 17 prosenttia ja osittain 24 prosenttia.

YEL-järjestelmää pitää kehittää – Korostuu koronakriisin aikana

Suomen Yrittäjät on pitänyt esillä järjestelmän ongelmia ja vaatinut siihen muutoksia. Asia on erittäin tärkeä myös nyt koronakriisin aikana, sillä yrittäjän koko sosiaaliturva määrittyy YEL-työtulon perusteella.

– Se kannattaa muistaa, kun määrittää YEL-työtulon tasoaan. Kannattaa siis perehtyä asiaan ja tehdä tietoisia ratkaisuja, Makkula muistuttaa.

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjän työtulon tulisi vastata sitä, mitä vastaavasta työpanoksesta maksettaisiin palkkaa. Jos vakuuttaa itsensä nykyisen alarajan mukaan, eläke jää pienemmäksi kuin takuueläke, jonka kaikki saavat joka tapauksessa ja työuran aikaiset etuudet ovat parhaimmillaankin perusturvan suuruisia.

– Yrittäjän pakollisen eläkevakuuttamisen alarajaa tulisi nostaa noin 13 000 euroon, niin yrittäjän työuran aikaiset sosiaalietuudet olisivat kaikki korkeampia kuin perusturva, jonka saa ilman vakuutusmaksujen maksuakin, Hellstén sanoo.

YEL-järjestelmän kehittäminen on hallitusohjelmassa, mutta vielä asia ei ole edennyt.

Vaikka luottamusluvut ovat erittäin matalat, ne ovat paremmat kuin Suomen Yrittäjien kaksi vuotta sitten tekemässä kyselyssä. Silloin järjestelmään kertoi luottavansa 24 prosenttia yrittäjistä. Kyselyt ovat hieman erilaisia, eli ihan suoraan niitä ei voi verrata.

Yrittäjät turvaavat vanhuutensa sijoittamalla

Kyselyssä suosituin tapa turvata vanhuuden toimeentulo oli sijoittamalla (41 prosenttia vastaajista). Toiseksi suosituinta oli säästää rahaa ja maksaa riittävästi eläkemaksua (34 prosenttia). Erityisesti nuoret säästävät. Tähän kysymykseen sai valita useampia vaihtoehtoja.

21 prosenttia luotti, että yrityksen myynti auttaa vanhuuden turvaamisessa. Yrityksen myyntiin luottavat etenkin yli viisi henkilöä työllistävät yrittäjät, joista noin kolmannes luottaa turvaamalla eläkepäivänsä yrityksen myynnillä.

– Aika monen vanhuuden turva on yrityksen myymisessä. Siksi on tärkeää, että yrittäjä pitää yrityksensä myyntikunnossa ja yritysmarkkina toimii, Harri Hellstén sanoo.

– Myös sijoitustoiminnan tuotot ja osingot ovat monen yrittäjän eläketurva. Siksi osingonjako on pienemmillekin yrityksille tärkeä asia.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi noin 1180 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena. Tiedot kerättiin 18.–24.3.2020.

Lue Yrittäjägallup YEL-järjestelmästä

toimitus (at) yrittajat.fi