11.6.2021 klo 07:44
Uutinen

Yrittäjän äänestämiseen löytyy useampia syitä

Lue, miksi Pirkanmaan Yrittäjä -lehden lukijat äänestävät yrittäjää.

Pirkanmaan Yrittäjä -lehti kysyi syitä siihen, miksi äänestää tulevissa vaaleissa yrittäjää. Lue alta, millaisia vastauksia ja perusteita lehti sai. Kaikki vastaukset on huomioitu sellaisenaan, stilisoitu ainoastaan kirjoitusvirheiden osalta.

”Tällä hetkellä Suomessa on niin yrittäjä-, autoilu-, ympäristö- kuin ilmastovastainen hallitus, siis ihan käytännön teoissa, että on ihan pakko jokaikisissä vaaleissa äänestää oikeata yrittäjää. Kun on kokemusta yrittäjyydestä, ymmärtää syy- ja seuraussuhteita, sekä asiakokonaisuuksia ja on käytännössä todennut, kuinka järjetön verotus sekä jäykkä työmarkkina meillä on.”

“Yrittäjä has seen it all.”

”Taloudenpidosta ja -ymmärryksestä varmasti keskimääräistä parempi ymmärrys. Pyrkimys toimia tehokkaasti on luontaista yrittäjille, kuten ahkeruus ja valmius ottaa asiat selville. Neuvottelutaito. Monitaitoisuus. Kyky ja halu edistää yritystoimintaa kunnassa. Kakunkasvatuksenhimo.”

”Saadaan yrittäjien näkökulmaa asioihin.”

”Oman kunnan asioihin on helpompi vaikuttaa sisältäpäin kuin ulkoa. Yrittäjillä on talousosaamista.”

”Ymmärtää sekä yrittäjää että työntekijää. Yleensä laajempi kokemus erilaisista asioista päätöksentekoon ja verotukseen.”

Yrittäjä ymmärtää muidenkin yrittäjien ongelmat ja yleensäkin aseman paremmin kuin ei-yrittäjä, näin hän myös ajaa asioita, jotka tärkeitä yrittäjän näkökulmasta. Ja yrittäjät ovat jokaisen kunnan hyvinvoinnin perusta työnantajina, veronmaksajina, tapahtumajärjestäjinä jne.”

”Koska yrittäjän luulisi tietävän parhaiten yrittäjyyteen liittyvistä asioista.”

”Vain Yrittäjä Ymmärtää Yrittäjän Yskän. Eli paikallinen yrittäjä tuntee paikallisen toimikentän ja sen haasteet.”

Yrittäjä menestyy ansaitsemalla asiakkaan luottamuksen jopa päivä uudelleen ja uudelleen. Yrittäjävaltuutetulle asiakkaan hyvinvointi ja nopea reagointi muutostarpeisiin on istutettu syvälle hänen selkäytimeensä. Siksi yrittäjävaltuutetulle on luonnollista kehittäää kunnan palveluita kuntalaisen näkökulmasta vaikuttavasti ja jatkuvasti uusia toimintamalleja kehittäen. Yrittäjälle kuntalainen on asiakas, jonka tarpeiden syvällinen tuntemus on edellytys kunnan menestymiseen.”

”Yrittäjyys vain yksinkertaisesti kantaa Suomea, ja yritykset ovat kunnissa erittäin merkittävä työllistäjä ja tuovat verotuloja.”

”Yrittäjäehdokas osaa samaistua päivittäiseen yrittäjien ajatteluun. Toimialasta riippumatta yleensä kaikkia yrittäjiä askarruttavat samat asiat.”

”Valtuustoihin kaivataan henkilöitä, joilla on kokonaisvaltaista näkemystä taloudesta, työllistämisestä, alueen vetovoimaisuuden merkityksestä. Yrittäjät ovat tottuneet neuvottelemaan ja osaavat tehdä kompromisseja– se kun on usein osa myyntiä ja ostamista. Yrittäjillä on myös kyky ottaa riskejä. Lyhyesti: yrittäjän osaamisprofiiliin kuuluu monipuolisesti ominaisuuksia, joita valtuutetulla on hyvä olla.”

”Yrittäjänä tietää, että toinen yrittäjä hoitaa kaupungin asioita yrittäjästatuksella yrittäjän puolella ja päätöksiä tehdessään yritysvaikutukset huomioiden.”

”Yrittäjien tilanteita ymmärtää ja yrittäjien etua ajaa parhaiten yrittäjä. Yrittäjät muistavat katsoa asioita kunnan päätöksenteossa yritysten kannalta ja huomioida päätösten vaikutukset yritysten toimintaan.”

”Yrittäjät ovat supernaisia ja -miehiä!”

”Yrittäjää pitää äänestää, koska yrittäjä tietää, mistä kunta saa verotulonsa. Hän voi yritystoiminnallaan vaikuttaa työllistämiseen ja menestyä yhdessä kuntansa kanssa.”

”Yritysten kasvumahdollisuuksien turvaaminen ➔ Kaavoitus.”

”Oma ääni kannattaa antaa yrittäjäehdokkaalle siksi, että saamme valtuustoihin kattavan edustuksen kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta. Yrittäjäehdokkaat asioivat kunnan kanssa monissa asioissa, jotka eivät muilla kuntalaisilla tule vastaan, jolloin näiden palvelujen tarjonnan ääni valtuustossa on tärkeä myös.”

”Yritysvaikutusten arvioinnin turvaaminen kunnissa.”

Yrittäjät rakentavat työllä ja työllistämällä kuntia ja vahvistavat tulopohjaa. Vain työtä tekemällä, yrittämällä ja työpaikkoja luomalla saadaan verotuloja joilla tärkeitä palveluita rahoitetaan. Yrittäjää kannattaa äänestää kotikaupungin valtuustoon.”

Yrittäjillä on käytännöntasoista tietoa siitä, miten poliittiset päätökset vaikuttavat oikeasti arkeen. Tämän kautta heillä on varmasti myös ymmärrys siihen, millaisia päätöksiä on hyvä viedä eteenpäin – ei pelkästään yrittäjien vaan myös työntekijöiden näkökulmasta.”

”Yrittäjillä on etenkin paikallisesti vahva näkemys elinkeinoelämään ja niihin keinoihin, miten haastavissakin tilanteissa voidaan reagoida positiivisesti ja nopeasti niin, että palataan takaisin kasvu-uralle. Yrittäjät ovat innovaattoreita, kehittäjiä ja ennen kaikkea tekijöitä, joiden osaamista tämä maa ja kaikki sen kunnat tarvitsevat. Ääni yrittäjäehdokkaalle on ääni kehitykselle.”

”Yrittäjyys on aina oma valinta ja elämäntapa. Yrittäjät ovat saman henkisiä ja kantavat vastuuta ennen kaikkea taloudesta sekä järkevästä ja realistisesta päätöksenteosta. Yrittäjä ymmärtää yrittäjää.”

”Vain yrittäjä ymmärtää toisen yrittäjän elämää ja ”ongelmia”. Talouden tietämys on huomattavasti vahvempaa ja selvempää kun ns. virkaihmisillä. Yrittäjäehdokas on kuitenkin kaikkien asialla osaavalla tavalla.”

No todellakin pitää antaa ääni yrittäjäehdokkaalle, kukaan muu ei voi tietää tästä pk-yrityksen pyörittämisestä kuin yrittäjä itse.”

Yrittämisen olosuhteiden kehittämisen kannalta erittäin tärkeää. Kunnissa tehdään erittäin paljon näihin liittyviä päätöksiä. Lisäksi julkisen puolen työntekijät ovat yliedustettuja valtuustoissa. Tutkittu tosiasia, että kunnan työntekijät valtuussa paisuttaa kunnan menoja.”

Kivijalkakaupan elinvoimaisuuden turvaaminen.

”Yrittäjät ovat yhteiskunnan selkäranka, joka mahdollistaa kuntalaisten hyvinvoinnin. Yrittäjät tietävät parhaiten, miten kunnan elinvoimaa voidaan lisätä ja kakkua kasvattaa, jotta kunnalla olisi varaa tarjota kuntalaisille laadukkaita peruspalveluita. Yrittäjät tietävät myös, että vasemmiston maagista rahaa sylkevät taikaseinää ei ole olemassa.”

”Yrittäjät luovat työllisyyttä, lisäävät kaupungin näkyväisyyttä ja muuttohalukkuutta.”

”Yrittäjäehdokkaassa on sisäänrakennettu valmis kyky uskaltaa kohdata haasteet ja tehdä päätöksiä.”

Yrittäjäehdokas ymmärtää yrittäjien asiat ja työnantajan, veronmaksajan sekä työllistäjän velvoitteet yhteiskunnan tärkeänä osana.”

”Talouden perusta – niin kunnissa kuin koko yhteiskunnassakin – on yritystoiminnassa. Yritysten luojat ja pyörittäjät tuntevat periaatteet, joilla asiat saadaan toimimaan. He ovat kokeneita päätöksentekijöitä ja neuvottelijoita ja kykenevät muutoksiin, joita nyt tarvitaan.”

”Kuntien elinvoiman turvaaminen.”

”Yrittäjä tietää, etteivät rahat tule seinästä, eikä sähkö töpselistä. Yrittäjä, jolla on omat rahat pelissä, ymmärtää ehkä hieman, ettei julkisia rahojakaan saa hukata. Yrittäjä tuntee persuksissaan, onko rahaa vai ei.”

”Kun muut katoavat maailman tuuliin, pk-yrittäjän sydän on ja pysyy kotona.”

”Yrityksen johtaminen vaatii innostamista, verkostoitumista, kuuntelemista ja näkemistä mitä ympärillä tapahtuu.”

Luovat työpaikkoja, kasvattavat kansantuloa, takaavat hyvinvointimme. Ja varsikin Tampereella tietyt toimialat luovat merkittävästi uutta työtä.”

”Yrittäjä ajaa myös yrittäjän asioita.”

”Parhaimmillaan yrittäjän kyky nähdä asiat kokonaisuuksina ja monesta eri näkökulmasta, antaa muillekin mietittävää. Yhden asian penat ja piket, sekä henkilöt eivät noissa piireissä pärjää. Haluan kuitenkin, että ääneni saava yrittäjä on fiksu, eikä tappelupukari. Haluan, että hän on oikea yrittäjä, ei pitkän linjan wannabe, joka roikkuu yrittäjäjärjestössä ja mentoroi yrittääkseen.”

”Kunta päättää monista asioista, joilla on vaikutusta suoranaisesti tai välillisesti yrittämiseen. Vain yrittäjänä toiminut voi tietää ja ymmärtää päätösten yrittäjävaikutuksen. Myös taloustietämys on lähtökohtaisesti parempi yrittäjänä toimivalle.”

”Alueen vetovoima ja henkinen kulttuuri rakentuu alueen vetovoimaa ruokkivaksi, jos yritysmyönteisyys lisääntyy esimerkiksi valtuustossa ja kaupunginhallituksessa. Toivottavasti eri puolueista yritysmyönteiset ehdokkaat tulisivat valituiksi ja siten kulttuuri alkaisi muuttumaan.”

”Yrittäjät miettivät Tampereella, mikä on kannattava sijainti yritystoiminnan kannalta. Toimiva totuus on se, että missä ovat ihmiset, siellä on myös kaupankäyntiä. Pandemian ja ratikan rakentamisen jälkeen ihmiset hakevat keskustan alueelta monipuolisia palveluita, kauppoja, elämyksiä, kulttuuripalveluita ja sosiaalisia kohtaamisia. Toimiva ja asiakkaita houkutteleva keskusta on vetovoimatekijä. Tämä kaikki edellyttää keskustan hyvää saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla.”

”Toimivien joukkoliikenneyhteyksien ohella keskustan saavutettavuus myös henkilöautolla sekä riittävistä ja kohtuuhintaisista pysäköintimahdollisuuksista huolehtiminen ovat elintärkeitä yrittäjille. Auto ei ole mikään ylellisyys tai leikkikalu, vaan välttämättömyys ihmisten liikkumiseen töihin, asiointiin ja harrastuksiin. Autoilijoita ei pidä kyykyttää.”

” Yrittäjyys on arvo ja ammatti.”

”Vain yrittäjä ymmärtää yrittäjää! Ja yrittäjyys puolestaan luo työtä ja tuo veroeuroja kuntaan, parantaa kunnan vetovoimaa ja elinvoimaa.”