15.8.2022 klo 16:31
Uutinen

Yrittäjän eläkelakia täsmennetään, yksisilmäinen soveltaminen vältettävä

Eduskunta käsittelee esitystä yrittäjän eläkelaista (YEL). Uudistuksen tavoite on täsmentää yrittäjän eläkemaksun perusteena olevan työtulon määrittelyä. Työtulon määritys ratkaisee yrittäjän eläkemaksun suuruuden.

Pirkanmaalla yrittäjät ovat olleet yhteydessä paikallisyhdistyksiin ja aluejärjestöön huolissaan siitä, että yel-maksua ohjaava työtulo määrätään laskurilla ja palkansaajan mediaanipalkalla ilman yhteyttä yrittäjän arkeen.

Työtulon määritelmä ei silti muutu. Alan palkkataso ja yrittäjän työmäärä ovat jo voimassa olevan lain mukaan keskiössä YEL-työtuloa määritettäessä. Kyse on nyt lähinnä täsmennyksestä. On erittäin tärkeää, että esitykseen ei sisälly ehdotusta, että työtulo voitaisiin määrätä automaattisesti toimialan työntekijöiden mediaanipalkan tasolle. Esimerkiksi jos yksinyrittäjän liikevaihto olisi 25 000 euroa vuodessa, YEL-työtuloa ei voida määrittää tämän toimialan 30 000 euron mediaanipalkan mukaisesti. Sen sijaan työtulo on määritettävä tasolle, joka kyseisestä työstä voitaisiin kohtuudella ulkopuoliselle maksaa. Siksi tässä tapauksessa YEL-työtulon on oltava selvästi liikevaihtoa alhaisempi.

Hallituksen esitys on virkamiesten ehdotus, ei minkäänlaisen työryhmän yksimielinen esitys. Yrittäjäjärjestö on vaikuttanut sisältöön ja torpannut erilaisia esityksiä. Esitykseen saatiin valmistelussa yrittäjille hyviä muutoksia. Esimerkiksi YEL-työtuloa määritettäessä on käytettävä kokonaisharkintaa ja se, että työtulon vahvistamispäätös on erikseen perusteltava. Olemme myös edellyttäneet, että yrittäjän esittämä uskottava näyttö työpanoksensa määrästä tulee ottaa työtulon arvioinnissa huomioon muun selvityksen rinnalla. Lisäksi esitykseen sisältyy suojasäännös* sen varalta, että työtulo olisi esityksen voimaantullessa yrittäjän työpanokseen nähden liian alhainen. 

YEL-vakuutus kaipaisi laajempaa uudistamista. Esimerkiksi olennaista olisi luoda yrittäjille eläkejärjestelmä, joka antaisi ansioihin sidotun sosiaaliturvan aina, kun joutuu ottamaan YEL-vakuutuksen. Tämän takia pakollisen vakuuttamisen alarajaa pitäisi nostaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle. Sen yläpuolella yrittäjällä pitäisi olla vapaus valita eläke- ja vakuutusturvansa taso ja hoitamismalli.

Monella yrittäjällä on myös laaja vakuutusturva ja sijoitustoimintaa vanhuuden varalle. Yrittäjien on taas hyvä muistaa, että YEL ei ole vain eläkejärjestelmä, vaan se turvaa myös yrittäjän työaikaista sosiaaliturvaa.

Suomen Yrittäjät on avannut aiheeseen liittyen tietopankkisivuston yrittäjille: www.yrittajat.fi/yel. Sivustolle on koottu aiheesta paljon ajankohtaista tietoa ja uutisia, usein kysytyimmät kysymykset -osio sekä tietoa tulevista tietoiskuista.

Olemme käsitelleet asiaa Pirkanmaan Yrittäjissä ja jatkamme vaikuttamista alueen kansanedustajien kanssa sekä Suomen Yrittäjien toimesta laajemmin eduskunnassa.

Janne Vuorinen, hallituksen puheenjohtaja
Jenni Pöllänen, toimitusjohtaja

Pirkanmaan Yrittäjät Ry


* Tiedoksi liittyen suojasäännökseen: Suojasäännös rajoittaa työtulon ensimmäistä tarkistamista sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Enimmäiskorotusraja koskisi siis lain voimaantulon jälkeen ensimmäistä työtulotarkistusta niillä yrittäjillä, joilla on YEL-vakuutus voimassa lain muutosten voimaantullessa 1.1.2023. Vuotuista työtuloa voitaisiin nostaa heillä korkeintaan 8000 eurolla tai 20 prosenttia riippuen siitä, kumpi tarkoittaisi suurempaa muutosta työtuloon.

Avaa pop-up -ikkuna