Kuvituskuva.
10.12.2021 klo 09:58
Uutinen

Yrittäjän ensimmäinen vuosi: Kun suunnitelmat muuttuvat

Ainoa pysyvä asia on muutos. Sen tiesi jo Herakleitos antiikin Kreikassa. Mitä tehdä silloin, kun alkuperäiset ideat, yrittämisen toimintaympäristö tai jokin muu liiketoimintasuunnitelmassa mainittu asia muuttuu? Entä miten tähän vääjäämättömään tapahtumaan voi valmistautua? Yrittäjät Pinja Bruun ja Taru Vainikainen kertovat omia kokemuksiaan muutostilanteista.

YRITTÄJÄN ENSIMMÄINEN VUOSI: OSA 11 | Muutos syntyy joko omasta halusta tai olosuhteiden pakosta, joista ensimmäiseen vaihtoehtoon on helpompi varautua. Olosuhteiden pakottama muutos taas tulee usein yllättäen ja joskus epämiellyttävän nopeasti.

Muutos tulisi aina nähdä mahdollisuutena, sillä se on tässä ajassa jopa yrittäjyyden elinehto. Yrityksen on oltava valmis uudelleen kalibroimaan toimintaansa esimerkiksi vaihtuvan kohderyhmän, teknologian tai yleisen maailman kehittymisen mukana. Muutoksen ei aina tarvitse olla suurta, vaan jo pienellä oman toiminnan tai ajattelun tarkastelulla voi saada paljon aikaan.

Jotta saat vielä paremmin kiinni siitä, mitä haemme takaa, lähestymme tätä samaa teemaa omien kokemuksiemme kautta.

Tarinoita uusiutumisesta

Taru Vainikainen: “Muutos on mielestäni välttämätön osa yrittäjyyttä. Selkeyden vuoksi on kuitenkin hyvä erotella makro- ja mikrotason muutokset toisistaan. Mikrotason muutos on esimerkiksi uuden tuotteen lisäys olemassa olevaan tuotepalettiin. Makrotason muutos on taas isompi ja sisältää enemmän riskejä, esimerkkinä toimialalta toiselle hyppääminen. Näistä mikrotason muutokset ovat välttämättömiä liiketoiminnan pitkäkestoiselle kannattavuudelle, kun taas makrotason muutokset eivät ole pakollisia – ellei esimerkiksi toimiala kuole kokonaan.

Lukeudun itse heihin, jotka tekevät paljon mikrotason muutoksia, mutta eivät pyri isoihin makrotason muutoksiin. Silti olen yrittäjäpolullani tehnyt isoja makrotason muutoksia, kuten vaihtanut tekniseltä alalta hyvinvointialalle ja toiminut sekä startup- että toiminimiyrittäjänä. Nämä muutokset eivät kuuluneet suunnitelmaan, mutta ovat olleet silti tärkeitä. Syitä muutosten taustalla on ollut muun muassa yrityskauppa, liiketoiminnan toteaminen kannattamattomaksi sekä omien kiinnostuksen kohteiden tarkentuminen.

Kannustan sinua siihen, että muutosta ei pidä pelätä. Joskus iso makrotason muutos voi olla juuri se, mikä avaa oven paljon mielekkäämpään, merkityksellisempään ja liiketoiminnallisesti kannattavampaan mahdollisuuteen. Viisaus piilee siinä, että sekä halutuista että ei-toivotuista muutoksista otetaan kaikki opit irti ja jatketaan matkaa täysin rinnoin eteepäin.”

Pinja Bruun: “Olen ollut yrittäjänä yli kymmenen vuotta ja muuttanut suuntaa muutaman vuoden välein omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Minulle pienet muutokset ovat yrittäjyyden suola, ne luovat päiviin vaihtelua. Olen aina ollut kiinnostunut maailmasta ja innostunut oppimaan uutta. Uusien asioiden yhdisteleminen sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joita kukaan muu ei ole vielä luonut, on mielestäni yrittäjyydessä kaikkein hedelmällisintä. Kenelläkään muulla ei nimittäin ole täysin samanlaista tietotaitoa kuin minulla. Samalla kun minä opin uutta, myös yritykseni elää minun kasvuni mukana.

Pidän pienen yrityksen ketteryydestä, sillä se mahdollistaa pienten muutosten tekemisen usein todella nopeasti. Mikäli jokin toimintatapa ei enää toimi, muutan sen parempaan. Tällä hetkellä testaan lyhyempää työaikaa ja olen kokenut sen lisäävän työtehokkuuttani merkittävästi. Kun sisäistät muutoksen osana mahdollisuutta, ja suhtaudut siihen luovasti, et jymähdä paikoillesi kiperimmissäkään tilanteissa.”


Kuinka selviytyä muutoksesta?

Resilienssi on tarvittu ominaisuus jokaisella yrittäjällä. Resilienssi kuvastaa taitoa ja kykyä sopeutua muutoksiin, sekä ponnahtaa takaisin vastoinkäymisistä. Mitä korkeamman resilienssin omaa, sitä helpompaa muutoksiin sopeutuminen on. Yrittäjyyttä voisi kuvata tee-se-itse -resilienssikouluksi. Kun muutoksia putkahtelee ovista ja ikkunoista, on yrittäjän pakko sopeutua tilanteeseen ja löytää oma rauha, vaikka asiat kuinka eläisivät.

Resilienssiä voi vahvistaa. Tutkimusten mukaan esimerkiksi omien vahvuuksien käyttäminen vahvistaa resilienssiä. Myös itsemyötätuntoinen ote omaan tekemiseen on yhteydessä vahvempaan resilienssiin – kohtele siis itseäsi kuin parasta ystävääsi!

Vahvuuksien käytön ja itsemyötätunnon lisäksi ihmissuhteemme voivat olla oikein superboosti resilienssillemme. Ihmissuhteiden tasoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ketkä ovat hyvän päivän tuttuja? Ketkä sparrailukavereita? Kenelle soitat silloin, kun k**** osuu oikein kunnolla tuulettimeen?

Sekä resilienssiä että ihmissuhteita kannattaa vaalia, sillä ne ovat avainasemassa onnistuneen yrittäjyyden taustalla.

Muutosta ei siis kannata pelätä, vaan se on osa yrittäjyyttä. On viisasta päästää irti asioista, jotka eivät toimi ja kehittää sekä itseään ihmisenä, että yritystään tilanteen vaatimalla tavalla. Suunnitelmat ovat suunnitelmia ja kukaan ei voi varautua kaikkeen etukäteen.

Artikkelin kirjoittivat Helsingin Yrittäjien nuorten yrittäjien HYNY:n hallituksen jäsenet Pinja Bruun sekä Taru Vainikainen.


YRITTÄJÄN ENSIMMÄINEN VUOSI on artikkelisarja, joka on suunniteltu erityisesti nuorille yrittäjille ja sellaiseksi haluaville. Tarkoituksena on jakaa konkreettista tietoa yrityksen perustamisesta, asiakkaiden hankkimisesta ja verotuksesta sekä pohtia miten pitkäjänteinen ja kestävä yritystoiminta rakennetaan. Artikkelisarjaa toimittaa Helsingin nuorten yrittäjien eli HYNY:n hallitus.

Kuvat: AdobeStock