31.5.2018 klo 09:34
Uutinen

Yrittäjän kumppani – keskusteleva, mahdollistava ja palveleva kunta

Yrittäjien mielestä Puumala on Etelä-Savon paras paikka yrittää. Tähän tulokseen tuli Elinkeinopoliittinen mittaristokysely, johon vastasi kolmisen sataa maakuntamme yrittäjää. Jokaisella meistä oli mahdollisuus antaa kyselyn kautta palaute omaan kuntaamme siitä, missä on onnistuttu ja missä olisi kehittämisen varaa – meidän yrittäjien mielestä.

Etelä-Savon kunnat olisivat paljon parempi paikka yrittää, kun kuntiemme hankintapolitiikka ja päätösten yrityslähtöisyys olisi kunnossa. Vastausten perusteella maakuntamme sijoittui vasta 12. parhaaksi maakunnaksi yrittää. Pohjois-Karjala arvostettiin Suomen parhaaksi ja Päijät-Hämeen heikoimmaksi maakunnaksi yrittää.

Elinkeinopoliittisen mittaristokyselyn tulokset julkistettiin Kunnallisjohdon seminaarissa Tampereella menneellä viikolla. Jo 8. kerran yrittäjät arvioivat kuntansa elinkeinopolitiikkaa osa-alueittain. Etelä-Savon alueella tulos oli 6,5 eli tyydyttävä. Maakuntamme kuntien väliset erot ovat huimia.

Yrittäjien näkemyksen mukaan elinkeinopolitikan tärkeimmät osa-alueet ovat kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, elinkeinotoimen tai vastaavan toiminta sekä elinkeinopolitiikka ja sen resurssit. Kunnan päätöksenteko, yritysten näkökulmasta, ei ole avointa ja nopeaa. Kunta ei kuuntele yrittäjiä tehdessään päätöksiä eikä kunnissa oteta huomioon yritysvaikutuksia päätösten valmistelussa.

Meitä oli Tampereella huikea 70 hengen joukko – edustettuna niin kunnat kuin yrittäjien luottamushenkilöt. Katsoimme ja keskustelimme maakuntamme tuloksista.

Mitä me voisimme tehdä, että Etelä-Savosta Suomen yrittäjäaktiivisimmasta maakunnasta Suomen parhaan maakunnan yrittää?

Aloittamalla siitä, että muokkaamme kuntien ajatusmaailmaa rajoittamisesta innostamiseen ja palkitsemiseen. Kuntien tehtävä ei ole ”sotkea” markkinoita vaan avata markkinaa ja auttaa yrityksiä pärjäämään.

  • hankintaosaamista lisätään niin yrittäjille kuin tarjousten pyytäjille
  • yhteistyötä oppilaitosten suuntaan lisätään
  • kehitysyhtiöillä ja kuntien elinkeinotoimilla on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia yrityksissä, vain noin puolet vastanneista on tehnyt yhteistyötä heidän kanssaan

Me yrittäjäjärjestönä haluamme pitää maakuntamme elinvoimaa yllä – me emme pysty tekemään sitä yksin vaan tarvitsemme siihen kuntiemme tuen. Me vaikutamme, verkostoidumme ja vahvistamme yrittäjien ja kuntien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Meillä on täydet mahdollisuudet nostaa profiiliamme pienenä ketteränä ja kokeilevana maankuntana. Me tarvitsemme kasvua, tavalla tai toisella!

Aurinkoisia kesäpäiviä

Nina Rasola