17.5.2021 klo 11:30
Uutinen

Yrittäjän oleskeluluvan käsittely voi Suomessa kestää 11-12 kuukautta – ”Migri toimii Suomen virallista agendaa vastaan”

#ReformMigri-vetoomus haluaa tuoda esiin nykyisen oleskelulupajärjestelmän monimutkaisuuden, hitauden ja ajanvarausjärjestelmän vaikeakäyttöisyyden.

Suomessa on laitettu vireille vetoomus, jonka tavoitteena on tarjota keinoja Maahanmuuttoviraston, eli Migrin, kehittämiseksi ja kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi Suomeen. Vetoomuksen taustalla on ryhmä eri alojen suomalaisia ja kansainvälisiä ammattilaisia, yrittäjiä ja opiskelijoita. Heistä tunnetuin lienee Peter Vesterbacka.

Migrin päätöksillä on suuria vaikutuksia maahanmuuttajille, jotka haluavat asettua tai ovat jo asettuneet Suomeen asumaan, työskentelemään tai opiskelemaan.

#ReformMigri-vetoomus haluaa tuoda esiin nykyisen oleskelulupajärjestelmän monimutkaisuuden, hitauden ja ajanvarausjärjestelmän vaikeakäyttöisyyden. Esimerkiksi yrittäjän oleskeluluvan käsittely kestää 11-12 kuukauteen ja puolison oleskeluluvan käsittely yhdeksän kuukautta. Monet kuitenkin odottavat päätöksiä yli maksimikäsittelyajan. Näitä henkilökohtaisia kokemuksia on myös koottu yhteen ReformMigri.com-verkkosivulle.

Vetoomusryhmä muistuttaa, että Suomen väestö on ikääntymässä ja väestönkasvu nykyisellään perustuu pitkälti maahanmuuttoon. Virallinen Suomi puhuu lisäksi ammattitaitoisten osaajien houkuttelusta maahan. Sen sijaan, että Migri edistäisi kansainvälisten osaajien tuloa maahan, vetoomuksen taustajoukot katsovat sen toimivan vahvasti virallisen Suomen agendaa vastaan.

Lue myös Ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisprosessi on “kiusaamista ja pelleilyä” viranomaisilta – Koko kansantalous kärsii

Lappilaisyrittäjä on yrittänyt saada kahta kiinalaistyöntekijää ravintolaansa jo vuoden – Byrokratia jarruttaa ja turhauttaa yrittäjää

Pk-yritykset kaipaavat hyvin organisoitua oleskelulupajärjestelmää

Jo yli 1 200 henkilöä on allekirjoittanut 4.5. käynnistyneen #ReformMigri-vetoomuksen. #ReformMigri-vetoomuksen aloitteentekijät ovat saaneet myös tukea monilta suomalaisilta yrityksiltä ja organisaatioilta. Vetoomuksen tueksi ovat liittyneet myös monet yhdistykset, kuten Suomen Yrittäjät ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Finest Bay Area Development Oy, PHONOLYSER ja Finest Future.

– Suomella on hyvä mahdollisuus houkutella maahan kansainvälisiä osaajia ja saada heidät jäämään Suomeen. Siksi järjestelmän, joka on rakennettu maahanmuuton käsittelyyn, tulisi olla tehokas ja sen tulisi toivottaa muuttajat tervetulleiksi heti alusta lähtien. Siksi olemme mukana vaatimassa muutosta ja uudistumista. Yksi suurimmista pienten ja keskisuurten yritysten esteistä on osaajien löytäminen ja tähän tarvitaan joustavaa ja hyvin organisoitua oleskelulupajärjestelmää, Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai sanoo.

#ReformMigri-vetoomuksen tavoitteena on:

1. Migrin toiminnan maassa asuville ulkomaalaisille ja maahanmuuttajille aiheuttaman ahdistuksen ja epätietoisuuden esiintuominen. Suurin osa suomalaisista ei ole tietoinen Migrin toiminnan puutteista, sillä suomalaiset eivät asioi sen kanssa.

2. Luoda rakentavaa keskustelua eri hallinnonalan edustajien kanssa (muun muassa pääministerin kanslia sisäministerin) Migrin käytäntöjen ja päätöksenteon prosessien uudistamiseksi.

3. Ehdottaa ja saada käytäntöön uudistuksia Migrin toimintaan, joiden avulla hakemuksia voidaan käsitellä nopeasti, asiointi on käyttäjäystävällistä, päätökset läpinäkyviä ja inhimillisiä. Nämä uudistukset mahdollistavat kansainvälisten osaajien houkuttelun maahan tai heidän maahan jäämisen esimerkiksi opiskelujen päätyttyä.

Lue lisää Peter Vesterbacka: ”Meillä on kreisi määrä ylivoimatekijöitä”

Uusi startup-yrittäjän lupa kiinnosti erityisesti teknologiaosaajia EU:n ulkopuolelta

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi

Avaa pop-up -ikkuna