26.9.2018 klo 09:51
Uutinen

Yrittäjäperheiden lapset ja yrittäjävanhemmat ansaitsevat kunnon perhevapaat

Ani harva yrittäjä-äiti pystyy pitämään kunnolla perhevapaata: vain joka viidennen yritystoiminta oli pitkään kokonaan keskeytyneenä perhevapaan aikana.

– Perhe-etuusjärjestelmä on niin jäykkä, että yrittäjänä toimivat vanhemmat ja heidän lapsensa ovat heikommassa asemassa kuin työntekijöiden perheet. Sitä tulee joustavoittaa siten, että myös yrittäjät pystyvät nykyistä helpommin yhdistämään työn ja lapsensa hoitamisen vanhempainpäivärahalla, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä vaatii.

Väite “yrittäjällä ei ole sosiaaliturvaa” ei pidä paikkaansa. Yrittäjällä on oikeus lähes kaikkiin samoihin etuuksiin kuin palkansaajallakin. Kehitettävää on kuitenkin edelleen paljon, sillä yritystoiminnan luonteesta johtuen yrittäjällä ei ole aina tosiasiallisesti yhtäläistä mahdollisuutta sosiaaliturvaan. Julkistimme esityksemme yrittäjien sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseksi tänään. Perhe-etuuksiin yrittäjäjärjestö esittää mahdollisuutta yrittäjälle jakaa etuudet osiin käytettäväksi nykyistä pidemmälle ajanjaksolle.

– Nykyinen perhe-etuusjärjestelmä ei kannusta yrittäjiä kasvattamaan perhettään. Vaikka yrittäjillä on oikeus vanhempainpäivärahoihin, eivät he pysty perhevapaita pitämään, Harri Hellstén avaa Suomen Yrittäjien tekemän kyselyn tuloksia.

Jos perhevapaiden käyttöä joustavoitetaan siten, että päivärahapäivät voi jakaa useampaan jaksoon ja nykyistä pidemmälle ajanjaksolle, syntyy vanhemmille tarve järjestää lastensa hoito myös päivärahajaksojen välillä. Siksi esitämme muutoksia myös lastenhoidon tukiin.

Muutosehdotuksemme perhevapaaetuuksiin

1. Äitiysrahajärjestelmää tulee muuttaa siten, että yrittäjänä toimivalla on oikeus aloittaa päivärahakautensa nykyistä myöhemmin. Äidin ja lapsen suojelun vuoksi äitiysvapaa ja päivärahakausi alkaisi aina viimeistään kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa.

2. Äidin päivärahakausi pitäisi aloittaa niin sanotulla raskausrahalla, joka jatkuisi neljä viikkoa lasketun ajan jälkeen, jotta vähintään kahden viikon suoja-aika molemmin puolin lapsen syntymää varmistettaisiin.

3. Raskausrahajakson jälkeiset äitiysrahapäivät olisivat yrittäjälle käytettävissä enintään kahdessa jaksossa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Nykymallissa äitiysrahapäivät tulee pitää niiden keston pituisella jaksolla välittömästi päivärahakauden aloittamisesta lukien.

4. Myös vanhempainrahajaksojen tulisi olla käytettävissä aina siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Nykyisin ne on pidettävä niiden keston pituisella jaksolla välittömästi äitiysrahakauden päättymisen perään ja lapsi on vanhempainrahajakson päättyessä noin yhdeksän kuukauden ikäinen.

5. Päivärahajärjestelmän joustavoittamisen vuoksi lastenhoidon tukijärjestelmän tulee olla käytettävissä jo raskausrahajakson päättymisen jälkeen.

6. Lastenhoidon tukijärjestelmää tulisi yksinkertaistaa yhdistämällä yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki yhdeksi lastenhoidon tueksi, joka maksettaisiin suoraan lasta hoitavalle taholle.

Myös yrittäjän eläkejärjestelmää ja työttömyysturvaa kannattaa kehittää

Esitys yrittäjien sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisestä on osa Suomi 2025 -kirjoitussarjaa, jossa Suomen Yrittäjät esittää tavoitteita tulevalle hallituskaudelle. Sosiaaliturvajärjestelmässä kehittämistä vaativat perhevapaaetuuksien lisäksi yrittäjän eläkejärjestelmä (Yel) ja työttömyysturva.

Lue Yrittäjien esitys yrittäjien sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseksi tästä!