12.3.2020 klo 13:58
Uutinen

Yrittäjät esittää laajaa koronakriisipakettia

Koronavirus aiheuttaa lisääntyviä ongelmia suomalaisille yrityksille. Ongelmat yrityskentässä ovat moninaisia. – Tilanne on jo nyt vakava, ja on riski, että se voi vielä merkittävästi heikentyä. Tarvitaan määrätietoisia toimia yritysten jatkuvuuden turvaamiseksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Ensimmäisenä tulee tietenkin ihmisten terveys. Siitä on kuitenkin vaikea huolehtia, jos koronavirus kaataa laajalti elinkeinoelämää ja palveluita, Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan olennaista on löytää erilaisia työkaluja, jotta yritysten erilaisten tarpeet ja ongelmat pystytään huomioimaan sekä toiminnan rahoitus turvaamaan.

– Listasimme vaikuttavia toimenpiteitä, joita toivomme päättäjien harkitsevan ja edistävän.

Yrittäjät esittää harkittavaksi yhdeksän kohdan koronakriisipakettia auttamaan yrityksiä pahimman kriisin yli. Päättäjien pitää varmistaa, että rahoitusjärjestelmä pysyy toimintakykyisenä ja mahdollisimman moni yritys autetaan kriisin yli. Vastuu on myös pankeilla, joiden pitää välttää ylireagointia.

  • Hallitus antaa Verohallinnolle ohjeen mahdollistaa yrityksille oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoitusten ja maksujen määräaikainen ja koroton lykkäys koronakriisin yli.
  • Mahdollistetaan, että yrittäjäeläke- (YEL) ja työnantajan työeläkemaksuja (TyEL) voi lykätä määräajan koronakriisin yli.
  • Huolehditaan siitä, että työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöt mahdollistavat sen, että eläkeyhtiöt voivat joustaa kriisitilanteessa ja että ne eivät ole pakotettuja myymään suomalaisia osakkeita alihintaan.
  • Finnvera rakentaa pk-takauksesta “koronalainan”, joka on käytettävissä kaikille yrityksille, ei vain kasvuyrityksille, sekä varaa riittävästi resursseja sen rahoitukseen ja hakemusten käsittelyyn.Valtio varmistaa, että Finnveralla on edellytyksiä turvata yritysten rahoitus.
  • Pankit suhtautuvat myönteisesti lainojen lyhentämisten lykkäyksiin eivätkä peri sanktiomaksuja, jos yritys ei pysty toimimaan koronakriisin vuoksi lainaohjelman mukaisesti.
  • Valtiovarainministeri kutsuu pankkien ja työeläkeyhtiöiden johdon ja elinkeinoelämän edustajat ”pyöreän pöydän keskusteluun”, jossa käydään läpi Suomessa toimivien pankkien ja eläkeyhtiöiden mahdollisuudet auttaa yrityksiä koronakriisin yli.
  • Edellytetään, että työeläkeyhtiöt suhtautuvat joustavasti maksuvaikeuksiin joutuvien yritysten eläkemaksujen perintään.
  • Yrityksissä neuvotellaan paikallisesti ratkaisuja, joilla voidaan alentaa palkkakustannuksia ja etsiä muita joustoja, jotta voidaan minimoida lomautukset ja irtisanomiset.
  • Työehtosopimusosapuolilla pitää olla valmius myös käyttää kriisilauseketta, jos sellainen on työehtosopimukseen kirjattu.

Konkurssit pitää estää

Pentikäinen toteaa, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on ennenkokematon.

– Siitä selvitään, mutta jokaisen yrittäjän on syytä varautua siihen, että tilanne vaikeutuu ja hankala aika kestää pitkään. Julkisen vallan on autettava yrityksiä pahimman yli. On yhteiskunnan etu, ettei yrityksiä päästetä turhaan konkurssiin koronaviruksen aiheuttaman shokin vuoksi.

Lisätietoja:

Yrittäjille tärkeät koronauutiset ja toimintaohjeet koottuna tänne: https://www.yrittajat.fi/korona

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.