21.3.2017 klo 09:58
Uutinen

Yrittäjät hyötyvät Hanhikivi 1 -hankkeesta / Entrepreneurs benefit from the Hanhikivi 1 project

Hanhikivi 1 -hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset näkyvät pohjoissuomalaisten yritysten arjessa, selviää Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kyselystä. Noin puolet kyselyyn vastanneista kertoo hyötyneensä Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Lähes 30 prosenttia vastaajista ilmoittaa hankkeen kasvattaneen yritysten liikevaihtoa kahden viime vuoden aikana.

– On hienoa huomata, että suurhanke näkyy jo nyt yritysten liiketoiminnassa ja alueellamme. Kun voimalaitoksen rakentaminen alkaa, näkyvät hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset entistä voimakkaammin kaikilla toimialoilla, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen sanoo.

Yrittäjien tulevaisuudenarviot ovat optimistisia. Kyselyyn vastanneista 53 prosenttia arvioi yrityksensä liikevaihdon kasvavan Hanhikivi 1 -hankkeen vaikutuksesta seuraavien kahden vuoden aikana.

Vastaajista 15 prosenttia kertoo suurhankeen kasvattaneen heidän yrityksensä henkilöstömäärää ja lähes 30 prosenttia arvioi määrän kasvavan lähivuosina enemmän kuin yhdellä työntekijällä. Suurin osa hankkeen pohjoispohjanmaalaisista yrityksistä työllistää 50–100 henkilöä, mutta mukana on myös yksinyrittäjiä.

Kyselyyn vastanneista pyhäjokisista yrityksistä noin 45 prosenttia ja raahelaisista yrityksistä yli 27 prosenttia on mukana Hanhikivi 1 -hankkeessa. Kaikista vastaajista noin 26 prosenttia ilmoitti olevansa mukana Suomen kuudennen ydinvoimalan rakentamisessa.

– Raahen seutukunta on Hanhikivi 1 -hankkeen keskiössä. Tämä näkyy niin Fennovoiman työmaarekisterissä olevien paikallisten yritysten suurena määränä kuin palveluidenkin kysynnän kasvuna koko seutukunnan alueella, Raahen seudun yrityspalvelut kehittämiskeskuksen johtaja Risto Pietilä toteaa.

Kyselyn mukaan rakentamisen ja tavarankuljetuksen toimialat ovat hyötyneet hankkeesta tähän mennessä eniten. Suurimmat odotukset Hanhikivi 1 -hankkeen taloudellisista vaikutuksista ovat matkailu- ja ICT-alan yrityksillä sekä teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Fennovoima toteuttivat kyselyn yhteistyössä. Sähköinen kysely lähetettiin joulu-tammikuussa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrityksille ja Fennovoiman työmaarekisterissä oleville yrityksille. Kyselyyn vastasi 316 yritystä, joista 90 prosenttia oli Pohjois-Pohjanmaalta ja kymmenen prosenttia muualta Suomesta.

Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, p. 050 527 7288
Fennovoiman alueviestintäpäällikkö Heli Haikola, p. 020 757 9224
Raahen Seudun yrityspalvelut kehittämiskeskuksen johtaja Risto Pietilä, p. 044 439 3291

****************************************************************************************

According to a study made by the Federation of Finnish Enterprises Northern Ostrobothnia, the economic effects of the Hanhikivi 1 project are visible in the everyday life of businesses in the region. Nearly half of the respondents say they have benefitted from Fennovoima’s nuclear power plant project. Almost 30 percent of respondents say the project has had a positive effect on their turnover over the past two years.

”It is great to see that the project already has effects on local businesses and in our area. When the actual construction of the nuclear power plant begins, the project’s economic effects will show even more clearly in all industries” says Marjo Kolehmainen, Managing Director at the Federation of Finnish Enterprises Northern Ostrobothnia.

Entrepreneurs have a positive outlook on the future. 53 percent of respondents estimate that their company’s turnover will increase because of the Hanhikivi 1 project in the next two years.

15 percent say their number of employees has grown due to the Hanhikivi 1 project, and almost 30 percent estimate they will hire at least 1 new employee in upcoming years. Most of the companies in the project that come from Northern Ostrobothnia employ 50 to 100 people but also many private entrepreneurs are involved.

45 percent of the companies from Pyhäjoki which replied to the survey are involved in the Hanhikivi 1 project. 27 percent of companies from Raahe replying are involved in the project. Out of all the respondents, about 26 percent are involved in building Finland’s sixth nuclear power plant.

“The Raahe area is important for the Hanhikivi 1 project. This is evident from the large number of local companies in Fennovoima’s site register and from the growth of service demand in the area,” says Risto Pietilä, Manager of Raahe District Business Services and Development Center.

According to the survey, construction and transport industries have benefitted most by far. The tourism and ICT industries as well as heavy industry and construction show biggest expectations about Hanhikivi 1’s economic effects.

The Federation of Finnish Enterprises Northern Ostrobothnia and Fennovoima carried out the survey together. A link to the online questionnaire was sent to companies that are members of the Federation of Finnish Enterprises Northern Ostrobothnia or registered in Fennovoima’s site register. 316 companies replied to the survey. 90 percent were from Northern Ostrobothnia and 10 percent from other areas in Finland.

Additional information:

Managing Director at Federation of Finnish Enterprises Northern Ostrobothnia Marjo Kolehmainen, tel. +358 50 527 7288
Fennovoima’s Regional Communications Manager Heli Haikola, tel. +358 20 757 9224
Manager of Raahe District Business Services and Development Center Risto Pietilä, tel. +358 4044 439 3291