1.3.2018 klo 08:06
Uutinen

Yrittäjät: Hyvä että väylien kuntoon varataan lisää rahaa

Hyvä, että väylien kunnostukseen varataan lisää rahaa. Suuremmat uusinvestoinnit on otettava tarkkaan syyniin. Päästövähennyksissä on vielä korjattavaa. Näin kommentoi Suomen Yrittäjät liikenneverkkotyöryhmän loppuraporttia.

Liikenne ja viestintäministeriön asettama parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän loppuraportti julkaistiin tänään. Raportissa otetaan kantaa liikenteen korjausvelan vähentämiseen, kehittämisinvestointeihin, digitalisaatiokehitykseen ja päästövähennystavoitteisiin.

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen työryhmän yksimieliseen esitykseen siitä, että väylien kunnostukseen varataan lisää rahaa harkitusti ja pitkäjänteisesti.

– Liikenneväylien hyvä kunto on yrityksille erittäin tärkeää. Nyt tilannetta ollaan korjaamassa pitkäjänteisesti, ekonomisti Sampo Seppänen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Korjausvelka on rahasumma, joka tarvitaan, jotta väylät saadaan kuntoon. Keskeisin syy korjausvelan syntymiselle on ollut perusväyläpidon määrärahojen liian alhainen taso.

– Nykyinen hallitus on jo korjannut asiaa, mutta ilman mitään pysyvämpää muutosta korjausvelka jatkaisi kasvuaan ja heikentäisi yritysten toimintaympäristöä ja Suomen kilpailukykyä, Seppänen sanoo.

Korjausvelan kasvu on nostanut myös päivittäisen kunnossapidon kustannuksia ja lisännyt tieverkosta valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Uusinvestointien kannattavuus punnittava tarkkaan

Työryhmän mukaan liikenteen kehittämishankkeiden rahoituksen tasoa on nostettava pitkäjänteisesti.

Yritysten kilpailukyky edellyttää matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta. Useasti myös pienillä toimilla pystytään parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä kohtuullisilla kustannuksilla.

– Katsomme, että jos laajempia ja isoja panostuksia vaativia investointeja tehdään, niillä pitää olla selkeä hyöty talouteen ja yritysten toimintaedellytyksiin, Seppänen sanoo.

Liikenteen päästövähennystoimet torsoja – tavoitteen asettelu väärä

Parlamentaarisen työryhmän piti myös määritellä keinoja, joilla päästään hallituksen asettamaan tavoitteeseen puolittaa liikennesektorin päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Suomen tulee päästä EU:n asettamiin päästövähennystavoitteisiin, mutta nyt hallitus on langettamassa liikenteelle huomattavasti suuremman päästövähennystaakan kuin kustannustehokkuusnäkökulmasta olisi järkevää tehdä.

– Tämä tuottaa turhia kustannuksia niin kuljetusalalle, kuljetuspalveluita käyttäville yrityksille kuin autoileville yrittäjillekin, Seppänen toteaa.

Seppäsen mukaan työryhmän raportin mukaiset toimenpide-ehdotukset päästöjen vähennyksiksi jäävät kunnianhimoltaan hyvin vajavaiseksi.

– Rajut päästövähennykset ovat joka tapauksessa edessä. Tämä tarkoittaa myös laajasti taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa, Seppänen sanoo

Lisätietoja:

ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät, p. 050 340 7716, sampo.seppanen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 105 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2014 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.