20.5.2020 klo 11:36
Uutinen

Yrittäjät ja kunnat tiivistävät yhteistyötä kriisin selättämiseksi: Suosituksilla turvataan työpaikkoja ja vaikutetaan ostopalveluihin

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto antoivat kunnille yhteiset suositukset, joilla jälleenrakennus saadaan käyntiin. Suositukset eivät ole pelkästään suosituksia, Satakunnan Yrittäjien aktiivisuuden ansiosta palveluasumisen palveluntuottajille maksettavaa hintatasoa käsitellään Porin perusturvalautakunnassa.

Suositusten tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten palauttaminen, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

– Ensimmäiset yhteiset suositukset annoimme jo kriisin alkumerkeillä maaliskuussa. Ne otettiin kunnissa laajasti käyttöön, ja siten pidettiin yllä uskoa tulevaisuuteen, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kiittää kuntia.

Uudet suositukset julkistettiin tänään Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaarin KoronaExtra-etätilaisuudessa. Nämä suositukset tähtäävät kriisistä palautumiseen ja pidempiaikaiseen yhteistyöhön. Joukossa on joustoon kannustamista muun muassa kuntien yrityksiltä perimissä maksuissa sekä kunnan tarjoamien toimitilojen vuokrausehdoissa.

Vuoropuhelukulttuuri on tie takaisin elinvoimaan

Yksi suosituksista on, että kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja ja yrittäjäyhdistyksen johto jatkavat tiivistä vuoropuhelua yritysten toimintaedellytysten ja kunnan elinvoiman turvaamiseksi.

– Tavoitteena on seurata käyttöön otettujen toimenpiteiden vaikutuksia ja päivittää niitä. Yhteistyölle luodaan vakiintuneet toimintatavat, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kannustaa.

Suosituksia annetaan lisäksi julkisista hankinnoista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä palveluseteleistä.

– Palvelusetelin arvoihin voi tehdä kustannustason nousua vastaavat tarkistukset mahdollisuuksien mukaan jo takautuvasti kriisin alusta eli maaliskuusta lähtien. Tämä on erittäin perusteltu suositus koska koronakriisi on aiheuttanut sote-yrityksille ennakoimatonta kustannustason nousua esimerkiksi henkilöstön sairausloma-, ja karanteenikulujen sekä suojainhankintojen kautta, Kujala muistuttaa.

Case Pori – Ostopalveluiden tuottajien saama korvaus jäänyt jälkeen kustannusnoususta

Syksyllä 2019 julkaistussa SY:n selvityksessä todetaan, että kunnista vain 39 prosenttia ja yrityksistä 41 prosenttia koki, että palvelusetelien arvot ovat riittävät. Kustannustaso on noussut selvityksen ajankohdan jälkeen. Palveluseteli on yksi tavoista, jolla kunta voi järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Palvelusetelin ideana on lisätä asiakkaan päätösvaltaa.

Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekinin mukaan palvelusetelit ja ostopalvelut ovat kunnille hyvä väline tukea yrittäjyyttä ja mahdollistaa yrityksille jalansijan saaminen ja lisäliikevaihto.

Satakunnan Yrittäjien aktiivisuuden ansiosta palveluasumisen palveluntuottajille maksettavaa hintatasoa käsitellään Porin perusturvalautakunnassa. Satakunnan Yrittäjät teki huhtikuun lopulla vetoomuksen Porin kaupungille ja sen yhteistoiminta-alueeseen kuuluville Merikarvialle ja Ulvilalle siitä, että kunnat tarkistaisivat ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palveluntuottajille maksettavaa hintatasoa. Vetoomuksen ansiosta asia käsitellään lautakunnassa ensi viikolla. Tässä tapauksessa on kyse ns. käänteisestä kilpailutuksesta, eli kilpailuttaja määrittää enimmäishinnan ja palvelun tason tarjouspyyntövaiheessa.

– Esitämme, että tarkistetaan hintaa voimassaolevien palveluntuottamissopimusten puitteissa, ja tehdään kustannustason nousua vastaavat tarkistukset kriisin alusta tai esimerkiksi huhtikuun 2020 alusta lukien tai selvitetään, voisiko sopimukset päivittää tai kilpailuttaa uudelleen, kohtuullisemmin ehdoin, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kertoo ratkaisuehdotuksista.

Satakunnan Yrittäjät lähetti myös toukokuun alussa alueen kunnille kyselyn tiedustellakseen, miten kunnat ovat toimineet koronatilanteessa yritysten tukena.​ Kyselyyn vastasi 17 kuntaa.

Palvelusetelibudjettien riittävyys varmistaa palvelujen saatavuutta. Jos palveluseteleiden myöntäminen kesken vuoden loppuu, kuormitus näkyisi julkisen sektorin palveluissa.

– Seteleiden yleinen puute on, että niiden arvo on mitoitettu liian alhaiseksi. Sen taustalla on, ettei vastaavan julkisen palvelun kustannuksia ole laskettu aidosti. Nyt kun sote-yritykset ovat koronan etulinjassa ottaneet ennakoimatonta lisäkustannusta esimerkiksi kotiin jäävän henkilökunnan sekä suojavarusteiden muodossa, on aika nostaa jo ennestään alakanttiin jääneet arvot kohdilleen, Satu Grekin esittää.

Suomen Yrittäjien perinteinen Kunnallisjohdon seminaari toteutetaan 17.–18. marraskuussa Helsingissä Finlandia-talolla. Lisätietoja: www.kunnallisjohto.fi

Tutustu Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteisiin suosituksiin

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi