9.5.2017 klo 09:36
Uutinen

Yrittäjät ja kunnat tiivistävät yhteistyötä

Kesäkuussa aloittavissa kunnanvaltuustoissa lähes joka neljäs päättäjä on yrittäjätaustainen. Tilanteessa, jossa paikallishallinnon tehtäviä ja resursseja jaetaan uusiksi, yrittäjäpäättäjien osaamista tarvitaan.

Kuntien vahvistuva rooli elinvoima-asioissa on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä.

Hämeen Yrittäjät yhdessä paikallisyhdistyksiensä kanssa valmistelee toimintaohjelmaa tukeakseen hämäläisiä kuntia niiden elinvoimatehtävässä. Siemeniä kunnissa kylvetään niin opetuksen, maankäytön, yritysten tukipalveluiden kuin myös päätöksenteon valmistelun laadun kehittämisessä.

– Ohjelmaa tullaan valmistelemaan niin alueellisesti kuin sisällöllisesti laaja-alaisesti, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka toteaa.

– Olemme käyneet yksittäisten kuntien kanssa keskusteluja kehittämispilottien aloittamisesta. Tavoitteena on löytää uudenlaista, tulevaisuuden kuntien tarvitsemaa yhteistyötä.

Maakuntien tehtävän muutos tuo yrityksille uuden toimintaympäristön, mutta myös uusia kumppanuuksia. Hämeen Yrittäjät antoi huhtikuussa työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon kasvupalvelulaista. Lain pohjalta Kanta-Hämeeseen on syntymässä yritysvetoinen kasvupalveluitten tuottajaverkosto. Maakunnan rooli palveluitten järjestäjänä on edistää markkinoiden kehittymistä sekä turvata palveluiden saatavuutta.

– Uskomme, että markkinaehtoinen toiminta saadaan käynnistymään Hämeessä paljon ennen lain määräaikojen täyttymistä vuonna 2023. Tämä edellyttää maakunnan väliaikaiselta valmisteluelimeltä ja sen virkamiehiltä määrätietoista työskentelyä. Henki ja tekeminen näyttävät tällä hetkellä ainakin hyvältä, Haukka kiittää.

Hämeen Yritysviestintä
toimitus@hameenyrityssanomat.fi