Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

20.2.2020 klo 12:06
Uutinen

Yrittäjät: Julkiset ostot jaettava osiin, lakia noudatettava

Vain viidesosa yrityksistä kokee, että ostot on jaettu osiin niin, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat niihin osallistua. Tieto käy ilmi Yrittäjägallupista.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien tilaamalla Yrittäjägallupilla yritysten julkisista hankinnoista. Kyselyyn vastasi 1051 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Julkisissa hankinnoissa on kyse vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. 28 prosenttia yrityksistä on osallistunut julkiseen tarjouskilpailuun.

Yrittäjäjärjestö julkisti konkreettiset ratkaisut julkisten hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yrittäjien ratkaisuilla valtio ja kunnat voisivat käyttää rahansa järkevästi ja yrittäjät pärjätä ja siten tarjota työtä kuntalaisille ja verotuloja alueelleen.

– On varmistettava, että myös kotimaiset pienyritykset voivat kilpailla julkisissa hankinnoissa, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Aihe on ajankohtainen, sillä hallitusohjelmassa on lähes 30 tavoitetta hankinnoille, ja valtiovarainministeriö valmistelee Kuntaliiton kanssa kansallista hankintastrategiaa Hankinta-Suomea. Yhteishankintayksiköt Hansel Oy ja KL-Kuntahankinnat yhdistyivät viime vuonna.

Lakia noudatettava

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

– Jokaisen julkisen hankkijan pitää ymmärtää lain tarkoitus ja pyrkiä toimimaan siten, että markkina kehittyy, paikallis- ja aluetalouden vaikutukset otetaan huomioon ja kasvolliset suomalaiset yrittäjät pystyvät kilpailemaan, Kujala toteaa.

– Se ei riitä, että johtavat virkamiehet ymmärtävät julkistenhankintojen merkityksen paikallisen alueen elinvoimaisuudelle, jos varsinaiset hankkijat tekevät toisin. Asia vaatii jatkuvaa rummuttamista, Järvenpään Yrittäjien puheenjohtaja Sauli Kauppinen sanoo.

– Tilanne on huolestuttava. Kysyä voidaan, eikö hankintayksilöillä ole osaamista vai viitseliäisyyttä noudattaa lakia kaikissa hankinnoissa, Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius sanoo.

– Käyn mielelläni vuoropuhelua hankintayksiköiden kanssa niin, että hankinnat saadaan lain mukaisiksi ja pienet ja keskisuuret yritykset osallistumaan julkisiin hankintoihin, Meronen-Vilenius sanoo.

Yrittäjien hankintalinjauksista apua järkeviin hankintoihin

Suomen Yrittäjät suosittelee, että julkiset hankinnat on tunnistettava ja hyödynnettävä ennen kaikkea aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluna.

– Hankintojen merkitystä julkiselle taloudelle on nähtävä kokonaisvaltaisesti: niillä pitää vahvistaa yrittäjyyttä, työllisyyttä, aluekehitystä ja elinvoimaa sekä kehittää innovaatioita, Anssi Kujala toteaa.

– On erittäin tärkeä jakaa hankinnat sopivankokoisiin osiin. Hankinta-aikeista on viestittävä mahdollisimman hyvissä ajoin. Pienet alle kynnysarvon alittavat hankinnat on alistettava entistä avoimemmin kilpailulle, Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala toteaa.

Hankintojen kehittäminen kunnan ja yrityksen vuoropuhelua

48 prosenttia yrityksistä kertoo kaipaavansa neuvontaa, jos aikoo tehdä tarjouksen esimerkiksi kunnan tarjouspyyntöön. Suomen Yrittäjien hankintaneuvojat auttavat sekä yrittäjiä tarjouksen tekemisessä että kuntaa tarjouspyynnön laatimisessa.

Suomen Yrittäjät korostaa, että hallitusohjelmaa toimeenpantaessa ja kansallista hankintastrategiaa laadittaessa on varmistettava, että linjaukset eivät heikennä pk-yritysten mahdollisuuksia kilpailla.

– Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan eli yrittäjän välistä vuoropuhelua. Siihen kannattaa panostaa. Hankintoja kehittämällä hankintayksiköt saavat lisää kaipaamiansa tarjouksia. Myös hankintojen arvostus pääsee sille oikeutettuun asemaan, Tikkala toteaa.

– Järvenpäässä asiat kehittyvät hyvään suuntaan. Kaupunkiin saatiin syksyllä hankintapäällikkö ja hankintayksiköiden kanssa asioita kehitetään yhdessä eteenpäin hankintafoorumissa. Kun asiat toimivat hyvin, saadaan kaupungin talouteen lisää veroeuroja ja yrittäjille töitä, Kauppinen sanoo.

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi

elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala, p. 046 923 4386, janika.tikkala @ yrittajat.fi

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius, p. 050 567 9233, sanna.meronen-vilenius @ yrittajat.fi

Yrittäjien hankintalinjaukset: https://www.yrittajat.fi/elinvoima-hankinnoista (to 20.2. klo 12 alkaen)

Tietoja Yrittäjien hankintaneuvonnasta: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hank…

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.