19.5.2020 klo 10:44
Uutinen

Yrittäjät kertovat kuntien koronatiedottamisen sujuneen, ilmassa on uhkakuvia: ”Syksyllä tullaan näkemään ostopalvelujen karsimista, mutta tarve ei poistu”

Kyselyn mukaan yrittäjä-kuntayhteistyössä kilpailutuksissa ja joustoissa on rutkasti parantamisen varaa. Tiedottamiseen yrittäjät ovat melko tyytyväisiä. Näin voi tiivistää tulokset, kun yli 4200 yrittäjää kertoi kokemuksistaan kuntien koronatoimista Suomen Yrittäjien kyselyssä.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkysen mukaan kyselystä nousee esiin se, ettei yrittäjien ja kuntien kohtalonyhteyttä kaikkialla ymmärretä. Esimerkiksi vain viidennes kertoi kunnan antaneen maksuaikaa tai muuta joustoa yritykselle.

– Jokaisen elinvoimastaan huolta kantavan kunnan on syytä olla kiinnostunut alueensa yritysten elinvoimasta ja menestymisen edellytyksistä, sekä auttaa niitä tällä tiellä kaikin mahdollisin keinoin. Ilman elinvoimaista yritysrakennetta, ei ole mahdollista olla elinvoimaista kuntaa, joka kykenee hoitamaan peruspalveluita, Mäkynen kuvailee.

Noin kolmannes vastaajista kertoi yrityksen olevan kunnan asiakas, usein esimerkiksi vuokralainen.

– Yli puolet heistä kertoo, että kunta on informoinut yrityksiä koronakriisissä ja ollut valmis käymään keskusteluja järjestelyistä ja niiden aiheuttamista seurauksista. Tämä on hyvä kuulla ja kertoo tiiviistä yhteistyöstä, Jyrki Mäkynen kertoo.

Suomen Yrittäjät kysyi yrittäjiltä yrityksen ja kotikunnan suhteesta laajassa Yrittäjän kuntabarometri -kyselyssä. Kysely avattiin ennen koronakriisin puhkeamista, mutta kriisin iskettyä kyselyyn lisättiin kysymyksiä kriisistä. Vastaajien joukossa on niin SY:n jäseniä kuin ei-jäseniä. Kaikki kuntabarometrin tulokset julkistetaan 9. kesäkuuta.

Osa kunnista vähentänyt palveluostoja – Pienhankinnoilla voisi auttaa yrityksiä selviytymään

Kyselyn mukaan osa kunnista on vähentänyt palveluostoja. Niistä yrityksistä, jotka tuottavat palveluita kunnalle (612 vastaajaa) lähes kolmannes vastaajista sanoo, että kunta on vähentänyt palveluostojaan. Palveluostojen vähentäminen on tässä kriisissä koskettanut muun muassa linja-autoalaa.

– Näen syksyssä uhkakuvan, kun kunnissa tehdään budjetteja. Joissakin kunnissa tullaan esittämään säästötoimenpiteinä ostopalvelujen tai palvelusetelien vähentämistä, on se sitten vanhuspalvelut tai joku muu. Tällöin unohtuu se, ettei palveluntarve poistu mihinkään, vaan se palvelutarve pitää huomioida omalla tuotannolla. Kunta usein jättää huomiomatta oman tuotannon hintalapun, Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala toteaa.

Lähes 1600 vastaajan yritys tekee kauppaa kunnan kanssa. Näistä alle puolet (43 prosenttia) kertoi kunnan ja yrittäjien pohtineen yhdessä, miten kunnan erilaisissa hankintatarpeissa voitaisiin auttaa yrityksiä. Kyselyn perusteella kunnilla olisi selkeästi parantamisen varaa siinä, että ne voisivat suunnata tai kilpailuttaa pienhankintoja sellaisten toimijoiden kesken, jotka kärsivät koronakriisistä eniten.

– Nyt tällaiseen kertoo törmänneensä vain 23 prosenttia kuntien kanssa kauppaa tekevistä yrityksistä. Myös hankintoja voisi aikaistaa reippaasti nykyistä enemmän.

Kysyttäessä onko kunta sallinut osatarjousten jättämisen, jolloin useampi tarjoaja voi tulla valituksi. Tähän kysymykseen vain 14 prosenttia vastasi kyllä.

– Hankintojen osittaminen on merkittävä kysymys. Markkinan pitäminen terveenä ja kilpailutettuna voi olla jopa huoltovarmuus tekijä, Kujala kertoo.

Miten yksinyrittäjätuen jakamisessa on onnistuttu?

Kujalan mukaan kunnat ansaitsevat kiitoksen siitä, että ne ottivat nopeasti vastuun yksinyrittäjätuen jakamisesta koronakriisissä. Hänen mukaansa jatkossakin on kiinnitettävä huomiota tuen jakamisessa yrittäjien oikeudenmukaiseen kohteluun eri kunnissa. Päätösten perusteet eivät voi poiketa kuntakohtaisesti.

Kuntien kanavoiman yksinyrittäjätuen aikataulussa oli eroja kuntien välillä.

– Yleisluonnehdintana voi sanoa, että pienet kunnat lähtivät nopeammin liikkeelle yrittäjien tukitoimiin. Suurissa kaupungeissa, joita en sinänsä moiti, oli kankeutta yksinyrittäjätuen jakamisessa.

Suomen Yrittäjät käynnisti koronakriisin alkuvaiheissa yhteistyön Kuntaliiton kanssa. Yhdessä on järjestetty muun muassa webinaareja kuntien hankintapäätöksiä tekeville.

– Suomen Yrittäjillä on aluejärjestöissä hankintaneuvoja yrittäjien ja kuntien käytettävissä. Kyselyn mukaan tämä palvelu tunnetaan vielä aika huonosti.

Koko Yrittäjien kuntabarometri -kyselyn valtakunnalliset tulokset julkistetaan 9.6. Siihen vastasi yli 10 000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Kesäkuussa julkistetaan myös eri kuntakoko-sarjoissa parhaiten menestyneet kunnat, nimeltään kuntabarometri.

Lue lisää: Yrittäjien kuntabarometrin koronakysymykset

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi