18.5.2018 klo 11:15
Uutinen

Yrittäjät kokeilee Etelä-Karjalassa uutta tapaa työterveyspalveluiden hankkimiseen

Yrittäjäjärjestön jäsen voi jatkossa järjestää työterveyshuoltonsa yksinkertaisemmin.

Etelä-Karjalan Yrittäjät on solminut puitesopimuksen kahden toimialueensa työterveyspalveluita tuottavan toimijan kanssa. Yrittäjät voivat halutessaan hakeutua työterveyshuollon asiakkaaksi puitesopimuksen kautta ilman erillisiä sopimusneuvotteluja.

– Yhteishankinnalla varmistetaan, että palvelut ovat helposti saavutettavia, laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat jäsenyrittäjiemme tarpeita, Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari perustelee.

Yhteisesti hankitut työterveyshuoltopalvelut vähentävät yritysten hallinnollista taakkaa ja helpottavat palveluiden järjestämistä.

Uudistus tuo helpotusta erityisesti yksinyrittäjille. Uudistuksella pyritäänkin kannustamaan yksinyrittäjiä hoitamaan työterveyshuoltonsa palvelut ajan tasalle.

Puitesopimuksen kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX / TTT-Palvelut -hankkeen kanssa, jonka päätoteuttaja on Työterveyslaitos.

Yrittäjäjärjestön jäsen voi solmia puitesopimuksella:

Ennaltaehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon, joka sisältää mm.

 • työpaikkaselvityksen
 • kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman
 • tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen (TANO)
 • terveystarkastukset
 • työyhteisön toimivuuden edistämisen
 • työssä selviytymisen seurannan ja kuntoutukseen ohjaamisen
 • sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan yhteistyössä yrittäjän kanssa
 • ensiavun järjestämiseen osallistumisen
 • laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan

Halutessaan yrittäjä voi lisätä puitesopimukseen ennaltaehkäisevän (lakisääteisen) työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon, joka sisältää

 • työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, työfysioterapeutin tai muun työterveyshuollon ammattilaisen antaman hoidon laboratorio -ja kuvantamistutkimuksineen.
 • erikoislääkärikonsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Lisäksi jäsenyrittäjä voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina. Tällaisia ovat esim. työfysioterapeutin hieronta.

Työterveyshuollon sopimuskumppaneina ovat:

Lappeenrannan Työterveys ry
Imatran Työterveys ry

Jäsen! Klikkaa tästä ja lue, miten pääset mukaan työterveyshuollon puitesopimukseen!

Lisätietietoja:

Etelä-Karjalan Yrittäjät: Jami Holtari, 0400 551 435, jami.holtari@yrittajat.fi
TyhyverkostoX/Palvelut –hanke, Työterveyslaitos: Helena Palmgren 040 746 9439, helena.palmgren@ttl.fi