5.4.2017 klo 08:57
Uutinen

Yrittäjät maksoivat edellisvuotta pienempää työtuloa – Sosiaaliturva jää heikommaksi

Työeläketurvan määrittelevä YEL-työtulo on Ilmarisen yrittäjäasiakkailla keskimäärin 23 900 euroa. Se oli 300 euroa viimevuotista vähemmän.

Liian pienellä työtulolla myös sosiaaliturva jää heikoksi. Yrittäjän ilmoittama työtulo vaikuttaa paitsi kertyvän eläkkeen määrään myös muuhun sosiaaliturvaan. Jos tulon arvioi liian alhaiseksi, sairauspäiväraha jää pieneksi eikä ansiosidonnaista työttömyysturvaa kerry ollenkaan. Ilmarisen mukaan uusi osittainen vanhuuseläke kiinnostaa myös yrittäjiä.

Keskimääräisellä 23 900 euron vuosityötulolla eli noin 1 990 euron kuukausitulolla YEL-maksun suuruudeksi muodostuu noin 480 euroa kuukaudessa. Tästä kertyy 40 vuoden työuran jälkeen vanhuuseläkettä noin 1 135 euroa kuukaudessa.

– YEL-työtulon korottaminen vasta vanhempana juuri ennen eläkkeelle jäämistä ei nosta kertynyttä eläkettä merkittävästi. Eläkeuudistuksen jälkeen niin sanottu superkarttuma eli viimeisten vuosien suurempi eläkekertymä poistuu, ja jatkossa eläkettä kertyy myös vanhemmassa iässä 1,5 prosenttia, sanoo YEL-asiantuntija Mari Sorvali Ilmarisesta.

Vuonna 2017 YEL-työtulon alaraja on 7 645,25 euroa ja yläraja 173 625 euroa. YEL-työtulo on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.

Ilmarisella on yli 60 000 yrittäjäasiakasta. Yrittäjien ilmoittama keskimääräinen työtulo on viime vuodesta laskenut noin 300 eurolla. Yrittäjistä yli 7 000 on määritellyt YEL-työtulonsa vain minimiin.

– Jos yrittäjä sairastuu, Kela laskee päivärahan keskimääräisen vuotuisen työtulon perusteella. Minimityötulolla sairauspäiväraha jää 18 euroon päivässä. Tällöin yrittäjällä ei myöskään ole oikeutta työttömyysturvaan, Sorvali muistuttaa.

Työttömyysturvan päivärahan kerryttämiseksi vuosityötulon on oltava vähintään 12 564 euroa vuonna 2017.

Päätoimiselle yrittäjälle suositellaan työtulon asettamista vähintään 20 000–30 000 euroon. Sillä varmistaa itselleen kohtuullisen eläke- ja sosiaaliturvan. YEL-vakuutuksen myötä yrittäjällä on myös työkyvyttömyyden uhatessa oikeus ammatilliseen kuntoutukseen tai jos yrittäjä menehtyy, voi hänen perheensä saada perhe-eläkettä tai leskeneläkettä.

Eläkkeeseen voi saada lykkäyskorotuksen – Osittainen vanhuuseläke kiinnostaa

Yrittäjä voi siirtyä vanhuuseläkkeelle seuraavan kuukauden alusta, kun on täyttänyt alimman vanhuuseläkeikänsä. Yritystoiminnan ei tarvitse päättyä. Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä myös myöhemmin.

Jos eläkettä ei ota maksuun heti vanhuuseläkeiän alarajalla, saa eläkkeeseen 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta sen jälkeen.

Vuoden alusta voimaan astuneen eläkeuudistuksen yhteydessä käyttöön otettu osittainen varhennettu vanhuuseläke koskee myös yrittäjiä. Osittaisella vanhuuseläkkeellä yrittäjä voi itse päättää, kuinka paljon tekee töitä eläkkeen rinnalla tai lopettaako työnteon kokonaan.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä vähintään 61-vuotiaana. Eläkkeen määrä on joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä. Se lasketaan siitä eläkkeestä, joka on kertynyt eläkkeelle jäämistä edeltävän vuoden loppuun mennessä.

– Osittainen vanhuuseläke on ollut erittäin suosittu myös yrittäjien keskuudessa. Kaikkiaan siitä on tehty jo yli 1200 hakemusta tänä vuonna. Noin 23 prosenttia hakijoista on ollut yrittäjiä, kertoo osastopäällikkö Nina Bruun Ilmarisesta.

Osittainen vanhuuseläke vähentää lopullisen vanhuuseläkkeen määrää riippuen siitä, minkä ikäisenä sen ottaa.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi

Avaa pop-up -ikkuna