23.4.2019 klo 15:58
Uutinen

Yrittäjät ottaa kantaa Storån sillan korjaamiseen valtatiellä 8 Kokkolassa

Yrittäjät vaatii välittömästi Ely-keskukselta Storån sillan peruskorjauksen yhteyteen lisäkilpailutusta sillan korjaamisen yhteyteen rakennettavasta väliaikaisesta kaksisuuntaisesta kiertosillasta ja selvittämistä sen rahoitusta

Suomen elinvoimaisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten näkökulmasta on tärkeää turvata elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet koko Suomessa. Näihin kuuluu riittävän saavutettavuuden turvaaminen koko Suomen eri talousalueilla.

Liikennejärjestelyt ja tiestön on palveltava kokonaisvaltaisesti Suomen kansantaloutta, ihmisten liikkumisedellytyksiä, elinkeinoelämää, turvallisuutta ja työllisyyspolitiikkaa. Alueella on merkittävää liikennöintiä sekä pohjoiseen että etelään elinkeinoelämän ja pelastuskaluston toimesta sekä työntekijöiden pendelöintiä. Storån siltaremontin ajaksi on päätetty pitää vain yksi kaista liikenteelle vapaana ja liikennettä aiotaan ohjata valoilla. Merkittävän liikennöintimäärän ja remontin pituuden vuoksi suunniteltu liikennejärjestelmä on riittämätön. Lisäksi alueen pelastuskalusto, suurteollisuus ja maatalous tarvitsevat toimiakseen toimivan tiestön, joka ei lisää kustannuksia kuljetukseen eikä vaaranna alueen toimia.

Lisäksi liikenteen ohjaus Rödsön Kankkosen sillan kautta ei ole riittävä koska, siltaa ei ole tehty suurille liikennemäärille eikä tiestön kunto riitä.

Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuoliseen kasvuun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen.

Liikenneinfran kehittäminen on koko maakunnan yhteinen tahto.

Alueen maatalouden, matkailun, pk-yritysten ja Kokkolan suurteollisuusalueen kehityksen turvaaminen on keskeisin elinkeinoja kehittävä kokonaisuus.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita