23.5.2017 klo 14:27
Uutinen

Yrittäjät pitävät uutta pormestariohjelmaa oikeansuuntaisena

Pirkanmaan Yrittäjät ja Tampereen yrittäjät pitävät Lauri Lylyn pormestariohjelmaa oikeansuuntaisena. Yrittäjien mielestä on tärkeää, että Tampereen kaupungin talous on tasapainossa ja että menopohjaa supistetaan ja tulopohjaa lisätään.

Kaupungin ohjelma on yhdensuuntainen keskeisten tavoitteiden mukaan. Työllisyyden kehittäminen ja siinä erityisesti panostaminen monipuolisesti paikalliseen yritystoimintaan on hyvä asia.

Erityisesti yrittäjät arvostavat kehittämisen painotuksia pienten ja keskisuurten sekä mikroyritysten toiminnan kehittämiseen.

Yrittäjyyteen kannustaminen ja kumppanuuteen perustuva palvelutuotanto tukee paikallista yrittäjyyttä. Ohjelmassa todetaan kaupungin edistävän hankinnoillaan innovatiivisuutta ja paikallista yrittäjyyttä. Tämä on yrittäjien mielestä oikea toimenpide. Lisäksi nuorten työllistäminen ja työllisyyskokeilun mahdollisuudet yhdessä yrittäjien kanssa ovat tuettavia toimenpiteitä.

Tampereen nopea saavutettavuus niin Tampere-Helsinki-radan kuin lentoaseman osalta ovat yrittäjille oleellisia asioita. Ohjelman mukaan myös Tampereen keskustan vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta kehitetään, joka on erittäin kannatettavaa.

Yrittäjät katsovat ohjelman olevan hyvä jatko kaupungin vetovoimaiselle kehittämiselle. Pormestariohjelmasta näkyy, ettei siinä katsota pelkästään kaupungin ongelmia vaan myös sitä, miten kaupunki olisi kilpailukykyisempi.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry, p. 050 540 0005, pasi.makinen@pirkanmaanyrittajat.fi

puheenjohtaja Raine Tuomela, Tampereen yrittäjät, p. 0400 553 910